POSLANSTVO

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

 

VIZIJA

Smo najhitreje rastoč in po odličnosti v odnosu do strank prepoznaven ponudnik zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Na trgu zdravstvenih zavarovanj dosegamo 25-odstotni tržni delež. S prenašanjem znanj in s poslovnimi partnerstvi delujemo na vseh trgih Skupine Triglav. Učinkovito in uspešno uporabljamo vire v interesu vseh naših deležnikov. 

 

VREDNOTE

DOBRO JE VEDETI

Uresničujemo poslovne cilje na podlagi kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev v okolju.

Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naša zavarovanja in zavarovalniške storitve so kakovostne ter povečujejo finančno varnost naših strank v primeru ogroženosti zdravja.

Za naše stranke razvijamo enostavna zavarovanja ter poenostavljamo procese zavarovalniških storitev ob upoštevanju visoke ravni naše strokovnosti.

Naš trajnostni razvoj (usklajevanje ljudi, ekološke zavesti in donosnosti) temelji na družbeni odgovornosti, kjer uveljavljamo ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost.