Dejavnost IZS – dopolnilno zdr.zavarovanje

Bolnišnice, zdravilišča

Aleksandra BIŠČAN

05 66 22 346

e-naslov: aleksandra.biscan@triglavzdravje.si

MP-ji, lekarne, Zahtevki za povračilo stroškov zdravstvenih storitev

Suzana ROBINSON

05 66 22 345

e-naslov: suzana.robinson@ triglavzdravje.si

 

Dejavnost IZS – dodatna zdr.zavarovanja

Likvidacija dodatnih zdr.zavarovanj ZOBJE/ZOBJE+ Blanka LOGAR 05 66 22 344    e-naslov: blanka.logar@triglavzdravje.si
Likvidacija dodatnih zdr.zavarovanj ZOBJE/ZOBJE+ Snežana RADINOVIČ 05 66 22 349 e-naslov: snezana.radinovic@triglavzdravje.si
Likvidacija dodatnih zdr.zavarovanj ostalo Mateja TAUČAR KOCJANČIČ 05 66 22 111 e-naslov: mateja.taucarkocjancic@triglavzdravje.si
Likvidacija dodatnih zdr.zavarovanj ostalo Paula ŠTEMBERGER 05 66 22 354 e-naslov: paula.stemberger@triglavzdravje.si

 

Ostale informacije za IZS

Pregled odprtih postavk, plačevanje računov

Monika BEČAJ

05 66 22 342

e-naslov: monika.becaj@triglavzdravje.si

Pogodbe z novimi IZS- i za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, e-poslovanje

Irena LEŠKI

05 66 22 343

e-naslov: irena.leski@triglavzdravje.si

Pogodbe z novimi IZS- i za dodatna zdravstvena zavarovanja

Tanja CEP

05 66 22 341

e-naslov: tanja.cep@triglavzdravje.si

 

Informacijska podpora IZS

Informacijska podpora IZS

Domen KRIŽNIČ

05 66 22 415

e-naslov: domen.kriznic@triglavzdravje.si

 

E-naslov za pošiljanj datotek-elektronske specifikacije računa:
izs@triglavzdravje.si