Izvajalci zdravstvenih storitev

 

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ima vzpostavljeno poslovno sodelovanje pri izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s skoraj 2.000 izvajalci zdravstvenih storitev, ki so del javne zdravstvene mreže. Minimalni nabor podatkov o opravljenih storitvah, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev posredujejo zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zaradi poenotenja in lažjega vzdrževanja programske opreme pa so zavarovalnice v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja oblikovale enoten elektronski standard obračunskih dokumentov.

 

Da bi zagotovili še učinkovitejšo izmenjavo podatkov o obračunanih in plačanih zdravstvenih storitvah, smo vzpostavili elektronski portal IZS, ki izvajalcem zdravstvenih storitev omogoča varno izmenjavo obračunske dokumentacije prek svetovnega spleta. Uporaba portala IZS je enostavna ter prinaša prednosti pred papirnatim poslovanjem kot so: ažurnost podatkov, pregled nad oddanimi računi od datuma oddaje pa do datuma plačila, morebitne reklamacije, zavrnitve računov oz. zahtevkov.