Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglavzdravje.si in zdravstveninasvet.triglavzdravje.si (v nadaljevanju spletne strani zavarovalnice) je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper. Te spletne strani so izključna last Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba informacij, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletnih strani zavarovalnice.

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., ureja in bo urejala te spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila resnične, zanesljive in kakovostne informacije in podatke, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost, ažurnost in celovitost, prav tako ne odgovarja za morebitne tipkarske napake.

 

Podatki na spletnih straneh zavarovalnice, vključno z informacijami, prispevki in nasveti za zdrav način življenja in preprečevanju bolezni ali poškodb ter o simptomih, posegih, potekih zdravljenja ipd., so zgolj splošne in informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno, in niso nadomestilo za ustrezno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih težav niti za medicinsko diagnozo oziroma zdravljenje. Če imate oziroma sumite na kakršnekoli zdravstvene težave, se pred pričetkom telesne vadbe, diete ipd. posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem ali strokovnjakom. Vaje in diete ipd. izvajate na svojo odgovornost, za kakršnekoli poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja ne odgovarjamo. Vse slike imajo le ilustrativen namen in ne odražajo dejanskega opisa stanja.

 

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, zato niti Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli zamude, napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

Na spletnih straneh zavarovalnice so lahko tudi povezave na druga spletna mesta, ki niso del spletnih strani zavarovalnice. Za obliko in vsebino informacij in podatkov, pridobljenih prek povezav na spletna mesta, ki niso last Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d., ter za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah, ne odgovarjamo.

 

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

 

Z vstopom na spletne strani zavarovalnice soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

 

 

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje avtorskih del v komercialne namene.

 

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

 

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., bistvenega pomena. Zavarovalnica je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Vizitka družbe

 

Sedež:

Pristaniška ul 10, 6000 Koper-Capodistria

Davčna številka:

50250957

Matična številka:

5848091

LEI koda:

4851000094PJJQ1E0T23

Osnovni kapital:

25.822.143,60 EUR

Število delnic:

618.801

Predsednica Uprave:

mag. Meta Berk Skok

Predsednik Nadzornega sveta:

Uroš Ivanc

Telefon:

080 26 64

Spletni naslov:

http://www.triglavzdravje.si/

Naslov e-pošte:

info@triglavzdravje.si

Številka vpisa v sodni register

Okrožno sodišče v Kopru, REG. VL. 1/06376/00

Dejavnosti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti

Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Vrednotenje tveganja in škode
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožene dejavnosti za zavarovalništvo

Dejavnosti Skupine Triglav

Zavarovanje in pozavarovanje
Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

2.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

Glede obdelave osebnih podatkov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem zavarovanj, sklenjenih pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., so podrobnejše informacije objavljene v poglavju Zavarovalništvo in osebni podatki.

2.2 Ob obisku spletne strani

Spletne strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. (triglavzdravje.si), so javno dostopne in namenjene za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletnih strani zavarovalnice se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. (preko telefona, elektronske pošte, aplikacij ali preko spletnih obrazcev). Obiskovalci spletnih strani se sami odločate tudi o tem, katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. podatke v zvezi z obiskom spletne strani ali uporabo mobilne aplikacije uporablja za naslednje namene:

Ob obisku spletne strani, mobilne aplikacije ali spletne aplikacije mobilne Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

Na spletnih straneh, mobilnih aplikacijah, spletnih aplikacijah in drugih digitalnih rešitvah boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi https://www.triglavzdravje.si/piskotki, ki so sestavni del te politike in na povezavi spletno vedenjsko oglaševanje. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

Preko spletnih strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

                                                                                    

Področje

Podatki o posamezniku poleg podatkov iz prejšnje točke

Namen obdelave podatkov

        

Zaposlitve

    
        

Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika

    
        

Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi v zvezi z razpisi za zaposlitev

    
        

Sklenitev zavarovanja in informativni izračun

    
        

Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika

    
        

Zagotavljanje sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb.

    
        

Zahtevek za termin pri izvajalcu zdravstvenih storitev

    
        

Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, možnost priloge zdravstvene napotnice ali izvida

    
        

Zagotavljanje pomoči pri urejanju terminov obravnav pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

    
        

Naročilo zastopnika

    
        

Številka kontaktnega telefona in elektronski naslov in drugi identifikacijski podatki: npr. naziv, ime in priimek, številka police (za obstoječe stranke) želena lokacija in datum obiska, želje

    
        

Zagotavljanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki jih ponuja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

    
        

Spletni obrazci za uveljavljanje pravic varstva zasebnosti

    
        

Elektronski naslov

    
        

Uveljavljanje pravic posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

    
        

Oddaja povpraševanja za pridobitev ponudbe

    
        

Ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, telefon, elektronski naslov

    
        

Zagotavljanje pomoči pri sklepanju zavarovalnih pogodb

    
        

Oddaja prijave na videoposvet s specialistom

    
        

Ime in priimek, starost, spol, elektronski naslov, telefonska številka (opcija: medicinska dokumentacija)

    
        

Zagotavljanje pomoči pri urejanju terminov posvetov z izvajalci zdravstvenih storitev.

    

2.4 Uporaba spletnih aplikacij

Če ste uporabnik spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., o vas lahko zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo bodisi za zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami bodisi za izvajanje drugih storitev, na katere se naročite kot obstoječa stranka z namenom uveljavljanja popustov in drugih ugodnosti.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., upravlja naslednje spletne aplikacije in v njih zbira podatke kot sledi:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.., v sklopu mobilne aplikacije Triglav zdravje obdeluje naslednje osebne podatke:

Z uporabo mobilne aplikacije Triglav zdravje se lahko seznanite v Pogojih uporabe aplikacije Triglav Zdravje

V zvezi z uporabniki mobilnih aplikacij zbiramo naslednje osebne podatke:

Ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte (pri prijavi preko socialnih omrežij, npr. Facebook, LinkedIn, Twitter ipd.: ID socialnega omrežja, profilna slika, seznam prijateljev, razmerja z drugimi uporabniki socialnih omrežij, starostna skupina, spol, jezik, država, ostale javno dostopne informacije s profila uporabnika socialnega omrežja), IP naslov, piškotki, osebni podatki iz komunikacij in ostalih vsebin, ki jih posameznik posreduje upravljavcu (npr. fotografije in videoposnetki);

tip naprave, verzija operacijskega sistema in ostala programska oprema na napravi, identifikacijski podatki naprave (npr. unique device identifier), podatki iz koledar naprave in časovni žig (v kolikor je koledar nameščen), geolokacijski podatki naprave, drugi podatki posredno ali neposredno vezani na mobilno napravo ipd.;

(npr. podatki o geolokaciji (GPS koordinate; zemljepisna višina lokacija uporabnika, zemljepisna širina lokacije uporabnika zaradi omogočanja uporabe navigacije pri iskanju izvajalcev zdravstvenih storitev, časovni žig), podatki o delovanju telemetrične naprave (napake) ter podatki, ki jih je mogoče ekstrapolirati iz zgoraj navedenih podatkov;

podatki o promocijskih kodah, podeljenih popustih in drugih prejetih ugodnostih nagradnih iger in drugih promocijskih aktivnosti, podatki o preferencah glede obveščanja, prodajnih poti ipd., podatki o priljubljenih (geo)lokacijah, drugih interesnih točkah, segmenti in profili subjektov ter razne ostale klasifikacije subjektov, podatki vezani na tveganost stranke (npr. škode, redno plačevanje računov ipd.), podatki vezani na vrednost stranke (vplačana premija, zavarovani predmeti, uporabljeni produkti, kritja ipd.), drugi poslovni podatki vezani na stranko in njene predmete zavarovanja (premijski razredi, ipd.), drugi podatki za potrebe CRM (npr. koledar opravil zastopnika, skadencar, podatki o poslovnih priložnostih ipd.).

(ki se replicira v oblak) za potrebe napovedne analitike, kontekstualnega potisnega obveščanja in ostale potrebe oblačnih storitev, razni interni statusi subjekta, ključi s povezavami na razne baze, podatki potrebni za administracijo baz podatkov, za potrebe preklicev obveščanja, podatki glede stikov s stranko, kdo je te stike opravil, podatki kontaktnih oseb, podatki o organizacijskih enotah in organizacijski strukturi kontaktnih oseb, njihovih aktivnostih, ipd., ostali podatki o zavarovanjih, ki niso našteti zgoraj, podatki o zavarovalnih policah in ostalih dokumentih, ki nastanejo pri sodelovanju s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., npr.: številka police, datumi na polici in spremljevalnih dokumentih, kritja, škode, plačilna disciplina, podatki o Triglav kompletu in drugih lojalnostnih programih, ipd.

Shranjujemo lahko tudi piškotke, ki lahko enolično identificirajo aplikacijo nameščeno na vaš aparat in uporabo izbrane aplikacije.

Osebne podatke, pridobljene z mobilnimi aplikacijami, uporabljamo z namenom:

2.5 Uporaba elektronske pošte

Posamezniki lahko na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.triglavzdravje.si, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

2.6 Uporaba telefonov

V stik s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ali predstavniki njenih pogodbenih obdelovalcev, kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem posebej obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora oziroma preko telefonskega odzivnika. Posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin obravnavanih primerov in s strani strank podanih informacij v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

2.7 Izvajanje snemanj ob vstopu v poslovne prostore Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in njenih zastopstev,

Z namenom varovanja ljudi in premoženja zavarovalnice izvajamo snemanje vhoda v poslovne prostore Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

2.8 Nagradne igre

Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. vaše podatke lahko obdeluje kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, in pa v skladu z morebitno privolitvijo, ločeno podano ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku. Hranimo jih do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade, ter v primeru privolitve do njenega preklica.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi za druge namene, če jo k temu zavezuje zakon.

Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR oziroma ste v enem letu od Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d., prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, zavarovalnica vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu. Navedene podatke zavarovalnica skladno z zakonom hrani 10 let.

2.9 Uporaba podatkov za trženjske namene

Če ste ob sklenitvi zavarovanja ali ob prijavi k udeležbi v nagradni igri ali na dogodku oziroma na drug način podali ustrezno privolitev, lahko Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., vaše osebne podatke obdeluje tudi za naslednja namena:

Namen

Kaj pomeni podana privolitev in katere prednosti vam nudi?

Za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav

V primeru vaše privolitve vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. –popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu). S to privolitvijo se bomo lahko tudi skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe,

Za posredovanje vaših podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, za namen obveščanja s posamezniku prilagojenimi ponudbami

Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini Triglav in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. –popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi; in sicer:

Več o zakonitih interesih si lahko preberete v poglavju »Obdelovanje osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov«.

3. ZAVAROVALNIŠTVO IN OSEBNI PODATKI

Če ste pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. sklenili kakršnokoli zavarovanje, le to lahko izvajamo zgolj s tem, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer izvajanje zavarovanja, izplačilo škodnih zahtevkov, izterjava neplačanih premij, in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi oziroma tekom izvajanja zavarovanj, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, pa moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem zavarovanj povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave vaših podatkov v zvezi z zavarovanjem navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki jih ima Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., na podlagi določil posebne zakonodaje, na primer pri poročanju nadzornim organom zavarovalnice, organom pregona, davčnim organom in podobno.

Pridobitev osebnih podatkov

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru sklenitve zavarovanja, v določenih primerih, odvisno od vrste zavarovanja, pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov. Če ste sklenili zdravstveno zavarovanje, določen del podatkov zavarovalnica lahko ob sklenitvi, med izvajanjem ali ob poplačilu škodnega zahtevka v skladu z zakonom pridobi od izvajalcev zdravstvenih storitev, zavoda za zdravstveno zavarovanje in podobno. Če ste sklenili avtomobilsko zavarovanje ali povzročili avtomobilsko nesrečo, lahko vaše podatke pridobimo od policije in drugih organov, ki jih posedujejo. V kolikor ste zavarovanje sklenili preko pooblaščene zunanje zavarovalno-zastopniške agencije, vaše osebne podatke pridobimo od slednje. Če ste sklenili pogodbo z drugo družbo v Skupini Triglav vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve za posredovanje lahko pridobimo tudi od te družbe. V primerih, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, smemo vaše podatke pridobiti tudi od drugih oseb, ki z njimi razpolagajo, če jih potrebujemo pri izvajanju zavarovanja in drugih zakonskih obveznosti.

Dodatne informacije po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov so dostopne tukaj.

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DRUGIH KATEGORIJ POSAMEZNIKOV

V kolikor niste (potencialna) stranka Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d., ali z zavarovanjem povezana oseba (npr. upravičenec,), obiskovalec naše spletne strani ali uporabnik naših storitev, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne tukaj.

5. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d., osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi naslednjih zakonitih interesov:

zaradi izvajanja notranjih upravnih namenov znotraj Skupine Triglav, d.d., oziroma povezanih družb.

Kaj razumemo kot razumna pričakovanja posameznikov?

To so vaša upravičena pričakovanja, ki jih imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov do nas. Na primer pričakovanje, da vam zagotovimo delovanje informacijskih rešitev zavarovalnice ter varnost obdelave osebnih podatkov. To je tudi vaše pričakovanje, da zavarovalni zastopnik ve, katera zavarovanja imate že sklenjena in da vam na tej podlagi in na podlagi ocene vaših potreb in zahtev predlaga za vas ustrezne zavarovalne produkte (na primer bolj skladne z vašimi potrebami in zahtevami oz. z dodatnimi kritji, ki jih obstoječe zavarovanje nima). Sem spada tudi zagotavljanje vaše fizične varnosti, ko nas obiščete v naših poslovnih prostorih. Prav tako kot vaše upravičeno pričakovanje štejemo, da vas za vašo zvestobo in zaupanje nagradimo z dodatnimi popusti in ugodnostmi. Od nas upravičeno pričakujete tudi, da vaše pritožbe in predloge obravnavamo tako, da izboljšamo naše storitve in jih pripravimo na način, da bodo te bolj prijazne do strank in kakovostne ter, da vam bodo omogočale dodatne funkcionalnosti v skladu s tehnološkim napredkom.

6. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov navadno v okviru izvajanja zavarovanj ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa je zavarovalnica primorana vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

Seznam kategorij uporabnikov vaših osebnih podatkov je razviden TUKAJ.

7. KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Kot večina podjetij, tudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer zavarovalnica s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajala sama. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za zavarovalnico in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov je razviden TUKAJ.

8. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. 

Zakon o zavarovalništvu predpisuje, da se podatki o zavarovalcih in zavarovancih shranjujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka. Podatki v zvezi z zavarovalnimi primeri in presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov izbrišejo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave.

9. AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV TER PROFILIRANJE

Obveščamo vas, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

V primeru obdelav podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, ki imajo za vas pravne učinke ali na podoben način na vas znatno vplivajo, imate pravico zahtevati, da odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, za vas ne velja, tako, da zahtevo pošljete na naslov preklici@triglavzdravje.si ali dpo@triglavzdravje.si. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba v zavarovalnici.

10. VAROVANJE ZASEBNOSTI

10.1 Tehnični in organizacijski ukrepi

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d., izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d.., ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici d.d., pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo standardom in prakse zaščite podatkov.

Interno omrežje zavarovalnice je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Spletne in mobilne aplikacije Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., so dostopne samo po prijavi z individualno identifikacijo, kot je na primer uporabniško ime in geslo, osebni digitalni certifikat in drugo. Uporabniki imajo dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog oz. do katerih imajo upravičen dostop.

10.2 Priporočeni ukrepi za varovanje zasebnosti in odgovornost posameznikov

Posameznikom oz. vsem naslovnikom te politike priporočamo, da tudi sami zaščitijo svojo zasebnost:

V primeru, da ste se zavarovali pri naši zavarovalnici, vas pozivamo, da nas sproti obveščate o spremembah vaših osebnih podatkov. Prizadevali si bomo, da bodo vaši podatki v primeru prejema vašega sporočila, čimprej osveženi.

Obenem vas obveščamo, da lahko ob sklepanju ali kasneje podate tudi vašo privolitev za popolnost, točnost in ažurnost vaših osebnih podatkov. Kaj pridobite s podano privolitvijo? Pri zapisu osebnih podatkov lahko pride do pomote, npr. napačno se zapiše osebno ime, datum rojstva, davčna št. ipd. Z vašo privolitvijo lahko zagotovimo, da bomo o vas vodili pravilne in posodobljene podatke, saj bomo ob dvomu lahko njihovo točnost preverili in pridobili sami iz uradnih evidenc ter javnih registrov, npr. iz Centralnega registra prebivalstva, brez da bi vas ponovno obremenjevali, klicali ali drugače kontaktirali.

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev imejte v uvidu, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.

Priporočamo vam, da poskrbite za varnost gesel ali drugih identifikatorjev, ki jih uporabljate za prijavo. Pazite, da jih ustrezno hranite in jih ne razkrivate drugim.

Kadar kot uporabnik naših storitev ugotovite zlorabo vašega uporabniškega imena in gesla ali drugega uporabniškega identifikatorja, ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., nam to čimprej sporočite na info@triglavzdravje.si. Po prejemu obvestila bomo poskrbeli za onemogočitev nadaljnje uporabe takšnega gesla.

V primeru, ko izgubite oz. pozabite vaše prijavne podatke (uporabniško geslo), ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., boste uporabniško geslo lahko ponastavili preko vpisa osebnega e-naslova, ki ste ga podali kot vaš kontaktni e-naslov. Na ta e-naslov boste prejeli e-sporočilo s povezavo za ponastavitev vašega uporabniškega gesla.

Priporočamo vam, da imate na napravi za dostop do vsebin Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., nameščeno in aktivno programsko zaščito pred škodljivo programsko kodo. Več informacij v zvezi z nevarnostmi na internetu ter priporočili za zaščito lahko pridobite tudi na povezavi https://www.varninainternetu.si/

10.3 Pravila digitalnih socialnih omrežij

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., preko digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti, ki so na voljo tudi na naslednjih povezavah: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Zavedati se morate tudi, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnost, zato je zelo pomembno upoštevati internetni bonton (t.i. netiketo), in sicer:

10.4 Povezave do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev

Spletne strani in mobilne aplikacije Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., lahko omogočajo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

10.5 Otroci in osebni podatki

Osebnih podatkov otrok na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah ne zbiramo namerno, izjema je sodelovanje v nagradnih igrah in pridobivanje slikovnega gradiva ob dogodkih, ki jih organizira Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., pri čemer si vselej prizadevamo, da osebne podatke otrok zbiramo v razumnem obsegu. V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., v zvezi z osebnimi podatki otrok, mlajših od 15 let, posebej skrbimo, da ne zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo njihovih osebnih podatkov in da otrok namerno ne privabljamo v spletne in mobilne aplikacije Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Njihove osebne podatke pridobivamo izključno preko kontaktnih podatkov staršev ali skrbnikov.

Kadar se posameznega dogodka v naši organizaciji udeležujejo tudi otroci, mlajši od 15 let, njihove slikovne posnetke pridobivamo in obdelujemo le ob predhodni pisni privolitvi njihovih staršev oziroma skrbnikov. Za otroke, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njihovi starši ali skrbniki. Starši v okviru privolitev lahko dovolijo, da lahko obdelujemo osebne podatke otroka zaradi izročitve nagrad in zaradi objave podatkov nagrajencev. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše ali skrbnike otroka.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da imajo digitalna socialna omrežja v svojih pogojih uporabe in politikah zasebnosti, za katere ni odgovorna Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., določeno nižjo starostno mejo za sodelovanje otrok, pri čemer se domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki všečkajo, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 13 let.

V zvezi z navedenim in z uporabo interneta in v zvezi z drugimi storitvami informacijske družbe vam priporočamo, da se z otrokom pogovorite o varni uporabi interneta in mobilnih naprav in se tako izognete razkrivanju osebnih podatkov otrok na internetu in komuniciranju z neznanci. Staršem je lahko pri tem v pomoč tudi naslednja spletna stran https://safe.si/

11. UVELJAVLJANJA PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Če se osebni podatki v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ul. 10, 6000 Koper, ali preklici@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglavzdravje.si. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

12. DRUGE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., na elektronski naslov: dpo@triglavzdravje.si.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

13. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.triglavzdravje.si ali v mobilnih aplikacijah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., po objavljenih spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

 

Veljavno pravo in reševanje sporov

Za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo spletnega mesta ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru ob uporabi prava Republike Slovenije.

 

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran www.triglavzdravje.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.

 

Dokumenti o varstvu osebnih podatkov