1

Identifikacija

Začnite z vpisom številke kartice zdravstvenega zavarovanja.
Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.
Za hitrejšo sklenitev se prijavite z i.triglav računom.

Za prijavo vpišite svoj elektronski naslov in i.triglav geslo.

2

Vnos podatkov o zavarovanju

Izberite darilni bon:
Vnesite spodnje podatke:SI56
Soglasje za direktno obremenitev vam bomo v kratkem poslali v podpis. Do ureditve direktne obremenitve boste za plačilo zavarovalne premije prejemali račune s plačilnim nalogom. 

 
*Zavarovalnica v primeru pridobitve podatkov o (ne)zavarovanosti, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih, skladno z 62.b členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določi karenco ter pribitek na premijo.

3

Dodatna zavarovanja

Zavarovanje Zobje in Zobje+

Zdravi zobje niso le lep nasmeh. Zdravje zob in ustne votline je bistvenega pomena za naše zdravje in splošno dobro počutje, saj z ustrezno skrbjo za zdravje zob zmanjšamo tudi tveganje za druge bolezni. Skrb za zobe pomeni skrb za celotno telo, zato je priporočljivo, da si zagotovimo najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe. Več o zavarovanju

Zavarovanje Specialisti

Celovito poskrbimo za vas. Hitro od prvega pregleda do diagnoze in zdravil. S hitro diagnozo zmanjšate tveganje zdravstvenih zapletov in se hitro vrnete v aktivno življenje. Z mrežo vrhunskih izvajalcev zagotavljamo zdravstvene storitve po vsej Sloveniji in v EU. Več o zavarovanju

Dodatno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode

Za svojo varnost sicer ves čas skrbimo in se trudimo preprečiti nezgode, pa vendar se le-te vsak dan dogajajo. Poskrbite za dodatno finančno varnost vaše družine oz. najbližjih po izjemno ugodni ceni. Več o zavarovanju

Dodatno zavarovanje se lahko sklene le ob načinu plačevanja s plačilnim nalogom ali direktno obremenitvijo.

Zavarovalna vsota: 25.000 €
Mesečna premija *: 4,18 €
Mesečna premija z davkom *: 4,54 €

*Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.

4

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.
Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno

5

Povzetek naročila

Podatki za zavarovanje
Osebni podatki
 
Vrednostni boni
Pogoji
*Zavarovalec/zavarovanec pooblaščam zavarovalnico, da točnost in ažurnost mojih osebnih podatkov iz ponudbe (ime, priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, davčna številka, EMŠO) ob vnosu v zbirko, ob dvomu o njihovi točnosti in ažurnosti in periodično ves čas trajanja pogodbenega razmerja preverja v centralnem registru prebivalstva in iz tega registra pridobi točne in ažurne podatke. Zavarovalec/zavarovana oseba dovoljujem, da se moji osebni podatki iz zavarovalne pogodbe in dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, uporabljajo v zavarovalnici in se v uporabo posredujejo tudi Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim družbam Skupine Triglav v Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na spletni strani http://www.triglav.eu, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov zavarovalnice, Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugih družb s tega seznama. Seznanjen sem, da lahko to dovoljenje kadarkoli začasno ali trajno prekličem s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Zavarovalec ima pravico, da v roku 15 dni od sklenitve zavarovanja preko spletne strani, odstopi od zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne da navede razlog za svojo odločitev.

Po oddaji ponudbe, bo zavarovalnica zavarovalcu na elektronski naslov posredovala povzetek oddane ponudbe s splošnimi pogoji zavarovanja, po sprejemu ponudbe pa bo zavarovalnica zavarovalcu na naslov posredovala še zavarovalno polico v pisni obliki.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Za to zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.

Izbrana zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje:
Mesečna premija:* 30,79
Dodatna zavarovanja:
Zavarovanje Zobje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Zavarovanje Zobje +
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Zavarovanje Specialisti
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Dodatno nezgodno zavarovanje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)

Znesek za plačilo: 30,79

*Skladno z zakonodajo se za dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) in davek na dodano vrednost (DDV) ne obračunata.

Zavarovalnica si pridržuje pravico, da ob izstavitvi zavarovalne police popravi morebitne računske in druge napake iz ponudbe, vključno z odstopanji zaradi zaokroževanja.
Dodatne ugodnosti ob sklenitvi
 • Bon v višini 60 € za sklepanje novega premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., oziroma bonom v višini 30 € za obnovitev obstoječega premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d.
  ALI
  Bon izvajalca zdravstvenih storitev v višini 30 €, unovčljiv pri samoplačniških (zobo)zdravstvenih storitvah pri izvajalcih v RS;
  ALI
  Darilna kartica Petrol v višini 20 eur
  Darilna kartica omogoča brezgotovinsko plačevanje blaga in storitev na Petrolovih bencinskih servisih.
 • Darilni bon v višini 20 €, unovčljiv v spletni trgovini enaA.com; (le za spletno sklepanje)