Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Dopolnilno 2021"


 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: »organizator« ali »zavarovalnica«).


 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 18. 6. 2021 (začetek ob 8:00) do 31. 7. 2021 (zaključek ob 23.59) (v nadaljevanju: »obdobje trajanja nagradne igre«).

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejši od 18 let, so državljani/ke Republike Slovenije in sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v obdobju trajanja nagradne igre prek spletne strani triglavzdravje.si skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. in sprejeti pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: »sodelujoči v nagradni igri«). Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre.

Nagrado imajo možnost osvojiti vsi sodelujoči v nagradni igri »Dopolnilno 2021«, nagrado pa bo prejelo prvih 50 oseb, ki uspešno sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje prek spletne strani triglavzdravje.si.


 1. ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 2. 8. 2021 izmed vseh sodelujočih izbral prvih 50 oseb, ki so uspešno sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje prek spletne strani triglavzdravje.si (v nadaljevanju: »nagrajenci«).

Izbor nagrajencev bo spremljala komisija, ki jo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradne igre.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.


 1. NAGRADE

Prvih 50 oseb, ki uspešno sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prek spletne strani triglavzdravje.si in sodelujejo v nagradni igri »Dopolnilno 2021«, prejmejo vsak po eno nagrado:

 • 1 x Brisača za na plažo Triglav zdravje v vrednosti 8,66 EUR z DDV.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih in pogojih sodelovanja v nagradni igri.


 1. REZULTATI NAGRADNE IGRE IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronskem naslovu, ki so ga vpisali v spletni obrazec ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov.


 1. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Organizator bo nagrade pošiljal po pošti na naslov, ki so ga nagrajenci vpisali v spletni obrazec ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive.

Če organizator naknadno (po prejemu podatkov) ugotovi, da sodelujoči v nagradni igri ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje osebnih podatkov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.


 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.
 • za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov.


 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) za namene:

 • izvedbe nagradne igre in
 • podelitev nagrade.

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Organizator hrani osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) 1 leto po koncu izvedbe nagradne igre »Dopolnilno 2021«.


Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi, in jih lahko uveljavljajo s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.


Sodelujoči v nagradni igri ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice http://www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo.


 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani triglavzdravje.si. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih sprejema, ko sodeluje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da sodelujoči ni deloval v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Prejeti osebni podatki sodelujočih v nagradni igri, ki so vneseni prek elektronskih obrazcev, se v nagradni igri beležijo samodejno, in sicer tako, da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko zbirko podatkov. Organizator si pridržuje pravico brez pojasnila iz žrebanja izločiti obrazce, ki so bili samodejno generirani s programskim orodjem oz. pri katerih obstaja utemeljen sum na zlorabo nagradne igre.


 1. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.


 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 18. 6. 2021.

Pravila bodo na vpogled na spletni strani do 31. 7. 2021.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre, štejejo pravila, objavljena na spletni strani triglavzdravje.si, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.V Ljubljani, dne 18. 6. 2021 

Služba marketinga