DODATNO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI ZARADI NEZGODE

Vsak, ki ima pri Triglav, zdravstveni zavarovalnici sklenjeno Dopolnilno, lahko z dodatnim nezgodnim zavarovanjem za primer smrti zaradi nezgode, poskrbi za svoje najbližje v primeru najhujšega.

 

Zavarujejo se lahko osebe do doseženega sedemdesetega leta starosti.

Zavarovalno kritje

  • izplačilo zavarovalnine zaradi smrti zavarovanca kot posledice nezgode
  • zavarovalnina je enaka zavarovalni vsoti ali njenemu delu v skladu s Splošnimi pogoji in Dodatnimi pogoji.

Obseg zavarovanja

  • Zavarovalna vsota 25.000 EUR.

Zavarovalna premija

MESEČNA PREMIJA
PREMIJA (V EUR)
mesečna premija brez DPZP* - trajanje 10 let in več
4,18 EUR
mesečna premija z DPZP - trajanje manj kot 10 let
4,54 EUR

* DPZP se obračuna za zavarovanja, ki so krajša od 10 let.

 

  • plačevanje skupaj z zavarovalno premijo za Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
  • plačevanja s plačilnim nalogom ali direktno obremenitvijo.

 

Sklenite zavarovanjeNaročite svetovalca

 

Dokumenti

 Dodatni pogoji zavarovanja za primer smrti zaradi nezgode - NZ11 (PDF 488 KB)
 Cenik za Dodatno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode (PDF 43 KB)
 Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - ZZ11 (PDF 138 KB)