Informativni izračun:
Starost:
Popusti:
* Za 1. leto trajanja zavarovanja.
Premija:
Mesečna zavarovalna premija (z davkom) v EUR:
SKLENITE
Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5 %, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna. Premija za zavarovanje Specialisti je odvisna od starosti zavarovanca.
ODKRIJTE DODATNE UGODNOSTI

Dokumenti

Brošura Specialisti, Specialisti+ (PDF 1.43 MB)
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Specialisti (PDF 329 KB)
Cenik storitev Triglav zdravstvene zavarovalnice (PDF 246 KB)
Seznam zahtevnih diagnostičnih postopkov in posegov (PDF 73 KB)
Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (PDF 168 KB)