Sprememba davka od prometa zavarovalnih poslov

Koper, 24. December 2014

 

Z zakonom o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B) se bo s 1.januarjem 2015 povečala stopnja davka od prometa zavarovalnih poslov iz obstoječih 6,5 % na 8,5 %.


Zaradi povišane stopnje davka se bo zavarovalna premija od 1. januarja 2015 dalje povečala pri vseh zavarovanjih, za katera se obračunava davek.


Davek se ne obračunava pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ter pri tistih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih, pri katerih zavarovalno razmerje traja 10 ali več let ter pri zavarovanjih, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije.