Sklenitev dodatnega zavarovanja za primer smrti zaradi nezgode

Vnos in preverba identifikacijskih podatkov

Hitro in enostavno do Dodatnega zavarovanja za primer smrti zaradi nezgode
ki zagotavlja izplačilo zavarovalnine v višini 25.000 €, za samo 4,54 € mesečno. Ob sklenitvi vas nagradimo s:

  • 50% popustom na članarino ter 10% popustom na mesečne vadnine v ŠUS – Evrofitnesu d.o.o.
  • Popustom na storitve Hotelov Bernardin d.d.- več v rubriki Ugodnosti.


Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.


 Prijavite se z i.triglav računom in si olajšajte nadaljnje korake sklepanja.

Vnos podatkov o zavarovanju

Dodatno zavarovanje se lahko sklene le ob načinu plačevanja s plačilnim nalogom ali direktno obremenitvijo.

Zavarovalna vsota: 25.000 €

Mesečna premija brez DPZP*

Dodatno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode: 4,18 (osnovna premija, brez popusta: 4,18 €)

Mesečna premija z DPZP*: 4,54
*Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.

Povzetek naročila

Podatki o zavarovanju

MESEČNA PREMIJA: 4,18 €

Identifikacijski podatki


Osebni podatki


*Zavarovalnici DOVOLJUJEM, da se moji osebni podatki iz zavarovalne pogodbe in dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, uporabljajo v zavarovalnici in se v uporabo posredujejo tudi Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim družbam Skupine Triglav v Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na spletni strani http://www.triglav.eu, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov zavarovalnice, Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugih družb s tega seznama. Seznanjen(a) sem, da lahko to dovoljenje kadarkoli začasno ali trajno PREKLIČEM s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.