Poračun premije PDZZ

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica (TZZ) bo do konca leta 2022 izvedla poračun premije prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (PDZZ) v višini 7,44 EUR, in sicer zavarovancem, ki so imeli med 1. 12. 2020 in 31. 12. 2020 veljavno sklenjeno PDZZ pri zavarovalnici. Sredstva izhajajo iz dodatnih previdnostnih rezervacij, ki jih je zavarovalnica oblikovala po priporočilih evropskega zavarovalniškega regulatornega organa (EIOPA) v času omejitvenih ukrepov povezanih z epidemijo v  2020.
Obvestila za zavarovance
9.12.2022

 

Skladno z veljavnimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) je zavarovalnica že med poslovnim letom 2020 oblikovala dodatne previdnostne rezervacije v višini 3,3 milijona evrov, saj je upravičeno pričakovala, da bo razglasitev epidemije vplivala na storitve za njene zavarovance – bodisi zaradi ukrepov relevantnih zdravstvenih institucij, ki so se kasneje uresničili, bodisi zaradi upoštevanja morebitnega poziva EIOPA-e. Kot posledica omejevalnih ukrepov se je zmanjšan obseg izvedenih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu odrazil v zmanjšanem obsegu doplačil iz naslova PDZZ za zdravstvene storitve zavarovancev in tudi v nižjih stroških poslovanja zavarovalnice. Presežne dodatne previdnostne rezervacije, ki predstavljajo razliko med dejansko in načrtovano porabo sredstev v letu 2020, bo TZZ v obliki nižje enkratne mesečne premije vrnila strankam, ki so imeli med 1. 12. 2020 in 31. 12. 2020 veljavno sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Poračun v višini 7,44 evra za posameznega zavarovanca bo izveden pri plačilu premije za mesec december 2022.

Poleg omenjenih previdnostnih rezervacij je zavarovalnica zaradi omejitvenih ukrepov med epidemijo oblikovala tudi rezervacije na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5) in Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Kot določa letos sprejeta interventna zakonodaja ta sredstva ostajajo na voljo za nadaljnje izvajanje in doplačila zdravstvenih storitev za zavarovance v okviru javnega zdravstvenega sistema, ki ga sofinancirajo dopolnilne zdravstvene zavarovalnice.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je del Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v jugovzhodni Evropi. Ustanovljena je bila leta 2002 in je najhitreje rastoč in po odličnosti v odnosu do strank prepoznaven ponudnik zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Je nosilec strokovnega razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev v okolju in na trgu zdravstvenih zavarovanj konec leta 2021 dosegala 30-odstotni tržni delež. S prenašanjem znanj in s poslovnimi partnerstvi delujejo na vseh trgih Skupine Triglav. Poslovne cilje uresničujejo na podlagi kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih.

Skupina Triglav

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 120 let upravičuje zaupanje strank in drugih deležnikov. Njeno poslanstvo je, da ustvarja varnejšo prihodnost. Je največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, ki posluje v šestih državah in na sedmih trgih ter širše mednarodno preko partnerskega povezovanja z družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje. Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Zaposluje preko 5.200 ljudi. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni "A" s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Njena vizija je, da postavlja standard izjemne uporabniške izkušnje – vedno in povsod. S trajnostno usmerjenostjo delovanja je razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.