Porodi v času epidemije virusa covid-19

Izbira porodnišnice je – tako kot sicer, ko ni epidemije – svobodna in po želji ali presoji porodnice. Porod na domu je vedno odsvetovan, v času epidemije pa prepovedan z uredbo vlade RS, objavljeno v Uradnem listu.

Vseh 14 slovenskih porodnišnic je tudi v času epidemije varnih tako s porodniškega kot z epidemiološkega vidika. Zagotovljene imajo primerne pogoje za porode okuženih nosečnic ter seveda zagotavljajo pogoje za porode zdravih nosečnic. Zaradi strogih preventivnih varnostnih ukrepov pri osebju in pacientkah je možnost za okužbo s koronavirusom v porodnišnicah izjemno majhna.

Za zagotavljaje varnosti je trenutno prepovedana prisotnost spremljevalca pri porodu. Ukrep bomo ukinili takoj, ko bo to varno. Novica bo objavljena v medijih.

Prepovedani so tudi vsi obiski hospitaliziranih nosečnic in po porodu.

Kako potekajo porodi v času epidemije

Nosečnice se v izbrani porodnišnici oglasijo, ko se porod začne. Znaki za začetek poroda so popadki ali odtekanje plodovnice. Kot pred epidemijo se porodnice lahko oglasijo, tudi če imajo kakšne druge težave ali zaplete, npr. če se slabo počutijo, krvavijo, ne čutijo dobro plodovih gibov. Za vsa vprašanja lahko vedno pokličejo v izbrano porodnišnico.

Če se porod ne začne do 41. tedna (en teden po pričakovanem dnevu poroda), se prvi delovni dan dopoldan oglasijo v porodnišnici na pregled. Pri zdravih nosečnicah, kjer je tudi plod v dobri kondiciji, se porod načeloma sproži 10 dni po terminu, če se seveda ne začne spontano.

Vsi posegi (npr. amniocenteza, cerklaža ipd.) se v porodnišnicah opravljajo kot vedno, prav tako načrtovani carski rezi. Pred posegi se nosečnice posvetujejo z osebnih ginekologom in se za posege (ter eventualne preglede pred posegi) naročijo kot običajno.

Porodi potekajo kot običajno. Babice se zelo trudijo, da porodnice ne pogrešajo preveč spremljevalcev. Po moji opažanjih jim to odlično uspeva in so porodnice mirne in sproščene. Seveda si vsi želimo, da bi lahko bili partnerji čim prej ob svojih porodnicah. Komunikacija s partnerjem poteka preko telefona.

Lajšanje bolečin je pomembno tudi v času epidemije. Odsvetovana je samo uporaba smejalnega plina, ostali načini so v uporabi enako kot prej. Najboljši način je še vedno epiduralna analgezija.

Možne so vse oblike poroda kot pred epidemijo, vključno s porodom v vodi.

Po porodu sta mamica in novorojenček ves čas skupaj, razen v primeru težav. Svetuje se dojenje in zgodnje odpuščanje, 36–48 ur po porodu, če je seveda vse normalno. Po carskem rezu je odpuščanje tretji do peti dan.

Do sedaj je zbranih premalo podatkov za dokončne zaključke, a kot kaže, virus ne prehaja preko posteljice in ne ogroža ploda ali novorojenčka.

Za porod okužene nosečnice je poskrbljeno

Tudi za okužene nosečnice je priporočen naravni porod z epiduralno analgezijo, če si to želijo. Osebje, ki sodeluje, nosi popolno zaščitno opremo. Posebno zaščitno opremo dobi tudi porodnica. Po porodu so te porodnice v ločenih in izoliranih sobah, skupaj z novorojenčkom.

V New Yorku, ki ga je epidemija zelo prizadela, so v dveh večjih porodnišnicah na koronavirus testirali vseh 215 žensk, ki so prišle rodit. Ugotovili so, da jih je 85 % imelo negativen bris. Pri vseh štirih porodnicah (2 % vseh), ki so prišle s povišano temperaturo, so dokazali okužbo. Pri 13 % porodnic je bil bris pozitiven, a niso imele bolezenskih znakov. Torej je bila večina porodnic (88 %) s pozitivnim brisom brez težav.

Pri nas je izkušenj še malo, a dosedanje so dobre. Vse porodnišnice so pripravljene.

Poporodno obdobje v času epidemije

Poporodno obdobje poteka enako kot prej, v porodnišnicah ni obiskov, doma pa so vsi obiski (razen najožjih družinskih članov) odsvetovani. Mamice tako lahko več počivajo in v miru dojijo. Dojenje je priporočeno za vse, tudi za okužene nosečnice (ki dobijo navodilo, da dojijo z masko).

Prvih šest tednov se odsvetuje spolne odnose, nato je potrebna uporaba kontracepcije.

Posebej pozorni moramo biti na znake poporodne depresije.

Poporodni posvet se opravi šest do osem tednov po porodu, če ni večjih težav lahko po telefonu ali mailu. Redni poporodni pregled se lahko prestavi.

V primeru ginekološko-porodniških težav se porodnica v prvih šestih tednih po porodu lahko oglasi v porodnišnici, kjer je rodila, kasneje pa na ginekološki urgenci ali pri osebnem ginekologu. Priporočeno je, da prej pokliče po telefonu.

O avtorju
Nataša Tul Mandić
dr. med., spec. gin. in porodništva
Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva s subspecializacijo iz feto-maternalne medicine.
VEČ O AVTORJU

Pripravljeni na vse

 

Z dodatnimi zavarovanji Triglav Zdravje pridobite odličnega zaveznika za vaše zdravje. Strokovni nasveti in hiter dostop do storitev brez dodatnih stroškov.