Sklepanje Zobje, Zobje+

Vnos in preverba identifikacijskih podatkov

Hitro in enostavno do zavarovanja Zobje/Zobje+
in za doplačila nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in materialov, ki niso kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja poskrbimo mi. Ob sklenitvi vas nagradimo z:

  • Bon za (zobo)zdravstvene storitve v vrednosti 15 € (le za spletno sklepanje).


Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.


 Prijavite se z i.triglav računom in si olajšajte nadaljnje korake sklepanja.

Vnos podatkov o zavarovanju


SI56
Soglasje za direktno obremenitev vam bomo v kratkem poslali v podpis. Do ureditve direktne obremenitve boste za plačilo zavarovalne premije prejemali račune s plačilnim nalogom.

Akcijski popusti

Akcijski popust za 4 leta za Zavarovanje Zobje: - 0,60 €
Akcijski popust pri Zavarovanju Zobje za sklenjeno Zavarovanje Specialisti: - 3,72 €

Mesečna premija brez DPZP z upoštevanimi popusti

Zavarovanje Zobje: 0.0 (osnovna premija, brez popusta: €)

Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.
Zavarovalnica si pridržuje pravico, da ob izstavitvi zavarovalne police popravi morebitne računske in druge napake iz ponudbe, vključno z odstopanji zaradi zaokroževanja.
Višina premije se, ne glede na prehod v višji starostni razred, do datuma poteka zavarovanja ne spreminja.

Dodatna zavarovanja Specialisti

Celovito poskrbimo za vas. Hitro od prvega pregleda do diagnoze, posega, zdravil in rehabilitacije. S hitro diagnozo in zdravljenjem zmanjšate tveganje zdravstvenih zapletov in se hitro vrnete v aktivno življenje. Z mrežo vrhunskih izvajalcev zagotavljamo zdravstvene storitve po vsej Sloveniji in v EU. Več o zavarovanju

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.

Povzetek naročila

Osebni podatki


Podatki o zavarovanju

4 leta
MESEČNA PREMIJA (s popusti in davkom): 21,00

Podatki o zavarovanju Specialisti

4 leta
MESEČNA PREMIJA (s popusti in davkom): 21,00

Skupna cena

Znesek za plačilo (+ davek): 16.71

Vrednostni boni

Bon za (zobo)zdravstvene storitve v vrednosti 15 €.

*Zavarovalnici DOVOLJUJEM, da se moji osebni podatki iz zavarovalne pogodbe in dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, uporabljajo v zavarovalnici in se v uporabo posredujejo tudi Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim družbam Skupine Triglav v Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na spletni strani http://www.triglav.eu, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja bonitetnih programov zavarovalnice, Zavarovalnice Triglav, d.d., in drugih družb s tega seznama. Seznanjen(a) sem, da lahko to dovoljenje kadarkoli začasno ali trajno PREKLIČEM s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Zavarovalec ima pravico, da v roku 15 dni od sklenitve zavarovanja preko spletne strani, odstopi od zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne da navede razlog za svojo odločitev.
Po oddaji ponudbe, bo zavarovalnica zavarovalcu na elektronski naslov posredovala povzetek oddane ponudbe s splošnimi pogoji zavarovanja, po sprejemu ponudbe pa bo zavarovalnica zavarovalcu na naslov posredovala še zavarovalno polico v pisni obliki.
Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Za to zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.