Namesto poslovnih daril donacija Pediatrični kliniki

Koper, 4. Januar 2016

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica pomagala pri nakupu medicinske opreme in potrebščin za bolnišnično šolo

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica že več kot desetletje namesto za novoletna poslovna darila sredstva namenja zdravstvenim ustanovam in tako prispeva k boljšemu počutju ter obravnavi bolnikov. Ob koncu leta 2015 je Pediatrični kliniki v Ljubljani predala sredstva za nakup dodatne opreme za reanimacijske vozičke in potrebščine, ki jih otroci potrebujejo za likovni pouk v sklopu bolnišnične šole pediatrične klinike.
 
Bolniki pediatrične klinike, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, so otroci in mladostniki do 18. leta starosti. Ker so mnogi izmed njih šoloobvezni, zaradi procesa zdravljenja pa ne morejo obiskovati običajne šole, se izobražujejo v bolnišnični šoli pediatrične klinike – osrednje ustanove za diagnostiko in zdravljenje otrok ter mladostnikov v Sloveniji. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, ki se že trinajst leto zapored v prednovoletnem času odpoveduje novoletnemu obdarovanju poslovnih partnerjev in sredstva namenja v humanitarne namene, je tokrat donacijo v višini 4.500 EUR namenila prav tej organizaciji, ki bo prejeta sredstva porabila za nakup opreme in potrebnega materiala. »V pediatrični kliniki smo hvaležni Triglav, Zdravstveni zavarovalnici za ta prispevek. S tem bomo lahko kupili dodatno opremo za reanimacijske vozičke, ki so zelo pomembni pri oživljanju hudo bolnih otrok,« je ob predaji sredstev dejala poslovna direktorica Pediatrične klinike Ljubljana Biserka Marolt Meden in dodala: »Učiteljice bolnišnične šole pa bodo z novim materialom za ustvarjanje popestrile dneve mnogim pacientom, ki bodo risali in oblikovali različne izdelke.«
 

Za zdravje najmlajših

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica kot partner zdravstvenih ustanov z zdravstvenimi zavarovanji že vse od leta 2002 zagotavlja stabilnost zdravstvenega sistema. Partnerstvo nadgrajuje z družbeno odgovornimi aktivnostmi, kar se med drugim odraža tudi na področju donacij. »Ker so otroci naše največje bogastvo, njihovo zdravje in varnost pa na prvem mestu, smo ob koncu leta finančna sredstva namenili zdravstveni ustanovi, ki vsakodnevno skrbi za zdravje najmlajše populacije,« je povedal Sašo Novak, svetovalec uprave v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, in dodal: »Z donacijo za nakup opreme za kliniko in potrebščin za bolnišnično šolo želimo prispevati k boljši opremljenosti klinike. Posledično to vodi tudi k boljšim rezultatom zdravljenja in lepšemu počutju otrok, ki se tam zdravijo.«
 
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je v preteklih letih v prednovoletnem času s humanitarnimi prispevki že pomagala Ustanovi Fundacija za pomoč otrokom, MKZ Rakitna, CUDV Dobrna, CUDV Matevža Langusa Radovljica, Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, Zavodu za napredne komunikacije – Planetu 47, Centru JPV Vipava, Bolnišnici Stara Gora, MZL Debeli rtič, CUDV Črna na Koroškem ter Zavodu za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja iz Dornave.