Tudi čiščenje zobnega kamna

Skrbimo tudi za ohranjanje zdravja vaših zob. Storitvi čiščenje zobnega kamna in peskanje lahko opravite večkrat letno, mi pa vam povrnemo stroške v skupnem znesku do 150 evrov na zavarovalno leto.

Celovito kritje za vaše zobe

Širši obseg storitev

Zavarovanje Zobje+ obsega vse, kar nudimo v zavarovanju Zobje, torej doplačila pri zobozdravniku za nadstandardne storitve in materiale, zobnoprotetično rehabilitacijo v primeru nezgode ter izplačilo nadomestila v primeru diagnoze raka ustne votline s potrebo po protetiki, dodali pa smo tudi kritje stroškov zobozdravstvenih storitev preventive in protetike.

 

Pri vašem zobozdravniku

Brez naročanja v druge zobozdravstvene ambulante, vse lahko uredite pri svojem zobozdravniku. Tu storitev tudi plačate, mi vam pa na osnovi posredovanega računa in zobozdravstvene dokumentacije povrnemo stroške.

 

Uveljavljanje zavarovanja

Zavarovanje lahko uveljavljate prek obrazca na spletni strani ali s klicem na Zdravstveno točko.

 Kaj krije zavarovanje Zobje+?

Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev nad standardom zobozdravstvene storitve v obveznem zavarovanju, kot na primer:

• bela zalivka (od 4. zoba dalje)
• inlay
• onlay
• keramična prevleka na zobu

Za kritje velja karenca 3 mesece. Zavarovanje krije stroške nadstandardnih zobozdravstvenih storitev, če potreba po njih nastane po poteku karence.

Letna zavarovalna vsota je 1.000 evrov. Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev največ do višine letne zavarovalne vsote zavarovalnega leta, v katerem je nastala potreba po zobozdravstvenih storitvah.

Kritje Nadstandardna zobozdravstvena storitev je opredeljeno v Splošnih pogojih zavarovanja Zobje.

 

Ko pride do poškodbe zob zaradi nezgode, zavarovanje krije samoplačniške storitve zobne protetike, kot na primer:
• prevleka,
• zobni vsadek,
• mostiček,
• delno protezo,
• totalno protezo.

Za kritje ni karence. Zavarovanje krije stroške zobnoprotetične rehabilitacije, če se nezgoda zgodi po začetku zavarovanja.

Letna zavarovalna vsota je 5.000 evrov. Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev največ do višine letne zavarovalne vsote zavarovalnega leta, v katerem je nastala nezgoda.

Kritje Zobnoprotetična rehabilitacija v primeru nezgode je opredeljeno v Splošnih pogojih zavarovanja Zobje.

V primeru diagnoze raka ustne votline vam zavarovanje nudi izplačilo denarnega nadomestila v višini 5.000 EUR, če se zaradi tega raka ali posledic njegovega zdravljenja pojavi potreba po protetiki.

Za kritje velja karenca 3 mesece. Zavarovanje nudi izplačilo denarnega nadomestila, če je diagnoza raka ustne votline postavljena po poteku karence in je izkazana potreba po zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike.

Kritje Rak ustne votline s potrebo po protetiki je opredeljeno v Splošnih pogojih zavarovanja Zobje.

 

Zavarovanje krije tudi stroške samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in protetike, kot na primer:
• čiščenje zobnega kamna,
• peskanje,
• prevleka,
• mostiček,
• zobni vsadek,
• delna proteza,
• totalna proteza.

Za kritje velja karenca 24 mesecev. Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev protetike, če potreba po njih nastane po poteku karence.

Letna zavarovalna vsota je 5.000 evrov. Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev največ do višine letne zavarovalne vsote zavarovalnega leta, v katerem je nastala potreba po zobozdravstvenih storitvah.

Storitvi čiščenje zobnega kamna in peskanje lahko opravite večkrat letno, zavarovanje pa vam krije stroške v skupnem znesku do 150 evrov na zavarovalno leto.

Kritje Zobozdravstvena storitev preventive in protetike je opredeljeno v Splošnih pogojih zavarovanja Zobje.

 

Kako zavarovanje deluje v praksi?

Poglejte si primer zobnega vsadka.


POGLEJ PRIMER

Zavarovalna premija

Koliko stane zavarovanje Zobje+?

Zavarovalna premija je odvisna od vaše starosti. Za lažjo predstavo izberite svojo letnico rojstva in preverite premijo za zavarovanje vaših zob.

Zavarujete se lahko, če ste starejši od 14 let, imate stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ter lahko izpolnite in podpišete izjavo o zdravstvenem stanju, ki je sestavni del ponudbe. Zavarovanje sklenete za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Dodatne ugodnosti

Bon za samoplačniške zdravstvene storitve

Ob spletni sklenitvi zavarovanja Zobje+ prejmete bon v višini 10 evrov za koriščenje samoplačniških zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev ali za nakupe v lekarnah v Sloveniji. Po opravljeni storitvi nam pošljete račun, mi pa vam povrnemo omenjen znesek.

Prihranite do 40 % s Triglav kompletom

Zavarovanje Zobje je vključeno v Triglav komplet, če je višina premije na zavarovalni polici skladna s Pravili lojalnostnega programa Triglav komplet.

Popust za fitnes

Za lažji skok v aktivno življenje vam podarimo prvo včlanitev v ŠUS Eurofitnes d.o.o. brez plačila članarine. Ob vpisu vam je na voljo še brezplačen predstavitveni trening z osebnim trenerjem in preizkus gibalne učinkovitosti oziroma splošne telesne pripravljenosti. Če se odločite za nakup letne vadnine s plačilom v enkratnem znesku, vam za nakup pripada še 10 % popust. Navedene ugodnosti se ne seštevajo z ostalimi ugodnostmi in popusti ŠUS Eurofitnessa. 

Koriščenje ugodnosti je možno do 31. 8. 2024.

KAKO ZAVAROVANJE DELUJE V PRAKSI?

Gorazd potrebuje zobni vsadek

Gorazd lepo skrbi za zdravje svojih zob. Redno obiskuje zobozdravnika, vsako leto gre tudi na čiščenje zobnega kamna (ker ima zavarovanje Zobje+, ima stroške povrnjene). Zadnje čase se mu pojavljajo težave pri žvečenju.

Na rednem preventivnem pregledu je o težavi obvestil zobozdravnika. Ta je ugotovil, da je treba zob izpuliti. Priporočil mu je vstavitev zobnega vsadka.

Zobozdravnik je Gorazdu predlagal zobni vsadek

Ker ima veljavno zavarovanje Zobje+, je vedel, da lahko dobi stroške zanj povrnjene iz zavarovanja

Klic na Zdravstveno točko

Gorazd ima veljavno zavarovanje Zobje+, ki krije stroške zobne protetike, zato je Gorazd najprej poklical na 080 26 64 in načrtovane zobozdravstvene storitve najavil Zdravstveni točki. Prijazni strokovni sodelavci so mu obrazložili, da mora za uveljavljanje zavarovanja najprej predložiti predračun načrtovanih zobozdravstvenih storitev, izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko (ortopan, lokalni RTG-posnetek …). Po opravljeni zobozdravstveni storitvi pa zahtevek še dopolni s pripadajočim računom.
Asistenca: vključena

Obisk zobozdravnika

Zobozdravnik je Gorazdu zob izpulil in mu pripravil predračun za zobni vsadek. Izpolnil je Poročilo zobozdravnika in Gorazdu predal izpis iz zobozdravstvenega kartona ter pripadajoči ortopan.

Vstavljanje zobnega vsadka: 950 EUR

Prevleka na zobnem vsadku: 650 EUR

Odobritev kritja stroškov

Gorazd je predračun skupaj z zobozdravstveno dokumentacijo posredoval v Zdravstveno točko, kjer so po pregledu zahtevka povračilo stroškov zobnega vsadka odobrili. Granulom, zaradi katerega je bilo potrebno zob izpuliti in nadomestiti z zobnim vsadkom, je namreč nastal v času veljavnega zavarovalnega kritja Zobozdravstvena storitev preventive in protetike.  
Asistenca: vključena

Zobni vsadek

Zobozdravnik je Gorazdu vstavil zobni vsadek in prevleko na njem. Gorazd je račun za opravljene storitve posredoval zavarovalnici, ki mu je stroške v celoti povrnila. Gorazdov nasmeh je bil spet popoln, brez dodatnih stroškov.

SKUPAJ STROŠKI: 1.600 EUR
Doplačilo: 0 EUR

SKLENI ZAVAROVANJE ZOBJE+

Pogosta vprašanja

Zavarovanje Zobje+ se sklene za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja.

Zavarujete se lahko, če ste stari najmanj 14 let in imate stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ter lahko izpolnite in podpišete izjavo o zdravstvenem stanju, ki je sestavni del ponudbe.

Če imate načrtovane zobozdravstvene storitve, nam jih najavite. To storite tako, da nam pošljete:

 • predračun načrtovanih zobozdravstvenih storitev,
 • izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in
 • izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Po pregledu zahtevka vas obvestimo o obsegu kritja stroškov.

Najava zobozdravstvene storitve ni potrebna v primeru oskrbe zoba z zalivko ali preventivnih zobozdravstvenih storitev čiščenja zobnega kamna in peskanja.

Ko opravite storitve pri zobozdravniku, nam račun čimprej posredujte in povrnili vam bomo stroške v dogovorjenem obsegu.

V primeru nezgode nam načrtovano zobnoprotetično rehabilitacijo najavite tako, da nam pošljete:

 • predračun načrtovanih zobozdravstvenih storitev,
 • vaš opis nezgode (čas in kraj nezgode, kako je do nezgode prišlo),
 • izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika in
 • izpis iz zobozdravstvenega kartona s pripadajočo slikovno diagnostiko.

Po pregledu zahtevka vas obvestimo o obsegu kritja stroškov.

Ko opravite storitve pri zobozdravniku, nam račun čimprej posredujte in povrnili vam bomo stroške v dogovorjenem obsegu.

Da. Stroški nerutinskega slikanja zob (lokalni RTG-posnetek, ortopan, CBCT) so kriti, če je slikanje potrebno za izvedbo zobnoprotetične rehabilitacije, katere stroški so kriti iz kritja Zobozdravstvena storitev preventive in protetike.

Enako velja za stroške zobozdravstvenega pregleda z načrtom protetične rehabilitacije in lokalne anestezije.

Zavarovanje tudi v tem primeru krije stroške nadstandardnega materiala za zobozdravstvene storitve (v višini zneska iz Cenika zavarovalnice za nadstandardne zobozdravstvene materiale, ki je del Seznama zobozdravstvenih storitev) do letne zavarovalne vsote 1.000 evrov.

V primeru nezgode zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev zobne protetike do letne zavarovalne vsote 5.000 evrov v primeru raka ustne votline, zaradi katerega je potrebna zobnoprotetična rehabilitacija, pa vam nudimo izplačilo denarnega nadomestila v višini 5.000 evrov. Prav tako krijemo stroške samoplačniških storitev preventive in protetike do letne zavarovalne vsote 5.000 evrov.

Da, zavarovani so tudi avitalni zobje v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, če je bilo pred tem njihovo zdravljenje zaključeno in so bili ustrezno dokončno oskrbljeni (konzervativno ali protetično).

Zavarovanje ne krije stroškov novega zobnoprotetičnega nadomestka zaradi zamenjave obstoječih zobnoprotetičnih nadomestkov.

Zavarovanje krije stroške v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe na zobu, ne pa tudi na zobnoprotetičnem nadomestku. Če je torej potrebna menjava obstoječega zobnoprotetičnega nadomestka zaradi njegove dotrajanosti ali poškodbe, boste te stroške morali kriti sami.

Ne, v takem primeru vam zavarovanje ne krije stroškov zobnega vsadka ali drugih protetičnih nadomestkov.

Zavarovanje ne krije stroškov zobnoprotetičnih nadomestkov za nadomeščanje zob, ki so bili izpuljeni pred sklenitvijo zavarovanja ali v času karence, oziroma so bili v času sklepanja še v fazi zdravljenja in se je kasneje (po sklenitvi zavarovanja) izkazalo, da jih je potrebno izdreti.

Stroški zobnoprotetičnih nadomestkov so kriti v primeru nadomeščanja zoba, ki je v času sklenitve zavarovanja zdrav, in za katerega pride do potrebe po izdrtju v času veljavnega zavarovanja po poteku karence zavarovalnega kritja.

Zavarovanje krije stroške mostička, če ta nadomešča najmanj en zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Če mostiček nadomešča manjkajoče zobe, izdrte zaradi predhodnega stanja, in manjkajoče zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, zavarovanje krije stroške samo za tisti del mostička (člen/prevleko), ki nadomešča zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe.

V navedenem primeru bi bili iz zavarovanja kriti obe nosilni prevleki in člen, ki nadomešča zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva. Člen, ki nadomešča predhodno manjkajoči zob, iz zavarovanja ni krit.

Zavarovanje Zobje+ krije stroške zobne proteze, če ta nadomešča najmanj en zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Če zobna proteza nadomešča zobe, izdrte pred začetkom zavarovalnega jamstva ali zaradi predhodnega stanja, in hkrati zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, zavarovanje krije stroške samo za tisti del proteze, ki nadomešča zobe, izdrte v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Delež kritega stroška zobne proteze se v tem primeru izračuna po naslednji enačbi: celoten znesek obravnave (strošek zobne proteze, vključno z zobnimi vsadki in/ ali prevlekami in drugimi storitvami, če so potrebne za izvedbo zobne proteze) se deli s številom zob, ki jih zobna proteza nadomešča in pomnoži s številom zob, vključenih v obravnavo in izdrtih v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe.

V navedenem primeru bi torej bila iz zavarovanja krita delna zobna proteza v deležu, ki bi se izračunal po naslednji enačbi: celoten znesek proteze (1.200 evrov) delimo s številom zob, ki jih proteza nadomešča (6) in pomnožimo s številom zob, ki so predmet zavarovanja (2).

Višina povračila stroškov iz zavarovanja bi v tem primeru znašala 400 evrov.

Ne, zavarovanje Zobje+ krije le stroške zobozdravstvenih storitev, opravljenih v Republiki Sloveniji.

 

Pripravljeni na vse

Z dodatnimi zavarovanji Triglav Zdravje pridobite odličnega partnerja za vaše zdravje. Strokovni nasveti in hiter dostop brez dodatnih stroškov.

Mobilna aplikacija

Vedno z vami

Vemo, kako pomembno je imeti vse pri roki. Zavarovalne police, uveljavljanje zavarovanj, zdravstvene nasvete ali izvajalce zdravstvenih storitev v vaši bližini.

Prek mobilne aplikacije Triglav Zdravje gre hitreje.

Brošure in dokumenti

 • Brošura Zobje in Zobje plus.pdf 0,83 mb
  PRENESI
 • Dokument z informacija o zavarovalnem produktu Zobje plus.pdf 0,32 mb
  PRENESI
 • Splošni pogoji zavarovanja Zobje.pdf 0,18 mb
  PRENESI
 • Seznam zobozdravstvenih storitev.pdf 0,06 mb
  PRENESI
 • Zahtevek za prijavo zavarovalnega primera.pdf 0,17 mb
  PRENESI
 • Poročilo zobozdravnika.pdf 0,10 mb
  PRENESI