Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Skupaj na nogometno tekmo«

Nagradne igre
12.9.2022
 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper - Capodistria (v nadaljevanju: »organizator« ali »zavarovalnica«).

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 12. 9. 2022 (začetek ob 9:00 uri) do 19. 9. 2022 (zaključek ob 10:00).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States ni njegova pokroviteljica, niti ni na kakršenkoli način povezana z organizatorjem.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Instagrama, so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije in sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradni ter pravila omrežja Instagram. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri »Skupaj na nogometno tekmo«. Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba začeti slediti profilu Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na Instragramu (@triglavzdravje) in označiti v komentarju pod objavo eno osebo, s katero bi se udeležila dogodka »Skupaj na nogometno tekmo«.

Vsebina objave:

[NAGRADNA IGRA]

Slovenija (@nzs_si) bo na stadionu Stožice v Ljubljani dne 24.9.2022 ob 18. uri še zadnjič v letošnji UEFA Ligi narodov odigrala tekmo pred domačim občinstvom, ko se bo pomerila z izbrano vrsto Norveške reprezentance. Si želiš skupaj s prijateljem/ico ogledati tekmo?

V komentarju označi osebo, s katero si želiš ogledati tekmo in z malo sreče bosta vstopnici vajini. Med vsemi komentarji bomo namreč izžrebali pet nagrajencev, ki prejmejo po dve vstopnici za ogled nogometne tekme v Stožicah.


Za sodelovanje v nagradni igri morate:

 • slediti profilu @triglavzdravje,
 • v komentarju označiti vsaj eno osebo, ki bi jo povabili na dogodek.

V ponedeljek, dne 19. 9. 2022, bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli po dve vstopnici za nogometno tekmo Slovenija: Norveška dne 24.9.2022 na stadionu Stožice v Ljubljani. Oseba se s sledenjem profila in označitvijo osebe v komentarju pod objavo strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Povezava do pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri je dosegljiva v opisu našega profila.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., kot organizator nagradne igre, osebne podatke (ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi e-poštni naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri »Skupaj na nogometno tekmo« z dne 12. 9. 2022, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. S sledenjem profila @triglavzdravje in označbo osebe v komentarju pod objavo nagradne igre, sodelujoči sodelujejo v nagradni igri in soglašajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih.

 1. ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator v ponedeljek, 19. 9. 2022, pripravil končni seznam vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, za potrebe izvedbe žreba nagrad.

Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 19. 9. 2022 ob 11:00 uri v prostorih organizatorja Pisarna Centrale Ljubljana na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.

Nagrajenci bodo objavljeni na Instagram strani @triglavzdravje dne 19. 9. 2022 do 15:00 ure.

Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali skladno s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagrado bo dobil naključno izžrebani sodelujoči v nagradni igri. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. IZŽREBANCI IN NAGRADE

V nagradnem žrebu bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado:

 • 2 x vstopnica za nogometno tekmo Slovenija – Norveška, ki bo odigrana 24.9.2022 na stadionu Stožice v Ljubljani.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre.

 1. REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Dobitniki nagrad bodo z imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom dne 19. 9. 2022 do 15:00 ure objavljeni v komentarju pod objavo nagradne igre na Instagram strani @triglavzdravje, s čimer se bo štelo, da so bili obveščeni o tem, da so bili izžrebani v nagradni igri.

Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv nagrajencem, da organizatorju za potrebe prevzema nagrade (prejem elektronskih vstopnic) do 23. 9. 2022 do 11:00 ure pošljejo v zasebnem sporočilu na Instagram strani @triglavzdravje svoje osebne podatke (ime in priimek ter e-poštni naslov).

Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator objavil v komentarju pod objavo za nagradno igro.

Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Postopek unovčitve nagrade bo organizator posredoval nagrajencem prek zasebnega sporočila na Instagramu.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil) oz.
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
 1. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Če organizator naknadno (po prejemu podatkov sodelujočega v nagradni igri) ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Instagram strani @triglavzdravje in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Instagram strani @triglavzdravje , ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, oz.
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.
 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V okviru nagradne igre organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočih oz. nagrajencev za spodaj navedene namene:

Preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev ter podelitev nagrad

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema pravil nagradne igre oz. sodelovanja v nagradni igri, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do zaključka nagradne igre.

Uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

Organizator skladno s svojimi zakonitimi interesi v smislu točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov osebne podatke obdeluje tudi za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ter zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje še šest let po zaključku nagradne igre oz. preklicu privolitve.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju niso dolžni posredovati svojih osebnih podatkov, vendar pa v tem primeru ne bodo mogli sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi, in jih lahko uveljavljajo s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper - Capodistria, ali info@triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo#politika-zasebnosti.

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/aktualno. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih s sodelovanjem v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Organizator si v skladu z določili Obligacijskega zakonika pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta pravila ali predčasno končati nagradno igro, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče v nagradni igri obveščal z objavami na Instagram strani @triglavzdravje.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sodelujoči v nagradni igri pošljejo na zasebno sporočilo Instagram strani @triglavzdravje. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: https://www.triglavzdravje.si/za-zavarovance/storitve-za-stranke.

 1. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav Zdravje.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 12. 9. 2022.

Pravila bodo na vpogled na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/ od 12. 9. 2022 do 12. 10. 2022.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre štejejo Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Skupaj na nogometno tekmo«, objavljena na spletni strani Triglav zdravje http://www.triglavzdravje.si/aktualno, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

V Ljubljani, dne 12. 9. 2022 Služba marketinga