Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Na tekmo Slovenije proti Rusiji«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper - Capodistria (v nadaljevanju: organizator oz. zavarovalnica).

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 6. 10. 2021 (začetek ob 9:00 uri) do 8. 10. 2021 (zaključek ob 11:00).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice niso njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezane z organizatorjem.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Facebooka, so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije in sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter pravila omrežja Facebook. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri »Na tekmo Slovenije proti Rusiji«. Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v komentar objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 6. 10. 2021, na časovnici Facebook strani Triglav Zdravje pravilno odgovoriti na vprašanje: »Kakšen je bil rezultat na prvi kvalifikacijski tekmi za SP 2022 med Rusijo in Slovenijo?«

Vsebina objave:

NAGRADNA IGRA

Slovenijo v ponedeljek, dne 11. 10. 2021, v Mariboru čaka nova tekma kvalifikacij za SP 2022. Nasprotnik bo reprezentanca Rusije. Si želite še z nekom ogledati tekmo? Pravilno odgovorite na vprašanje: »Kakšen je bil rezultat na prvi kvalifikacijski tekmi za SP 2022 med Rusijo in Slovenijo?« in se potegujte za dve vstopnici.

V petek, dne 8. 10. 2021, bomo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli po dve vstopnici za ponedeljkovo tekmo. Oseba se z oddajo komentarja pod objavljenim vprašanjem na časovnici Facebook strani Triglav zdravje strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: (povezava do pravil nagradne igre)

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., kot organizator nagradne igre, osebne podatke (ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi e-poštni naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri »Na tekmo Slovenije proti Rusiji« z dne 5. 10. 2021, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z oddajo svojega komentarja pod objavljenim vprašanjem na časovnici Facebook strani Triglav Zdravje, sodelujoči sodelujejo v nagradni igri in soglašajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih.

3. ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator v petek, dne 8. 10. 2021, pripravil končni seznam vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, za potrebe izvedbe žreba nagrad.

Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 8. 10. 2021 ob 12:00 uri v prostorih organizatorja Pisarna Centrale Ljubljana na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica dne 8. 10. 2021 ob 13:00 uri.

Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali skladno s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagrado bo dobil naključno izžrebani udeleženec nagradne igre, ki je pravilno odgovoril na postavljeno vprašanje. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.

4. IZŽREBANCI IN NAGRADE

V nagradnem žrebu bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado:

- 2 x vstopnica za ogled tekme med Slovenijo in Rusijo, ki bo na sporedu v ponedeljek, dne 11. 10. 2021, v Ljudskem vrtu.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre.

5. REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Dobitniki nagrad bodo z imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom dne 8. 10. 2021 ob 13:00 uri objavljeni na časovnici Facebook strani Triglav Zdravje, s čimer se bo štelo, da so bili obveščeni o tem, da so bili izžrebani v nagradni igri.

Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv nagrajencem, da organizatorju za potrebe prevzema nagrade (prejem elektronskih vstopnic za tekmo) do 11. 10. 2021 do 11:00 ure pošljejo v zasebnem sporočilu na Facebook strani Triglav Zdravje svoje osebne podatke (ime in priimek ter e-poštni naslov).

Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator objavil obvestilo na časovnici Facebook strani Triglav Zdravje.

Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrade bo organizator nagrajencem poslal po elektronski pošti, na e-poštni naslov, ki so mu ga nagrajenci posredovali v zasebnem sporočilu preko Facebook strani Triglav Zdravje.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil) oz.

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

6. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Če organizator naknadno (po prejemu podatkov sodelujočega v nagradni igri) ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

7. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook strani Triglav zdravje in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje Facebook strani Triglav zdravje, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, oz.

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi e-poštni naslov) za namene:

- izvedbe nagradne igre,

- javnega obveščanja o nagrajencu z objavo njegovega imena in priimka oz. uporabniškega imena na spletni strani in Facebook strani Triglav zdravje in

- podelitve nagrade.

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju niso dolžni posredovati svojih osebnih podatkov, vendar pa v tem primeru ne bodo mogli sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper - Capodistria, ali info@triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo#politika-zasebnosti.

9. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/aktualno. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih s sodelovanjem v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Organizator si v skladu z določili Obligacijskega zakonika pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta pravila ali predčasno končati nagradno igro, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče v nagradni igri obveščal z objavami na Facebook strani Triglav Zdravje.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Triglav Zdravje. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: https://www.triglavzdravje.si/za-zavarovance/storitve-za-stranke

10. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav Zdravje.

11. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 6. 10. 2021.

Pravila bodo na vpogled na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/ od 10. 11. 2021.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre štejejo Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Na tekmo Slovenije proti Rusiji«, objavljena na spletni strani Triglav zdravje http://www.triglavzdravje.si/aktualno, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

V Ljubljani, dne 6. 10. 2021

Služba marketinga