Namesto poslovnih daril donacija ustanovi Mali vitezi

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica sredstva namenila mladim, ki so preboleli raka

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica bo ob koncu leta že 14. zapored sredstva, ki bi jih sicer namenili nakupu poslovnih daril, podarila izbrani zdravstveni ustanovi in tako prispevala k ustvarjanju varnejše prihodnosti. Ob koncu leta 2016 bo donacijo predala Ustanovi Mali vitez iz Ljubljane in podprla program pomoči za mlade, ki so preboleli raka.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica se že vrsto let odpoveduje novoletnemu obdarovanju poslovnih partnerjev in sredstva namenja v humanitarne namene. Letošnjo donacijo v višini 3.000 EUR je zavarovalnica namenila Ustanovi Mali vitezi. Ta bo prejeta sredstva porabila za namen izvajanja programov pomoči mladim, ozdravelim od raka in jim tako pomagala na njihovi poti do samostojnosti.

 

Program, ki pomaga mladim, ozdravelim od raka

Poslanstvo Ustanove Mali vitez je nuditi pomoč mladim, ki so preboleli raka, pri odpravljanju občutkov osamljenosti. Skozi program jih spodbujajo k pozitivnemu pogledu na življenje, nudijo psihološko in medicinsko svetovanje ter skušajo ublažiti posledice zdravljenja in mladim pomagati s tehničnimi pripomočki. Hkrati jih v ustanovi podpirajo tudi pri doseganju izobrazbe, ki ustreza njihovim sposobnostim, in jim omogočajo skupinsko rehabilitacijo v toplicah, na taborih ter druženje v okviru regijskih skupin.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica podprla že 13. ustanovo

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica sredstva ob koncu leta namenja predvsem organizacijam, ki izvajajo različne programe dodatne oskrbe, ozaveščanja ter podpore in pomoči posameznikom, ki se spopadajo z določenimi zdravstvenimi težavami.

 

Zavarovalnica je v preteklih letih s humanitarnimi prispevki že pomagala Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Ustanovi Fundacija za pomoč otrokom, Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, dvakrat Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, Zavodu za napredne komunikacije – Planetu 47, Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava, Bolnišnici Stara Gora, Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem ter Zavodu za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja iz Dornave.