Pravila nagradne igre "Dan zdravja in gibanja- Hitro do specialista 2017"