Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "UREJENO- JESEN 2019"


1.    ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator).2.    POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 16. septembra (začetek ob 00:00) do 31. oktobra 2019 (zaključek ob 23.59).


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, so starejši od 18 let in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcih nagradne igre (Poanta d.o.o. in Gooya d.o.o.) in njihovi bližnji družinski člani.


Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri “UREJENO—JESEN 2019”.


Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v obdobju trajanja nagradne igre ali skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., ali prek spletne strani triglavzdravje.si ali igra.triglavzdravje.si pravilno odgovoriti na tri nagradna vprašanja, vpisati vse zahtevane podatke v vpisnem obrazcu (ime, priimek, elektronski naslov) in potrditi strinjanje s temi pravili nagradne igre. S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., sodelujoči sodelujejo v nagradni igri in soglašajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih.


Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre, oziroma se lahko le enkrat vpiše v bazo sodelujočih, med katerimi bomo izžrebali nagrajence. V nagradnem žrebanju so vsi sodelujoči, tako tisti, ki so v obdobju nagradne igre sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., kot tisti, ki so sodelovali s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, izenačeni in imajo enake možnosti, da so izžrebani. Vsak izžrebani lahko prejme le eno nagrado.3.    ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 12. 11. 2019 pripravil končni seznam vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, za potrebe izvedbe žreba nagrad.


Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 12. 11. 2019 ob 10:00 uri v prostorih organizatorja Pisarna Centrale Ljubljana na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.


Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali skladno s temi pravili nagradne igre. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


Vsakemu udeležencu žrebanja bo ob vpisu v bazo udeležencev določena zaporedna številka. Organizator bo izžrebal 13 zaporednih številk, udeleženci s temi zaporednimi številkami pa bodo nagrajenci nagradne igre. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.


Organizator bo izžrebal tudi 5 rezervnih nagrajencev, ki bi nagrade prejeli v primeru, da kdo od 13 izžrebanih ne bi pravočasno (v roku enega meseca) posredoval organizatorju svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade. Rezervni nagrajenci so upravičeni do nagrade po vrstnem redu izžrebanja in samo, če so izpolnjeni vsi ostali pogoji za podelitev nagrade. Imen rezervnih nagrajencev organizator ne bo javno objavil. Organizator si pridružuje pravico pod enakimi pogoji, kot so navedeni v teh pravilih nagradne igre, podeliti še druge, dodatne nagrade. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih nagradne igre.


Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.4.    IZŽREBANCI IN NAGRADE
V nagradnem žrebu bo izžrebanih 13 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado, in sicer v naslednjem vrstnem redu:
 1. potovanje po lastni izbiri v vrednosti 2.500 EUR z agencijo Sonček
 2. mobilni telefon iPhone 11, 128 GB*
 3. prenosni računalnik ASUS UX461FA-E1037T / i5-8265U
 4. SUP deska Shark Allround 10.0X32X6 2019
 5. električni skiro Xiaomi Mi M365
 6. električni skiro Xiaomi Mi M365
 7. električni skiro Xiaomi Mi M365
 8. igralna konzola PlayStation4 PRO 1TB+FORTNITE VCH (2019) PS4
 9. športna ura Garmin Vívoactive® 3 white
 10. brezžični zvočnik JBL BOOMBOX
 11. brezžični zvočnik JBL BOOMBOX
 12. brezžični zvočnik JBL BOOMBOX
 13. brezžične slušalke Bose QuietComfort 35 II

*Nagrada iPhone 11 128 GB bo izžrebancu predana, ko bo mobilni telefon na voljo na slovenskem trgu oz. dobavljiv v Sloveniji.5.    REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Nagrajenci (ime in priimek) bodo objavljeni na spletni strani igra.triglavzdravje.si in triglavzdravje.si dne 13. 11. 2019 ob 10:00 uri.


Izžrebanci, ki so bili v žrebanje vključeni ob sklenitvi zavarovanja Dopolnilno, bodo o prejemu nagrad in načinu prevzema nagrade obveščeni po pošti. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v osmih dneh po prejemu obvestila pošljejo po pošti ali elektronski pošti izjavo s podatki o davčni številki.


Izžrebanci, ki so bili v žrebanje vključeni ob pravilnem odgovoru na spletni strani triglavzdravje.si in igra.triglavzdravje.si, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo o nagradi in načinu prevzema nagrade. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov, ki ga bo sodelujoči v nagradni igri zapisal v elektronski obrazec, oddanem ob sodelovanju oz. vključitvi v nagradno igro. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v osmih dneh po prejemu obvestila pošljejo po pošti ali elektronski pošti izjavo s podatki o imenu in priimku, naslovu bivališča ter davčni številki. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.


Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih naslovov.


Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika ter listino, iz katere izhaja njihovo pooblastilo za zastopanje (kopijo/sken rojstnega lista, odločbe ipd.).


Nagrade bodo prejeli osebno. Po poteku šestih mesecev od obvestila o nagradi nagrade ni več možno prevzeti.6.    PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive. Obveznost plačila akontacije dohodnine od vseh nagrad poravna organizator. V primeru, da bo vrednost katere od nagrad višja od 42 EUR, organizator obračuna akontacijo dohodnine in podatke o prejeti nagradi prijavi Finančni upravi Republike Slovenije za odmero dohodnine za leto, v katerem bo nagrada prevzeta. Dobitniki nagrad so kot davčni zavezanci dolžni ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov in davčno številko).


Če organizator naknadno (po prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.7.    ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, oz.
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.


8.    VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, v primeru prejema nagrade pa tudi davčno številko) za namene:
 • izvedbe nagradne igre,
 • javnega obveščanja o izžrebancu nagradne igre (nagrajencu) z objavo njegovega imena in priimka na spletni strani triglavzdravje.si in igra.triglavzdravje.si organizatorja,
 • podelitve nagrade in
 • obračun davčnih obveznosti in obveščanje Finančne uprave Republike Slovenije o izplačanih nagradah.

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.


Sodelujočemu in nagrajencu v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.


Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.9.    PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani triglavzdravje.si in igra.triglavzdravje.si. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih sprejema, ko sodeluje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.


Prejeti osebni podatki udeležencev, ki so vneseni prek elektronskih obrazcev, se v nagradni igri beležijo samodejno, in sicer tako, da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko zbirko podatkov. Organizator si pridržuje pravico brez pojasnila iz žrebanja izločiti obrazce, ki so bili samodejno generirani s programskim orodjem oz. pri katerih obstaja utemeljen sum na zlorabo nagradne igre.


10.    NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.11.    KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 16. 9. 2019.


Pravila bodo na vpogled na spletni strani do 30. 11. 2019.


V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre štejejo pravila, objavljena na spletni strani triglavzdravje.si in igra.triglavzdravje.si za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.
V Ljubljani, dne 12.09.2019                        Služba marketinga