Pravočasna in kakovostna zdravstvena obravnava športnih poškodb je bistvena

Pogovor z dr. Nejcem Šarabonom, dekanom Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem in članom posvetovalnega odbora za preventivo in rehabilitacijo v športu pri Triglavu, zdravstveni zavarovalnici.
Novice
23.8.2022

dr_Nejc Šarabon

dr. Nejc Šarabon

Temeljni usmeritvi strokovnega dela dr. Šarabona sta biomehanika in živčno-mišično upravljanje gibanja človeka. Njegovo 20-letno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno delo raznoliko v več pogledih, med drugim je tudi avtor več patentov, sodeloval je tudi z Olimpijskim komitejem in Nogometno zvezo Slovenije.

Pri svojem delu zagovarja prenos znanstvenih spoznanj v prakso, kar uresničuje tudi kot član posvetovalnega odbora za preventivo in rehabilitacijo v športu. »Naša naloga je, da predlagamo učinkovite rešitve, ki bi prispevale k varnejšemu ukvarjanju s športom ter podprle prizadevanja za primarno, sekundarno in terciarno preventivo športnih poškodb. Naše pobude oziroma rešitve zasledujejo načelo na dokazih utemeljene prakse,« svoje delo pri Triglav, zdravstveni zavarovalnici opiše dr. Šarabon.

V posvetovalni odbor za preventivo in rehabilitacijo v športu Triglav Zdravje so vključeni neodvisni strokovnjaki s področij ortopedije, fiziatrije, fizioterapije, kineziologije in medicine dela, prometa in športa, ki z interdisciplinarnim mnenjem, diskusijo ter vpogledom v strokovne oziroma klinične protokole in procese pomagajo pri presoji ustreznosti določenih konkretnih razvojnih rešitev ali predlogov. Na ta način je razvoj storitev Triglav Zdravje relevanten proces, ki zadovoljuje oziroma dopolnjuje dejanske potrebe in hkrati upošteva tako izvajalce zdravstvenih storitev (bolnišnice, zdravnike, medicinske sestre) kot njihove zavarovance (paciente, bolnike).

POSVETOVALNI ODBORI

Pogovor z dr. Šarabonom, ki je bil nedavno objavljen v Delu, je nedvomno poglobljen pogled v svet rekreativnega in profesionalnega športa, katerega del so tudi poškodbe. »Vse poškodbe seveda niso nezgodne narave, temveč so posledica nakopičenega mehanskega stresa ali preobremenitev. Optimalna obravnava športnika tako vključuje tudi presejalno diagnostiko, s katero odkrivamo prve znake kumulativno povzročenih poškodb ali drugih šibkosti lokomotornega aparata, kot so mišična nesorazmerja, pomanjkljivosti v tehniki gibanja ipd., vse z namenom zgodnjega ukrepanja,« sklene dr. Šarabon, ki predlaga tudi več rešitev za celovito izboljšanje e-zdravja v Sloveniji.

PREBERI POGOVOR