O zavarovalnici

OSNOVNI PODATKI

Ime: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper
Sedež: Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Telefon: (05) 66 22 000
Telefaks: (05) 66 22 002
Uradna spletna stran: http://www.triglavzdravje.si/
E-pošta: info@triglavzdravje.si

 

Matična številka: 5848091
Davčna številka: 50250957
Transakcijski račun: 05100-8010719365

 

Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok 
Član Uprave: mag. Simon Vidmar

 

Predsednik Nadzornega sveta: Tadej Čoroli
Osnovni kapital: 25.822.143,60 EUR
Lastniška struktura: Zavarovalnica Triglav, d.d., 100 %

 

Leto registracije: november 2002
Pravni status: specializirana zavarovalnica - delniška družba

 

Osnovna dejavnost: razvoj produktov ter izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj

 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

 

Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, vl. št. 10637600, z dne 18.11.2002, srg 200601483.

 

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.

 

Politika sistema upravljanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

 

Omejitve poslovanja.