Od 5 do 90 %

vrednosti zdravstvene storitve znaša višina doplačila brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

 

Brez doplačil v javnem zdravstvu

Krijemo razliko do polne vrednosti 

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri večini zdravstvenih storitev ne krije njihove celotne vrednosti. Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem prevzamemo nastale stroške in krijemo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Za obisk zdravnika, magnetno resonanco ali operacijo 

Veliko zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju morate brez dopolnilnega zavarovanja doplačati. Že kratek obisk zdravnika ali zobozdravnika vas bo stal nekaj deset evrov, z bolj zahtevnimi zdravstvenimi težavami pa stroški samo še rastejo. 

Od 26. leta dalje 

Mladostnikom v času šolanja celotno zdravstveno oskrbo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko prenehate s šolanjem ali dopolnite 26 let, pa se morate za enako zaščito vključiti v dopolnilno zavarovanje sami. Sklenite ga takoj, ko vam poteče status. Če boste čakali več kot 30 dni, vam po zakonu zavarovanje še 3 mesece po začetku veljavnosti ne bo krilo doplačil.Zavarovalna premija

Koliko stane Dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklene vsakdo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Dopolnilno zavarovanje ni potrebno za otroke, dijake, študente do 26. leta ter druge osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil. 

OSNOVNA MESEČNA PREMIJA 

35,55 EUR* 

LETNA PREMIJA 

426,60 EUR* 

*V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne obračunava.

Bi zavarovanje raje uredili osebno? 

Vedno smo vam na voljo za dodatna pojasnila, predstavitev zavarovanj in osebno svetovanje.
Tukaj smo za vaše zdravje. Le klic ali sporočilo stran.
info@triglavzdravje.si 
080 26 64 

Zakaj skleniti dopolnilno zavarovanje Triglav Zdravje?

Prihranite do 40 % s Triglav kompletom

Zavarovanje Dopolnilno je vključeno v Triglav komplet. Če sklenete ali obnovite več zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., dobite dodatne ugodnosti in prihranite tudi do 40 %. Več se splača. 

 

 

 

Dopolnilno ali dodatno zavarovanje

Pogosto dopolnilno zdravstveno zavarovanje zmotno poimenujemo kar dodatno zavarovanje. Vendar je med njima precejšnja razlika.  

Z dopolnilnim zavarovanjem krijemo stroške doplačil za zdravstvene storitve v javnem zdravstvu, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Izbrano dodatno zdravstveno zavarovanje pa vam omogoča dostop do različnih zdravstvenih storitev, kot so hiter dostop do specialista brez dolgih čakalnih dob ali, recimo, bela zalivka pri zobozdravniku brez doplačil. 

Seveda priporočamo oboje, v splošnem bi pa rekli, da je dopolnilno zavarovanje nuja za vaše zdravje, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa vam zagotovimo več udobja in hitrejšo pot do zdravja.  

 

PREBERI VEČ

Dobro je vedeti

Za študente in dijake

Najprej obvezno, nato še dopolnilno (in dodatno zavarovanje) 

Ko vam poteče status, prenehate s šolanjem ali dopolnite 26 let, si morate na ZZZS sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Če se po šolanju takoj zaposlite, vam to običajno uredi delodajalec. Vendar obvezno zdravstveno zavarovanje večinoma ne krije celotne vrednosti prejete zdravstvene storitve pri zdravniku. Zato priporočamo, da takoj sklenete še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  

Želite hitrejšo pot do zdravja? Ob tem vam ponudimo še dodatno zavarovanje. 

 

Zakaj moram dopolnilno zavarovanje urediti takoj? 

Če se zavarujete v 30-ih dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že naslednji dan. Če ta rok zamudite, boste morali od dneva sklenitve zavarovanja počakati 3 mesece, da bo zavarovanje začelo veljati. V tem obdobju boste morali zdravstvene storitve doplačati sami. 

Za socialno ogrožene

V stiski niste sami 

Socialno ogroženim ni potrebno plačevati za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tako določa novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) iz leta 2009. Doplačila v tem primeru krije država. 

 

Če že imate dopolnilno zavarovanje … 

V kolikor sodite med socialno ogrožene in vam pripada tudi kritje zdravstvenih storitev iz državnega proračuna, lahko svoje dopolnilno zavarovanje Triglav Zdravje postavite v mirovanje. Izpolnite obrazec Zahtevek za mirovanje in nam ga pošljite s priloženo kopijo Odločbe do denarne socialne pomoči, iz katere je razvidno, da ste upravičeni tudi do kritja zdravstvenih storitev. Zavarovanje bo v mirovanju do datuma izteka odločbe. 

Začasno mirovanje

V času mirovanja ne plačujete zavarovanja

Skladno s splošnimi pogoji vašega dopolnilnega zavarovanja lahko zaprosite za začasno mirovanje. V tem času ne plačujete dopolnilnega zavarovanja, prav tako vam dopolnilno zavarovanje ne velja. Dopolnilno zavarovanje lahko enostavno obnovite, ko razloga za mirovanje nimate več oziroma se avtomatsko obnovi, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno. 

 

Kdaj lahko zavarovanje miruje? 

Za mirovanje vašega dopolnilnega zavarovanja upoštevamo naslednje razloge: izguba statusa v obveznem zavarovanju, ponovna pridobitev statusa študenta, prostovoljno služenje vojaškega roka, pripor, prestajanje zaporne kazni, postanete socialno ogroženi (prejemnik denarne socialne pomoči s pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev).  

 

Vzpostavite mirovanje 

Za začasno mirovanje dopolnilnega zavarovanje izpolnite obrazec Zahtevek za mirovanje in nam ga pošljite s priloženim dokazilom, iz katerega je razviden razlog za mirovanje. 

Pribitek na premijo

Za vsako leto brez dopolnilnega zavarovanja plačate več 

Razmišljate, da bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenili šele čez nekaj let? Za vsako polno leto od 1.1.2006 brez dopolnilnega zavarovanja bo po njegovi sklenitvi skladno z zakonodajo vaša premija višja za 3 %. Skupno se lahko premija poviša za največ 80 %. Pravočasno sklenite zavarovanje in plačujte manj. 

Več za zdravje

Včasih je dobro, da za svoje zdravje tudi sami kaj naredimo. Recimo preberemo nasvet ali pogledamo zanimiv pogovor.  

Preberite več o sezonskih boleznih, poglejte zanimive spletne dogodke o pogostih težavah ali poiščite preverjen nasvet za preventivo.  

Ker se skrb za zdravje začne, ko ste zdravi. 

 

PREBERI VEČPogosta vprašanja

Obvezno zdravstveno zavarovanje stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih storitev ne krije v celoti, zato morate za obisk zdravnika, zdravljenje v bolnišnici, zdravila in druge zdravstvene storitve doplačati od 5 do 90 % njihove vrednosti. Z urejenim zavarovanjem Dopolnilno stroške doplačil zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, prenesete na našo zavarovalnico. 

Če se zavarujete v 30-ih dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že naslednji dan. 

Če pa boste omenjeni 30 dnevni rok zamudili, vam bo dodeljena zakonsko določena čakalna doba treh mesecev, kar pomeni, da boste morali v tem obdobju doplačila za stroške zdravstvenih storitev plačevati sami. 

Da bi se izognili trimesečni čakalni dobi, vam svetujemo, da sklenete  zavarovanje Dopolnilno  v roku enega mesecu po izgubi statusa. 

Ob poteku statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali prijavi na Zavodu za zaposlovanje oziroma dopolnjenem 26. letu starosti, si na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najprej uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Da pa bi se izognili doplačilom zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje  ne krije v celoti, vam svetujemo, da si pri nas čim prej uredite zavarovanje Dopolnilno. 

Če ste upravičenec do denarne socialne pomoči in ste hkrati upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, bo plačevanje te razlike prevzel proračun Republike Slovenije. Tako določa novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), sprejeta 1. 1. 2009.  

Od 1.11.2019 dalje poteka sistemska izmenjava podatkov s Centrom za socialno delo (CSD) kar pomeni, da zavarovancem ni potrebno več pošiljati odločb o pridobljeni pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. Zavarovanje bo v mirovanju do datuma izteka odločbe. 

Po splošnih pogojih dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja lahko na zavarovalnici ugodimo vaši zahtevi za začasno mirovanje zavarovanja Dopolnilno. V tem času zavarovanja ne plačujete. Polico lahko enostavno obnovite, ko razloga za mirovanje ne boste več imeli, oziroma bo avtomatsko obnovljena, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno. 

Zavarovanje Dopolnilno lahko miruje zaradi naslednjih razlogov: 

 • izguba statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, 

 • status študenta, 

 • prostovoljno služenje vojaškega roka, 

 • pripor, 

 • prestajanje zaporne kazni, 

 • upravičenost do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna RS (socialno ogroženi), 

 • odhod iz RS/bivanje v tujini. 

  

Izpolnite in podpišite Zahtevek za mirovanje police dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter ga skupaj z dokazili pošljite na e-naslov info@triglavzdravje.si ali na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška 10, 6000 Koper. 

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %. 

Brošure in dokumenti

 • Dokument z informacija o zavarovalnem produktu Dopolnilno.pdf 0,33 mb
  PRENESI
 • Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - ZZ11.pdf 0,13 mb
  PRENESI