Skrb za zdravje

Športno-rekreativna dejavnost Slovencev

Slovenci imajo danes bolj pozitiven odnos do gibanja kot v preteklosti, bolj so seznanjeni s pozitivnimi učinki športne aktivnosti in se laže odločajo zanjo. Omenjeno potrjujejo podatki raziskave o športno-rekreativnih navadah Slovencev, ki kažejo, da je v Sloveniji vedno več ljudi, ki jim je športna rekreacija postala pomembna kategorija kakovostnega preživljanja prostega časa. Majhen odstotek športno neaktivnih (37 % v letu 2008) kaže, da se ljudje zavedajo pomena gibalne aktivnosti na svoje zdravje.

 

Seznam športno-rekreativnih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo odrasli Slovenci, je dolg in raznolik. Najnovejši podatki 17.  študije o športno rekreativni dejavnosti Slovencev kažejo, da je hoja še vedno najbolj popularna oblika gibalne aktivnosti. Kar 58 % odraslih Slovencev se najraje ukvarja s hojo. Hoji na prvem mestu sledita plavanje in cestno kolesarjenje, kar v primerjavi z rezultati raziskav preteklih let ni nič novega. Te športne panoge so se usidrale na prvih treh mestih.

 

Več kot tretjina Slovencev se ne ukvarja s športno rekreacijo niti enkrat mesečno. Ne moremo pričakovati, da se bodo vsi ljudje ukvarjali s športno rekreacijo. Vendar športna rekreacija niso samo športne panoge, kot bi morda mislili nekateri. Športna rekreacija so lahko ampak najrazličnejše oblike gibanja, ki imajo pozitiven vpliv na naše zdravje, nenazadnje je to lahko samo vsakodneven intenziven sprehod na svežem zraku. To pa se, roko na srce, v sodobnem marketingu najmanj propagira.