DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene vsak, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila. 

 

Premija je skladno z zakonom enotna za vse zavarovance.

 

Zavarovanje lahko sklenete preko spletne strani ali pa pokličete svojega območnega zastopnika.

Zavarovalno kritje

  • zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje
  • zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje

Obseg zavarovanja

  • brez omejitev zavarovalne vsote
  • velja za območje Republike Slovenije in v tujini

Čakalna doba

  • tri mesece
  • izjema so zavarovanci, ki predložijo potrdilo, da niso bili nezavarovani več kot en mesec

Zavarovalna premija

PREMIJA
PREMIJA (€)
osnovna mesečna premija
28,99
letna premija
347,88

*V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne obračunava.

 

 

Sklenite zavarovanjeNaročite svetovalca

 

 

Dokumenti

 Cenik Dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PDF 92 KB)
 Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - ZZ11 (PDF 138 KB)