Pravila in pogoji sodelovanja v izzivu "Triglav zdravje izziv"


 1. ORGANIZATOR

Organizator izziva je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: »organizator« ali »Triglav, Zdravstvena zavarovalnica«).


 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V IZZIVU

Izziv poteka od 14. 6. 2021 (začetek ob 00:00) do 1. 8. 2021 (zaključek ob 23.59).

V izzivu lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Instagrama, so starejši od 15 let, državljani Republike Slovenije in sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v izzivu (v nadaljevanju: »sodelujoči« ali »udeleženci«). V izzivu ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani ter osebe, mlajše od 15 let (otroci).

Za sodelovanje v izzivu in upravičenosti do boja za nagrade, mora oseba:

 • Upravljati z lastnim Instagram profilom, ki je javen oziroma ni zaklenjen.
 • Na svoji časovnici (feed) objaviti video v maksimalni dolžini 60 sekund, kako žonglira z žogo, pri objavi uporabiti ključnik (hashtag) #triglavzdravjeizziv in označiti (taggati) eno osebo, ki jo vabi k sodelovanju.
 • Začeti slediti profilu Triglav, Zdravstvena zavarovalnica (@triglavzdravje).
 • V primeru uvrstitve v finalni del izziva, organizatorju posredovati video žongliranja za objavo na spletni strani triglavzdravje.si.

Vsak udeleženec lahko v izzivu sodeluje le enkrat (oziroma le iz enega profila) v obdobju trajanja izziva.

S tem, ko udeleženec aktivno pristopi k sodelovanju v izzivu na Instagramu, se šteje, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v izzivu »Triglav zdravje izziv« in jih sprejema.


 1. POTEK IZZIVA

Izziv je ločen na dva dela (prvi in finalni del izziva).

Prvi del izziva poteka prek družbenega omrežja Instagram, kjer mora sodelujoči na svoji časovnici objaviti video posnetek v maksimalni dolžini 60 sekund oziroma krajše, kako žonglira z žogo oziroma izvaja trike. Ob objavi mora uporabiti ključnik #triglavzdravjeizziv in označiti eno osebo, ki jo povabi k sodelovanju. Sodelujoči mora tudi začeti slediti profilu Triglav, Zdravstvene zavarovalnice (@triglavzdravje) na Instragramu.


Prvi del izziva bo potekal od 14. 6. do 12. 7. 2021 (zaključek ob 23.59) na družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States ni njegova pokroviteljica, niti ni na kakršenkoli način povezana z organizatorjem.


Po koncu prvega dela izziva komisija, ki jo sestavljajo tri osebe, zaposlene pri organizatorju (v nadaljevanju: »komisija«), izbere 3 moške in 3 ženske finaliste. Komisija se odloča na podlagi različnih kriterijev: število všečkov videa, število ogledov videa, dolžine žongliranja in zahtevnosti trikov pri žongliranju.


Njihovi video posnetki se objavijo na spletni strani organizatorja izziv.triglavzdravje.si. V finalnem delu izziva nato obiskovalci spletne strani od 14. 7. do 1. 8. 2021 glasujejo za svojega favorita. Zmagovalec izziva v moški in ženski konkurenci postane oseba, ki je prek spletnega glasovanja na spletni strani organizatorja v posamezni kategoriji prejela največ glasov. Vsak obiskovalec spletne strani lahko odda le en glas za finalista v moškem in ženskem finalu.


Zmagovalca v moški in ženski kategoriji prejmeta vsak svojo nagrado – potovanje za 2 osebi na tekmo slovenske moške nogometne reprezentance na Malti (8. 10. 2021).


Poražena finalisti v moški in ženski kategoriji prejmejo vsak svojo nagrado – dve vstopnici za tekmo slovenske nogometne reprezentance – Slovenija vs. Slovaška (1. 9. 2021) in podpisano nogometno žogo.


Komisija po koncu spletnega glasovanja izbere dodatnih 9 moških udeležencev in 9 ženskih udeleženk izziva, ki so se posebej izkazali v »Triglav zdravje izzivu« in ki prejmejo vsak svojo tolažilno nagrado – dve vstopnici za tekmo slovenske nogometne reprezentance – Slovenija vs Slovaška (1. 9. 2021). Komisija se odloča na podlagi različnih kriterijev: število všečkov videa, število ogledov videa, dolžine žongliranja in zahtevnosti trikov pri žongliranju.


 1. NAGRAJENCI IN NAGRADE

Na koncu »Triglav zdravje izziva« bo organizator podelil 24 nagrad:

 • zmagovalec v moški kategoriji prejme potovanje za 2 osebi na tekmo slovenske moške nogometne reprezentance na Malti (8. 10. 2021);

 • zmagovalka v ženski kategoriji prejme potovanje za 2 osebi na tekmo slovenske moške nogometne reprezentance na Malti (8. 10. 2021);

 • poražena finalista prejmeta dve vstopnici za tekmo slovenske nogometne reprezentance – Slovenija vs. Slovaška (1. 9. 2021) in podpisano nogometno žogo.

 • poraženi finalistki prejmeta dve vstopnici za tekmo slovenske nogometne reprezentance – Slovenija vs. Slovaška (1. 9. 2021) in podpisano nogometno žogo.

 • dodatnih 9 moških udeležencev in 9 ženskih udeleženk izziva po izboru komisije prejmejo po dve vstopnici za tekmo slovenske nogometne reprezentance – Slovenija vs. Slovaška (1. 9. 2021).


 1. OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Zmagovalca izziva v moški in ženski kategoriji bosta objavljena na spletni strani izziv.triglavzdravje.si, Facebook strani @triglav.zdravstvena.zavarovalnica in Instagram strani @triglavzdravje dne 2. 8. 2021 ob 13:00 uri.


Vsi ostali nagrajenci bodo o prejemu nagrad in načinu prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov, ki ga bo sodelujoči, ki se je uvrstil na finalni del izziva zapisal v zasebno sporočilo preko Instagrama.


Obvestilo o prevzemu nagrade bo vsebovalo tudi poziv, da nagrajenci v osmih dneh po prejemu obvestila, organizatorju po pošti ali elektronski pošti pošljejo izjavo s podatki o imenu in priimku, naslovu stalnega prebivališča ter davčni številki. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.


Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika ter listino, iz katere izhaja njihovo pooblastilo za zastopanje (kopijo/sken rojstnega lista, odločbe ipd.).


Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti.


 1. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive. Obveznost plačila akontacije dohodnine od vseh nagrad poravna organizator. V primeru, da je vrednost katere od nagrad višja od 42 EUR, organizator obračuna akontacijo dohodnine in podatke o prejeti nagradi prijavi Finančni upravi Republike Slovenije za odmero dohodnine za leto, v katerem je nagrada prevzeta. Nagrajenci so kot davčni zavezanci dolžni ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in davčno številko).


Če je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let (mladoletna oseba), posreduje osebne podatke, vključno z davčno številko, tisti od staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja davčno olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado.


Če organizator naknadno (po prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

Če zdravstvene razmere ne bodo dopuščale ogleda športne prireditve v živo, si organizator pridržuje pravico, da podeli nagrado z zamikom, pri čemer lahko nagrada vključuje ogled druge tekme slovenske nogometne moške reprezentance v času, ko bodo zdravstvene razmere dopuščale ogled športne prireditve v živo.


 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so izrecno opredeljeni v pravilih in pogojih sodelovanja v izzivu.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.


 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec je seznanjen, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, spol, naziv Instagram profila, elektronski naslov, številka majice, posnetek osebe, posnetek glasu, fotografija, v primeru podelitve nagrade pa tudi naslov stalnega prebivališča in davčna številka) za namene:

 • izvedbe izziva,
 • komunikacije in obveščanja udeleženca v zvezi z izzivom,
 • javne objave zmagovalcev izziva, ki vključuje objavo njunih imen in priimkov na spletni strani triglavzdravje.si, Facebook strani @triglav.zdravstvena.zavarovalnica in Instagram strani @triglavzdravje,
 • podelitve nagrade in
 • obračuna davčnih obveznosti in obveščanje Finančne uprave Republike Slovenije o izplačanih nagradah.

Podatki sodelujočih v izzivu se obdelujejo na podlagi sprejema pravil in pogojev sodelovanja v izzivu, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev izziva se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.


Udeleženci svojih osebnih podatkov niso dolžni zagotoviti. V tem primeru sicer ne bodo mogli sodelovati v izzivu oziroma prejeti nagrade.


V kolikor nagrajenec prejme nagrado v vrednosti nad 42 EUR, organizator osebne podatke nagrajenca obdeluje tudi za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti organizatorja v smislu točke (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ta namen bo organizator osebne podatke obdeloval v skladu z roki, ki jih določa davčna zakonodaja, ter jih posredoval pristojnim davčnim organom.


Sodelujoči so dolžni organizatorja obvestiti o vseh spremembah osebnih podatkov. Organizator ni odgovoren za napačne ali nepopolne podatke, ki jih je posredoval sodelujoči, ali za morebitno škodo, ki bi pri tem nastala.


Sodelujočim v izzivu so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.triglavzdravje.si.


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.


Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Več informacij o varstvu osebnih podatkov pri organizatorju je objavljenih na spletni strani organizatorja http://www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo.


 1. PRAVILA IZZIVA

S tem, ko udeleženec sodeluje v izzivu, se šteje, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v izzivu »Triglav zdravje izziv« in jih sprejema. Pravila izziva so na voljo na spletni strani triglavzdravje.si.


Organizator si v skladu z določili Obligacijskega zakonika pridržuje pravico kadarkoli spremeniti pravila izziva ali predčasno končati izziv, če to zahtevajo tehtni vzroki. O vseh spremembah in novostih izziva bo organizator obvestil udeležence, tudi z objavami na spletni strani triglavzdravje.si in izziv.triglavzdravje.si in Instagram strani @triglavzdravje.


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v izzivu v nasprotju s pravili izziva, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni Instagram profil) ali če ne izpolni pogojev za prevzem nagrade.


 1. NAMEN

Namen izziva je promocija blagovne znamke Triglav Zdravje.


 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila začnejo veljati dne 30. 6. 2021 in nadomeščajo pravila izziva z dne 14. 6. 2021.


Pravila izziva bodo na vpogled na spletni strani triglavzdravje.si do 2. 8. 2021.


V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil izziva, štejejo pravila, objavljena na spletni strani triglavzdravje.si, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.
V Ljubljani, dne 30. 6. 2021


Služba marketinga