Z rastjo stroškov za zdravstvo rastejo tudi obveznosti iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica spreminja premijo

Sporočilo za javnost
1. februar 2019


Povečan obseg zdravstvenih storitev v letu 2018 in povišanje cen nekaterih zdravstvenih storitev,  neposredno vpliva tudi na obveznosti iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tovrstni trendi se nadaljujejo in so napovedani tudi v letu 2019. Posledično Triglav, Zdravstvena zavarovalnica s 1. marcem 2019 spreminja premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo od tega dne dalje znašala 32,99 EUR.


Obseg zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, se v zadnjih letih stalno povečuje, saj se zaradi gospodarske rasti se povečujejo razpoložljiva sredstva za zdravstvo. Dodatna sredstva se porabljajo tako za povečevanje obsega zdravstvenih storitev, ob tem se tudi povišujejo cene zdravstvenih storitev. Po podatkih ZZZS so odhodki za zdravstvo v letu 2018, glede na preteklo leto, zrasli za 6,6 odstotka, kar se odraža tudi na povečanih doplačilih iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.


Tako s ciljem zagotavljanja tekočega izpolnjevanja obveznosti iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici s 1. marcem 2019 spreminjajo premijo dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo od tega dne dalje znašala 32,99 EUR.


Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije doplačila do polne vrednosti posameznih zdravstvenih ali zobozdravstvenih storitev v višini od 5 do 90 %, zato dvig cen in povečan obseg porabe teh storitev pomembno vpliva tudi na stroške, krite iz dopolnilnega zavarovanja. Z njim se zavarovanci zaščitijo predvsem pred tveganji, da bi morali iz lastnega žepa plačevati doplačila, ki lahko v primerih zdravstvene oskrbe kompleksnejših bolezni in poškodb dosežejo tudi več deset tisoč evrov na posameznika. Zavarovalnica zato prilagaja premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja gibanju cen in obsegu zdravstvenih storitev s ciljem, da zagotavlja redno pokrivanje vseh škod za svoje zavarovance in hkrati zagotavlja stabilnost svojega poslovanja ter posledično zdravstvenega sistema.