Kako je z odpovedjo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Zavarovanec lahko od pogodbe odstopi po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno pred potekom enoletnega roka odpovedati v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.