1

Identifikacija

Začnite z vpisom številke kartice zdravstvenega zavarovanja.
Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.
Za hitrejšo sklenitev se prijavite z i.triglav računom.

Za prijavo vpišite svoj elektronski naslov in i.triglav geslo.

2

Vnos podatkov o zavarovanju

Vnesite spodnje podatke:

SI56
Soglasje za direktno obremenitev vam bomo v kratkem poslali v podpis. Do ureditve direktne obremenitve boste za plačilo zavarovalne premije prejemali račune s plačilnim nalogom.

3

Dodatna zavarovanja

Zavarovanje Zobje in Zobje+

Zdravi zobje niso le lep nasmeh. Zdravje zob in ustne votline je bistvenega pomena za naše zdravje in splošno dobro počutje, saj z ustrezno skrbjo za zdravje zob zmanjšamo tudi tveganje za druge bolezni. Skrb za zobe pomeni skrb za celotno telo, zato je priporočljivo, da si zagotovimo najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe. Več o zavarovanju

4

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.


Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno

5

Povzetek naročila

Podatki za zavarovanje
Osebni podatki
 
Vrednostni boni
Pogoji
*Zavarovalec/zavarovanec pooblaščam zavarovalnico, da točnost in ažurnost mojih osebnih podatkov iz ponudbe (ime, priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, davčna številka, EMŠO) ob vnosu v zbirko, ob dvomu o njihovi točnosti in ažurnosti in periodično ves čas trajanja pogodbenega razmerja preverja v centralnem registru prebivalstva in iz tega registra pridobi točne in ažurne podatke. Zavarovalec/zavarovana oseba dovoljujem, da se moji osebni podatki iz zavarovalne pogodbe in dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, uporabljajo v zavarovalnici in se v uporabo posredujejo tudi Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim družbam Skupine Triglav v Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na spletni strani http://www.triglav.eu, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov zavarovalnice, Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugih družb s tega seznama. Seznanjen sem, da lahko to dovoljenje kadarkoli začasno ali trajno prekličem s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Zavarovalec ima pravico, da v roku 15 dni od sklenitve zavarovanja preko spletne strani, odstopi od zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne da navede razlog za svojo odločitev.

Po oddaji ponudbe, bo zavarovalnica zavarovalcu na elektronski naslov posredovala povzetek oddane ponudbe s splošnimi pogoji zavarovanja, po sprejemu ponudbe pa bo zavarovalnica zavarovalcu na naslov posredovala še zavarovalno polico v pisni obliki.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Za to zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.

Izbrana zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje:
Mesečna premija:* 28,99
Dodatna zavarovanja:
Zavarovanje Zobje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 28,99
(osnovna mesečna premija: 28,99 €)
Zavarovanje Zobje +
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 28,99
(osnovna mesečna premija: 28,99 €)
Zavarovanje Specialisti
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 28,99
(osnovna mesečna premija: 28,99 €)
Dodatno nezgodno zavarovanje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 28,99
(osnovna mesečna premija: 28,99 €)

Znesek za plačilo: 28,99

Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.

Zavarovalnica si pridržuje pravico, da ob izstavitvi zavarovalne police popravi morebitne računske in druge napake iz ponudbe, vključno z odstopanji zaradi zaokroževanja.

Višina premije se, ne glede na prehod v višji starostni razred, do datuma poteka zavarovanja ne spreminja.
Dodatne ugodnosti ob sklenitvi
  • 50% popust na članarino ter 10% popust na mesečne vadnine v ŠUS – Evrofitnesu d.o.o.
  • Popust na storitve Hotelov Bernardin d.d.: welness darilni bon v vrednosti 15 EUR na osebo ter 30% popust na pol ali celodnevno karto za kopanje v morskem parku Laguna Bernardin. Več o ugodnostih najdete na povezavi.