Triglav, Zdravstvena zavarovalnica spreminja premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi rasti cen zdravstvenih storitev

Naraščanje cen in pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev, povečujejo obseg plačil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in doplačil k zdravstvenim storitvam, kritih iz prostovoljnega dopolnilnega  zdravstvenega zavarovanja. Posledično Triglav, Zdravstvena zavarovalnica s 1. majem 2018 spreminja premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo od tega dne dalje zanašala 30,79 EUR.

V zadnjem obdobju se je znesek doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, neprestano povečeval. V preteklem letu je prišlo do povišanja plač v zdravstvu, del povišanja pa je dogovorjen tudi za letošnje leto. Poleg tega se z uvedbo in izvajanjem programov skrajševanja čakalnih dob v lanskem in letošnjem letu povečuje obseg izvedenih zdravstvenih storitev, ki jih delno krije tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nadalje je v teku krepitev izvajanja dodatnih zdravstvenih programov, saj gospodarska rast povečujejo tudi razpoložljiva sredstva za zdravstvo, ob  večjem številu izvedenih storitev, pa se z letošnjim letom za 5 % dvigujejo tudi njihove cene. Vse to neposredno vpliva na rast stroškov iz naslova doplačil, ki jih krije tudi prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije doplačila do polne vrednosti posameznih zdravstvenih ali zobozdravstvenih storitev v višini od 5 do 90 %, zato dvig cen in obsega porabe teh storitev pomembno vpliva tudi na stroške, krite iz dopolnilnega zavarovanja. Z njim se zavarovanci zaščitijo predvsem pred tveganji, da bi morali iz lastnega žepa plačevati doplačila, ki lahko v primerih zdravstvene oskrbe kompleksnejših bolezni in poškodb dosežejo tudi več deset tisoč evrov na posameznika. Zavarovalnica zato prilagaja premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja gibanju cen in obsegu zdravstvenih storitev s ciljem, da  zagotavlja redno pokrivanje vseh škod za svoje zavarovance in hkrati zagotavlja stabilnost svojega poslovanja ter posledično zdravstvenega sistema.

Da bi tudi v bodoče zagotavljati tekoče izpolnjevanje obveznosti iz naslova dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici s 1. majem 2018 spreminjajo premijo dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo od tega dne dalje znašala 30,79 EUR.