SPECIALISTI+

Kadar je zdravje ogroženo, si vsakdo izmed nas želi imeti takojšen dostop do najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej povrnil zdravje.

 

Zavarovanje Specialisti+ vam pomaga, ko je zdravje na preizkušnji, in poskrbi, da ima vaše zdravstveno stanje vedno prednost.

 

Ključne prednosti zavarovanja Specialisti+:

  • Z asistenco Zdravstvene točke uredite vse, kar potrebujete! Enostavno pokličete 080 66 22 11.
  • Celovito poskrbimo za vas! Hitro od prvega pregleda do diagnoze, posega, zdravil in rehabilitacije!
  • Z mrežo vrhunskih izvajalcev zagotavljamo zdravstvene storitve po vsej Sloveniji in v EU!
  • S hitro diagnozo in zdravljenjem zmanjšate tveganje zdravstvenih zapletov in se hitro vrnete v aktivno življenje.

Kdo se lahko zavaruje

Osebe, stare od 0 do 63 let (otroci v okviru družinskega zavarovanja).

Zavarovalno kritje

Z zavarovanjem Specialisti+ so kriti stroški specialističnih pregledov, pripadajočih enostavnih diagnostičnih preiskav (kot so laboratorijske preiskave, rentgen, ultrazvok, EKG) in enostavnih ambulantnih posegov (na primer punkcija, odstranitev tujka) ter zahtevnih diagnostičnih postopkov (CT, magnetna resonanca, gastroskopija, kolonoskopija in podobno). Z zavarovanjem Specialisti + so kriti tudi stroški posegov, ki se opravijo v enodnevni obravnavi (na primer artroskopija, operacija sive mrene, operacija kile, operacija halux valgusa). Stroški specialistične obravnave so kriti na izbranih medicinskih področjih (angiologija, dermatovenerologija, gastroenterologija, ginekologija, kardiologija, nevrologija, oftalmologija, ortopedija, otorinolaringologija, proktologija, tireologija in urologija, za otroke tudi alergologija s pulmologijo) ter nuklearna medicina, radiologija in kirurgija, do višine 30.000 EUR.

 

Z zavarovanjem Specialisti+ je krita tudi ambulantna rehabilitacija, kadar je potrebna za zaokrožitev izvenbolnišničnega zdravljenja do višine 300 EUR (fizioterapija, govorna in delovna terapija) in zdravila na beli recept v okviru specialistične obravnave do višine 300 EUR.

Zavarovalna vsota

30.000 EUR na leto, od tega 300 EUR za Zdravila in 300 EUR za Ambulantno rehabilitacijo.

Zavarovalna premija

Premija je odvisna od starosti zavarovanca in izbrane soudeležbe. S prehodom v drugi starostni razred se premija spremeni.

 

Osnovna mesečna zavarovalna premija brez doplačil, popustov in davka (v EUR)*
  Starost v letih
Izbira Otroci
do 17
Od 18
do 39
Od 40
do 49
Od 50
do 59
Od 60
do 65
20% soudeležba 9,24 11,16 11,16 19,41 25,82
Brez soudeležbe 13,87 16,75 16,75 29,11 38,72

* Premije veljajo na dan 1.10.2016 in se spreminjajo skladno s splošnimi pogoji zavarovanj. Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5 %, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna. 

 

Naročite svetovalca

Dokumenti

 Brošura Hitro do zdravnika, hitreje nazaj (PDF 5,02 MB)
 Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (PDF 1,01 MB)
 Akcijski cenik zavarovanja specialisti+ (PDF 104 KB)