Novost za zavarovance: pulmologija za odrasle


Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. sodeluje na področju organizacije in kritja stroškov specialistične obravnave z mrežo izvajalcev pulmologije za osebe do 18. leta, od 1.8.2021 pa bomo omogočili specialistično obravnavo tudi na področju pulmologije za odrasle.


Zavarovancem se z razširitvijo področij specialistične obravnave tako omogoči celovita zdravstvena obravnava v primeru pulomoloških težav, tudi kot posledice bolezni covid-19.


Skladno z navedenim se

  • pri kritju Specialistična obravnava v 6. členu Splošnih pogojev specialistično ambulantnega zdravljenja št. 340.113.011.04 oziroma
  • pri kritju Specialistična obravnava v 7. členu Splošnih pogojev specialistično ambulantnega zdravljenja št. 340.113.011.02

seznam področij specialistične obravnave razširi s pulmologijo.


Sprememba velja za vse obstoječe in nove sklenitve zavarovanj specialistično ambulantnega zdravljenja v individualni in družinski ter kolektivni obliki od vključno 1.8.2021.