Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zdravi zobje«

Nagradne igre
24.2.2023

Pravila nagradne igre »Zdravi zobje«

 

 

 1. UVODNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre določajo način in pogoje sodelovanje ter izvedbo nagradne igre »Zdravi zobje«.

Nagradna igra poteka od 24. 2. 2023 (začetek ob 10:00 uri) do 1. 3. 2023 (zaključek ob 10:00).

Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ponudnika podjetja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (v nadaljevanju: Meta). Podjetja Meta ni pokrovitelj nagradne igre ali kako drugače povezana z organizatorjem.

Organizator bo zainteresirano javnost o nagradni igri obveščal preko družabnih omrežjih Facebook in Instagram ter na svoji spletni strani triglavzdravje.si.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

»Organizator« nagradne igre ali »zavarovalnica« je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

»Sodelujoči« v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri in ima možnost osvojiti nagrado.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejši od 18 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v obdobju trajanja nagradne igre v komentar objave, ki jo bo v zvezi z nagradno igro organizator objavil na časovnici Facebook in Instagram strani Triglav zdravje dne 24. 2. 2023, pravilno odgovoriti na vprašanje: »Katera od točk ne drži?« Upoštevani bodo odgovori (A/B/C/D), kot tudi prepis nepravilne trditve. Na Instagram strani mora oseba poleg tega še slediti Instagram profilu @triglavzdravje in v komentar označiti dodatno osebo.

Šteje se, da se oseba s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili nagradne igre »Zdravi zobje«.

Vsebina objave Facebook:

»NAGRADNA IGRA

Pravilno odgovorite na spodnje vprašanje in z nekaj sreče boste prejeli zobno ščetko znamke Curaprox.

Katera izmed spodnjih trditev ni pravilna?

A)           Če so zobje bele barve, to ne pomeni nujno, da so tudi zdravi.

B)           Zob ni treba čistiti, če pred tem nismo jedli ničesar sladkega.

C)           Zdravje ustne votline vpliva na celostno zdravje posameznika.

D)           Le 40 % ljudi čisti zobe (vsaj) dvakrat dnevno.

Odgovore zbiramo do 1. 3. 2023, ko bomo med sodelujočimi izžrebali 10 nagrajencev in jim podarili zobno ščetko Curaprox.

#zobje #zobjeplus #ciscenjezob #zobnascetka #zdravjezob #zdravje #triglavzdravje #nagradnaigra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-zdravi-zobje/. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri strinjate s pravili nagradne igre »Zdravi zobje«.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot organizator nagradne igre osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeluje z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil nagradne igre »Zdravi zobje« z dne 24. 2. 2023, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.«

 

Vsebina objave Instagram:

»NAGRADNA IGRA

Sodelujte v nagradni igri in z nekaj sreče bost prejeli zobno ščetko znamke Curaprox.

Kaj morate storiti za sodelovanje v nagradni igri?

 • Sledite Instagram profilu @triglavzdravje,
 • V komentarjih pravilno odgovorite na spodnje vprašanje in poleg svojega odgovora označite nekoga.

Katera izmed spodnjih trditev ni pravilna?

A)           Če so zobje bele barve, to ne pomeni nujno, da so tudi zdravi.

B)           Zob ni treba čistiti, če pred tem nismo jedli ničesar sladkega.

C)           Zdravje ustne votline vpliva na celostno zdravje posameznika.

D)           Le 40 % ljudi čisti zobe (vsaj) dvakrat dnevno.

Odgovore zbiramo do 1. 3. 2023, ko bomo med sodelujočimi izžrebali 10 nagrajencev in jim podarili zobno ščetko Curaprox.

#zobje #zobjeplus #ciscenjezob #zobnascetka #zdravjezob #zdravje #triglavzdravje #nagradnaigra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-zdravi-zobje/. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri strinjate s pravili nagradne igre »Zdravi zobje«.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot organizator nagradne igre osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeluje z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil nagradne igre »Zdravi zobje« z dne 24. 2. 2023, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.«

 

 1. NAGRADE, ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD

Nagradni sklad nagradne igre »Zdravi zobje« vključuje 20 (dvajset) zobnih ščetk Curaprox.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 1. 3. 2023 izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri z naključnim žrebom izbral 20 (dvajset) nagrajencev, in sicer 10 (deset) nagrajencev na družbenem omrežji Instagram in 10 (deset) nagrajencev na družbenem omrežju Facebook. Vsak sodelujoči lahko prejme le po 1 (eno) nagrado.

Ob nagrajencih organizator izžreba tudi rezerve, ki prejmejo nagrado, če se posamezen nagrajenec odpove nagradi ali če organizator naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pravil nagradne igre oz. pogojev sodelovanja v nagradni igri.

Žrebanje bo izvedeno elektronsko in ga bo spremljala komisija, ki jo sestavljale 3 (tri) osebe, zaposlene pri organizatorju. Komisija bo vodila zapisnik nagradne igre.

Seznam nagrajencev bo v roku 7 (sedmih) dni po opravljanjem žrebu objavljen na Facebook in Instagram strani Triglav Zdravje, s čimer se bo štelo, da so bili sodelujoči obveščeni o podelitvi nagrad.

Organizator bo nagrajence obvestil o možnostih prevzema nagrade. Objava bo vključevala tudi poziv nagrajencem, da v 10 (desetih) dneh sporočijo dodatne podatke, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrad in izpolnitev obveznosti.

Organizator si pridržuje pravico, da o prejemu nagrad nagrajence obvesti tudi preko zasebnih sporočil na družabnih omrežjih.  

Nagrajenec mora dodatne podatke, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrade in izpolnitev drugih obveznosti, organizatorju sporočiti v 10 (desetih) dneh od objave seznama nagrajencev oz. poziva. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.  

Izplačilo protivrednosti nagrade v denarju ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator v zvezi z nagradno igro, nagradami in podelitvijo le-teh ne prevzema nobenih stroškov, razen tistih, ki so izrecno opredeljeni v pravilih nagradne igre. Organizator ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči ali nagrajenec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri oz. ob koriščenju nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje družbenih omrežij Facebook in Instagram.

Sodelujoči oz. nagrajenec jamči za točnost posredovanih osebnih podatkov. Organizator ne odgovarja za napačne ali nepopolne podatke ali za kakršnekoli stvarne in pravne napake nagrade. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

 • sodelujoči ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri,
 • sodelujoči ni postopal oz. ne postopa v skladu spravili nagradne igre,
 • ni mogoče ugotoviti identitete sodelujočega, izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali točnost posredovanih podatkov,
 • se nagrajenec odpove nagradi oz. je ne želi prevzeti.  

 

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V okviru nagradne igre organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočih oz. nagrajencev za spodaj navedene namene:

Preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev ter podelitev nagrad

 

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema pravil nagradne igre oz. sodelovanja v nagradni igri, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do zaključka nagradne igre.

 

Uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

Organizator skladno s svojimi zakonitimi interesi v smislu točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov osebne podatke obdeluje tudi za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ter zagotavljanja skladnosti poslovanja.

 

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje še 6 (šest) let po zaključku nagradne igre.

 

Sodelujoči v nagradni igri svojih osebnih podatkov niso dolžni zagotoviti, vendar pa v tem primeru ne morejo sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi. Posameznik lahko pravice uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ali info@triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/politika-zasebnosti/.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 1. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 24. 2. 2023.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/ najmanj do zaključka nagradne igre.

Organizator lahko zaradi organizacijskih in katerih koli drugih razlogov kadarkoli začasno prekine ali konča nagradno igro oz. spremeni pravila nagradne igre. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre sodelujoče obvestil na spletni strani, družabnih omrežjih ali z zasebnim sporočilom.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre, štejejo pravila, objavljena na spletni strani za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

 

 

V Ljubljani, dne 24. 2. 2023                                                                                    Služba marketinga