Sprememba splošnih pogojev in premijskih cenikov dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., uvaja prenovljene Splošne pogoje dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja – Dopolnilno (340.113.004.02). Spremembe in posodobitve so povezane z zakonodajnimi spremembami od leta 2005, ko so bili sprejeti doslej veljavni splošni pogoji, ter z izvajanjem zavarovanja, ob tem pa je potrebno poudariti, da zavarovalno kritje ostaja nespremenjeno. Novi splošni pogoji so na voljo na sledeči povezavi ter veljajo in se uporabljajo s 1. februarjem 2017, za zavarovalne pogodbe, ki so bile sklenjene pred tem datumom, pa s 1. aprilom 2017.

Nova premija za dopolnilno zavarovanje

V zadnjem obdobju se je znesek doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, neprestano povečeval in pričakovati je, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnje.  Rast zneskov doplačil je posledica naraščajočih cen zdravstvenih storitev, ob tem pa se povečuje tudi pogostost koriščenja zdravstvenih storitev.

 

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., želimo tudi v bodoče zagotavljati izpolnjevanje obveznosti iz naslova dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Zato s 1. februarjem 2017 prenavljamo cenik zavarovanja, na način, da umikamo popuste in spreminjamo premijo. Nova osnovna mesečna premija dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bo za vse naše zavarovance znašala 28,99 EUR.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., bo do konca meseca januarja vse svoje zavarovance tudi pisno obvestila o spremembi splošnih pogojev in novi premiji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.