Četrtino zdravstvenih stroškov, ki jih poravnamo neposredno iz žepa, za zdravje zob

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica razvila zavarovanji Zobje in Zobje+

 

Pravice do zobozdravstvenih storitev pri izbranem osebnem zobozdravniku iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja so omejene. Nekatere zobozdravstvene storitve krije le delno. Razliko do polne vrednosti krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. A zobozdravstvenih storitev, kot so preventiva ter nadstandardni material in storitve, omenjeni zavarovanji ne krijeta. Zaradi omejenih pravic in daljših čakalnih vrst je lahko delež stroškov, ki jih pacienti za zobozdravstvene storitve plačujejo iz svojega žepa, velik. To pa lahko bistveno vpliva na zagotavljanje zdravja zob prebivalstva in osebno finančno stabilnost. Da bi lahko zavarovanci celoviteje in z manj doplačil neposredno iz žepa poskrbeli za zdravje zob, je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica oblikovala zavarovanji Zobje in Zobje+.

 

Zdravje zob in ustne votline je izjemnega pomena za trdno splošno zdravje in dobro počutje. S skrbjo za zdravje v ustih tudi bistveno zmanjšamo tveganje za druge bolezni. Zobozdravstvena preventiva ter pravočasna in dolgotrajno učinkovita kurativa sta tako osnova skrbi za celotno telo.

 

Zdravo zobovje je celoviteje dostopno

Po podatkih Ministrstva za zdravje Republike Slovenije poleg vseh drugih življenjskih stroškov za zdravje na leto porabimo okoli 450 milijonov evrov neposredno iz svoje denarnice. Kar četrtina tega visokega zneska, približno 110 milijonov evrov, gre na račun zobozdravstvenih storitev, za katere torej odrasli Slovenec povprečno porabi okoli 65 evrov na leto.

 

Zagotavljanje najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe s plačili iz žepa je lahko finančno obremenjujoče, zato je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica oblikovala zavarovanji, ki rešujeta prav to oviro. Zobozdravstveni zavarovanji Zobje in Zobje+ krijeta stroške doplačil za nadstandardne materiale in storitve ter stroške zobnoprotetičnih storitev v primeru poškodb zob zaradi nezgode in izplačata nadomestilo v primeru raka ustne votline. Zavarovanje Zobje+ poleg tega krije tudi stroške samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in protetike.

 

Stroški zobozdravstvenih storitev so lahko zelo visoki

Ko so potrebni implantati, keramični nadomestki ali proteze, nenadni in nepričakovani stroški poskočijo v nebo. Že obisk ustnega higienika, ki naj bi ga preventivno redno obiskovali vsi, in ena večja bela zalivka na stranskem loku lahko predstavljata več kot 100 evrov plačila iz žepa. »Strošek je precej večji, kot sta na primer letni premiji za dodatni zavarovanji Zobje in Zobje+. Premija je lahko, če jo kombiniramo z drugimi zdravstvenimi zavarovanji Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, kot so Specialisti, Specialisti+ ali CZO – celovita zdravstvena obravnava – celo še nižja,« pojasnjuje Sašo Novak, svetovalec uprave pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici.

 

Razmerje med stroški zobozdravstvenih storitev in višino premije najbolje ponazori primer zavarovanke Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, ki je pred tremi leti padla in si zlomila zob. Ker je želela porcelanski mostiček, ki ga, ker gre za nadstandardni material, obvezno zavarovanje ne krije, je morala zanj plačati skoraj 800 evrov. V letih zatem je poskrbela za letno čiščenje zobnega kamna, vsako leto pa je eno staro amalgamsko zalivko zamenjala z belo. V treh letih je za svoje zobe plačala ali doplačala kar 1130 evrov. Ta znesek bi, ker ima pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici že sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zadostoval za več kot 8 let premij zavarovanja Zobje+. Če bi poleg dopolnilnega imela sklenjeno še zavarovanje Specialisti+, pa bi 1130 evrov zadostovalo za skoraj 19 let premije Zobje+.

 

K zobozdravniku dodatno zavarovani

Z zavarovanjema Zobje in Zobje+ lahko torej zavarovanci bistveno prihranijo že kratkoročno. Zavarovanji namreč omogočata, da na ozemlju Republike Slovenije dobijo povrnjene stroške doplačil za storitve, opravljene pri svojem izbranem zobozdravniku v okviru javnega zavoda ali pri zobozdravniku koncesionarju. Za zobnoprotetično rehabilitacijo po nezgodi ter preventivo in protetiko pa bodo stroški povrnjeni celo pri obisku samoplačniških ambulant in pri katerem koli zobozdravniku.

 

Posamezniki z veljavnim zavarovanjem Zobje in Zobje+ so tako vsako leto upravičeni do kritja v višini 1000 EUR za stroške doplačil za nadstandardne storitve in materiale, kot so bele zalivke. Če zaradi nezgode potrebujejo zobnoprotetično rehabilitacijo, so je lahko letno deležni v višini 5000 EUR. Zavarovalnica bo izplačala tudi nadomestilo v primeru raka ustne votline v višini 5000 EUR, če rak oziroma njegovo zdravljenje zahteva zobno protetiko.

 

Preventivne storitve, kot sta čiščenje zobnega kamna in peskanje, ter storitve protetike, kot je izdelava implantatov in delnih ali totalnih protez, pa lahko zavarovanci pri zavarovanju Zobje+ v enem letu izkoristijo do višine 5000 EUR. Ta znesek na primer v celoti zadostuje za najkakovostnejšo zobno protezo.

 

Celovita in hitro dostopna obravnava

Da bi zavarovancem skrajšali poti in prihranili sitnosti, je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica bistveno poenostavila postopke sklepanja zavarovanj in komunikacije. Vsi paketi in različice zavarovanj, ki so združeni pod segmentom Triglav zdravje, so zavarovancu prijaznejši, uveljavljanje zavarovanja pa je hitrejše in učinkovitejše – tudi z brezplačno mobilno aplikacijo Triglav zdravje, ki bo uporabnikom dostopna od konca novembra letos.

 

S pomočjo aplikacije bodo lahko zavarovanci fotografirali in poslali prejeti račun ter tako preprosto vložili zahtevo za povračilo stroškov opravljenih zobozdravstvenih storitev, katerih breme bi brez zavarovanja nosili sami. Z aplikacijo bodo lahko uveljavljali svoja zavarovanja in spremljali ugodnosti, preverili bodo lahko celo svoje zavarovalne police ter enostavno dostopali do seznama zdravnikov specialistov in zobozdravnikov po Sloveniji.