Sodobne tehnologije na področju skrbi za zdravje in v procesih zdravljenja

Priznanja za odličnost zdravstvenim ustanovam

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je na podlagi raziskave med uporabniki zdravstvenih storitev podelila priznanja odličnosti 21 zdravstvenim ustanovam in s pomočjo vodilnega strokovnjaka na področju uporabe sodobnih tehnologij v zdravstvene namene dr. Bertalana Meska, dr. med., zbranim predstavila naraščajoči pomen tehnologije za zdravstvo. Dogodek se je zaključil z dobrodelno noto, saj je bila organizaciji Rdeči noski podeljena donacija v višini 4.200 EUR.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je že drugo leto zapored v sodelovanju z uporabniki tovrstnih storitev preverila, katere zasebne zdravstvene ustanove ljudem ponujajo storitve visoke kakovosti. Ob podelitvi priznanj je gostila tudi predavanje dr. Bertalana Meska, dr. med., strokovnjaka s področja digitalizacije zdravstva.

Nekoč znanstvena fantastika, danes resničnost

S predavanjem Znanstvena fantastika v zdravstveni oskrbi je dr. Bertalan Mesko, dr. med., opozoril na naraščajoči potencial razvoja sodobnih tehnologij za procese zdravljena in skrb za zdravje posameznikov ter družbe. Nove tehnologije, ki lahko pomembno prispevajo k uspešnemu zdravljenju in so se nekoč razvijala skozi stoletja, se danes razvijajo na mesečni ravni. Vendar v zdravstveni oskrbi v uporabo prehajajo nekoliko počasneje kot na drugih področjih življenja.

 

Futurist na področju medicine ocenjuje, da lahko z uporabo novih tehnologij zdravstvena oskrba v prihodnosti postane lažje dosegljiva, prilagojena posameznikom, obogatena in ugodno prispeva k preventivnim zdravstvenim aktivnostim. Hkrati poudarja, da v njenem središču ostaja človek, ki mu tovrstna tehnologija pomaga pri ohranjanju zdravja. "Z digitalnimi tehnologijami ljudje postajajo ključni del zdravstvene oskrbe. Ta z različnimi napravami in dostopom do podatkov omogoča, da bolnik prejme diagnozo in zdravstveno oskrbo, kjerkoli se nahaja", je dejal dr. Bertalan Mesko, dr. med., in povzel ključne prednosti razvoja tehnologij za medicino: "Ob obilju podatkov in raziskav so zdravniki in zdravstveno osebje težko seznanjeni z vsemi novostmi. Pri bogatenju svojih sposobnosti potrebujejo pomoč, ki jim jo lahko ponudi prav tehnologija. Zato je nujno, da se je naučimo uporabljati tudi na področju medicine. S tehnologijo se namreč povezanost zdravnikov z bolniki lahko še okrepi."

Partner na področju zdravstva

Sodobnim smernicam na področju zdravstvene oskrbe sledi tudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, ki svoje storitve nenehno prilagaja zavarovancem. V tej luči je s pomočjo izpolnjenih anketnih vprašalnikov strank že drugič zapored izbrala prejemnike priznanj za odličnost med zasebnimi zdravstvenimi ustanovami. "V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici si prizadevamo, da hitro in kakovostno rešujemo izzive ter težave naših zavarovalcev. Zato jim kot pravi partner na področju zdravja želimo zagotoviti najboljšo zdravstveno oskrbo", je ob predaji priznanj povedala Meta Berk Skok, predsednica uprave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice. Vsak zavarovanec dodatnih zdravstvenih zavarovanj Specialisti, Specialisti+ in Operacije v primeru koriščenja zavarovanja in obiska zdravstvene ustanove prejme vprašalnik o zadovoljstvu z obravnavo, ki se nato zbirajo v zavarovalnici. Zavarovanci ocenjujejo več kriterijev - od prijaznosti ob sprejemu, primernosti prostorov zdravstvene ustanove, dolžine čakanja v čakalnici, prijaznosti zdravstvenega osebja do zadovoljstva s prejetimi informacijami in pojasnili s strani zdravnikov, ki jih obravnavajo. Za vsako od kategorij ocenjujejo na lestvici od 1 do 5 in nagrado dobijo ustanove, ki prejmejo ustrezno število odgovorov ter povprečno skupno oceno vsaj 4,5 ali več.

 

Letošnji prejemniki priznanj odličnosti so: Artros, Artros Reha, Cardial, Diagnostični center Bled, Dermatologija Bartenjev - Rogl, Medilab, Morela okulisti, Poliklinika Nobilis, Terme Krka - PE Strunjan, Iatros - Dr. Košorok, Medicinski center Medartis, Proderma, Medur, Zasebna fizioterapija Fuchs, Simed zobozdravstvo in zdravstvo, Ambulanta Genus - Martina Bregar, Zdravstveni zavod Dermoestetika - Nastja Lazar, dr.med., UltraLab, Klinika Doktor 24, Pušnik-Novljan okulistika, optika, zobozdravstvo ter Zdravstvena točka.

Srečanje zaključili z dobrodelno noto

Z izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov, s katerimi so bili izbrani prejemniki priznanj odličnosti, so zavarovanci Triglav, Zdravstvene zavarovalnice pomagali uresničiti dober namen. Zavarovalnica je ob prejemu vsakega rešenega anketnega vprašalnika organizaciji Rdeči noski namenila sredstva v vrednosti 10 EUR. Z donacijo v skupni višini 4.200 EUR bodo bolnišnični klovni še lažje udejstvovali svoje poslanstvo in skrbeli za boljše počutje v bolnišnicah z otroškimi oddelki po vsej Sloveniji.