Od prvega junija nižja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Koper, 3. Marec 2014


 

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica bo 1. junija 2014 znižala mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 1,06 evra. Mesečna premija bo tako znašala 28,36 evra, premija s triodstotnim popustom pa 27,51 evra mesečno.

Za znižanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo se odločili na osnovi izhodišč in načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2014, analize poslovanja ter trendov na področju gibanja škod in izplačil iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nižja gospodarska aktivnost v Sloveniji vpliva na zmanjševanje zbranih sredstev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in posledičnem prilagajanje obsega storitev v zdravstvenem sistemu. To se ob upoštevanju Zakona o uravnoteženju javnih financ odraža tudi v nižjih zneskih škod in izplačil iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z zavarovalniško stroko je tako mogoče oblikovati ustrezno znižano premijo za pokrivanje stroškov dejanskih doplačil k zdravstvenim storitvam.


 

Dodatne ugodnosti in popuste zavarovancem Triglava prinaša vključenost v bonitetni program Triglav komplet. Gre za prvo storitev na slovenskem tržišču, ki združuje premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja (tako prostovoljno dopolnilno kot tudi ostala zdravstvena zavarovanja Triglav, zdravstvene zavarovalnice). Za to storitev velja: več zavarujem, več privarčujem; več zavarovanj prinaša namreč več skupnega popusta, vsak član pa s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino popusta, ki so ga deležni vsi člani. Zvestobo strank na pregleden in enostaven način nagradijo tako, da vsi člani prihranijo do 25 % pri obnovi zavarovanj in do 50 % pri sklenitvi zavarovanj. V Triglav komplet je vključenih že skoraj 500.000 zavarovancev.


 

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici bomo z ustrezno ponudbo zdravstvenih zavarovanj tudi v prihodnje prispevali k stabilnosti zdravstvenega sistema s ciljem ohranjati kakovostne in pravočasne zdravstvene storitve za paciente, naše zavarovance. Na podlagi izkušenj in strokovnih znanj, ki smo si jih pridobili v letih delovanja v zdravstvenem sistemu v Sloveniji, izkušenj, ki jih imamo kot Skupina Triglav, in možnosti vzpostavljanja partnerstev doma in v tujini, lahko pomembno prispevamo k oblikovanju modela dolgoročno vzdržnega financiranja zdravstva v Sloveniji.