ZOBJE, ZOBJE+

Zavarovanje za vaš nasmeh in zdravje

Zdravi zobje niso le lep nasmeh. Zdravje zob in ustne votline je bistvenega pomena za naše zdravje in splošno dobro počutje, saj z ustrezno skrbjo za zdravje zob zmanjšamo tudi tveganje za druge bolezni.

 

Skrb za zobe pomeni skrb za celotno telo, zato je priporočljivo, da si zagotovimo najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe.

Kdo se lahko zavaruje

  • Zavaruje se lahko oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in ima pri Triglav,  Zdravstveni zavarovalnici sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
  • Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja je najmanj 18 let.

Zavarovalno kritje

 

Zobje

  • Kritje stroškov doplačil oz. stroškov izvedbe nadstandardnih storitev in uporabe nadstandardnega materiala, ki presega raven standardnih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr. bele zalivke v stranskem področju, keramični nadomestki v vidnem področju).
  • Kritje stroškov protetične rehabilitacije v primeru nezgode.
  • Izplačilo nadomestila v primeru diagnosticiranja raka ustne votline, če je pri tem izkazana potreba po protetiki.

Zobje+

  • Kritje stroškov iz zavarovanja Zobje.
  • Kritje stroškov samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in protetike, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in storitve protetike za hitrejši dostop (npr. čiščenje zobnega kamna, začasne prevleke in proteze, implantati, delne in totalne proteze, mostički v stranskem področju).

Zavarovalna vsota, čakalna doba

  Kritje Letna zav.vsota v €/nadomestilo Čakalna doba (v mesecih)

Zobje+

 

 

 

 

 

 

Zobje

 

 

 

Nadstandardna zobozdravstvena storitev 1.000 3
Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode 5.000 0
Rak ustne votline s potrebo po protetiki* 5.000 3
  Zobozdravstvena storitev preventive in protetike** 5.000 24

*Izplačilo nadomestila v višini zavarovalne vsote.
**Iz Seznama zobozdravstvenih storitev v Splošnih pogojih zavarovanja Zobje.

Zavarovalna premija

Zavarovanje Starost Osnovna mesečna zav. premija (brez davka) v € Mesečna zav. premija s popustom in davkom v € Mesečna zav. premija, če sklenjeno v paketu s Specialisti, Specialisti+ ali CZO (s popustom in davkom v €)
ZOBJE od 18 6,02 5,88 2,50
ZOBJE+ od 18 do 29 11,67 5,88 5,00
od 30 do 39 15,05 7,54 5,00
od 40 do 49 23,00 11,22 5,00
od 50 do 59 33,35 15,15 10,00
od 60 do 65 41,22 18,10 10,00
nad 65 47,57 20,45 14,99

Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.

Premija za zavarovanje Zobje+ je odvisna od starosti zavarovanca. Višina premije se ne glede na prehod v višji starostni razred do datuma poteka zavarovanja ne spremeni.

 

Sklenite zavarovanjeNaročite svetovalca

Dokumenti

 Akcijski cenik zavarovanja Zobje in Zobje+ (PDF 90 KB)
 Brošura zavarovanja Zobje (PDF 436 KB)
 Splošni pogoji zavarovanja Zobje (PDF 199 KB)