Sklepanje specialisti

Vnos in preverba identifikacijskih podatkov

Hitro in enostavno do zavarovanja Specialisti
s katerim si zagotovite hiter dostop do specialistične obravnave, diagnostike ter zdravil, predpisanih na beli recept. Ob sklenitvi vas nagradimo z:

  • s sledečimi ugodnostmi opisanimi v rubriki Ugodnosti.


Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.


 Prijavite se z i.triglav računom in si olajšajte nadaljnje korake sklepanja.

Vnos podatkov o zavarovanju

SI56
Soglasje za direktno obremenitev vam bomo v kratkem poslali v podpis. Do ureditve direktne obremenitve boste za plačilo zavarovalne premije prejemali račune s plačilnim nalogom.

Akcijski popusti

Akcijski popust za 4 leta za Zavarovanje Specialisti: - 0,60 €

Mesečna premija brez DPZP z upoštevanimi popusti

Zavarovanje Specialisti: 0.0 (osnovna premija, brez popusta: €)

Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.
Zavarovalnica si pridržuje pravico, da ob izstavitvi zavarovalne police popravi morebitne računske in druge napake iz ponudbe, vključno z odstopanji zaradi zaokroževanja.
Višina premije se, ne glede na prehod v višji starostni razred, do datuma poteka zavarovanja ne spreminja.

Dodatna zavarovanja Zobje

Zdravi zobje niso le lep nasmeh. Zdravje zob in ustne votline je bistvenega pomena za naše zdravje in splošno dobro počutje, saj z ustrezno skrbjo za zdravje zob zmanjšamo tudi tveganje za druge bolezni. Skrb za zobe pomeni skrb za celotno telo, zato je priporočljivo, da si zagotovimo najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe. Več o zavarovanju

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.

Povzetek naročila

Osebni podatki


Podatki o zavarovanju Specialisti

4 leta
MESEČNA PREMIJA (s popusti in davkom): 21,00

Podatki o zavarovanju

4 leta
MESEČNA PREMIJA (s popusti in davkom): 21,00

Skupna cena

Znesek za plačilo (+ davek): 16.71

Vrednostni boni


*Zavarovalnici DOVOLJUJEM, da se moji osebni podatki iz zavarovalne pogodbe in dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, uporabljajo v zavarovalnici in se v uporabo posredujejo tudi Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim družbam Skupine Triglav v Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na spletni strani http://www.triglav.eu, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov zavarovalnice, Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugih družb s tega seznama. Seznanjen(a) sem, da lahko to dovoljenje kadarkoli začasno ali trajno PREKLIČEM s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Zavarovalec ima pravico, da v roku 15 dni od sklenitve zavarovanja preko spletne strani, odstopi od zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne da navede razlog za svojo odločitev.
Po oddaji ponudbe, bo zavarovalnica zavarovalcu na elektronski naslov posredovala povzetek oddane ponudbe s splošnimi pogoji zavarovanja, po sprejemu ponudbe pa bo zavarovalnica zavarovalcu na naslov posredovala še zavarovalno polico v pisni obliki.
Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Za to zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.