Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. bistvenega pomena. Zavarovalnica je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Kontaktni podatki
Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 50250957
Matična številka: 5848091
Spletni naslov: www.triglavzdravje.si
Naslov e-pošte: info@triglavzdravje.si
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov dpo@triglavzdravje.si

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitve pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih mora zavarovalnica zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, z davčnimi predpisi, predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ipd.). Brez vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, če ste jo že sklenili, oziroma ne moremo izpolniti naših zakonskih obveznosti.

2.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše spletne ali mobilne aplikacije,
 • želite ponudbo za sklenitev zavarovanja,
 • sklepate zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. ali podate soglasje Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. ali drugi družbi Skupine Triglav za posredovanje v Skupini Triglav,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • prijavite zavarovalni primer oz. škodni dogodek,
 • prijavite zavarovalno prevaro,
 • se naročite na obveščanje s strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
 • ste uporabnik drugih storitev, ki jih zagotavlja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi iz drugih virov:

 • iz zbirk podatkov državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, drugih oseb javnega prava ter od nosilcev javnih pooblastil), ki hranijo podatke, ki jih lahko zavarovalnica pridobiva in zbira v skladu z Zakonom o zavarovalništvu,
 • iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
 • iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter centrov za socialno delo,
 • iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja (podatki o spornih zavarovalnih primerih),
 • iz informacijskih sistemov Slovenskega zavarovalnega združenja – več informacij je dostopnih na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/,
 • iz Centralnega registra prebivalstva,
 • javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov,
 • od drugih pravnih in fizičnih oseb na podlagi zakonite pravne podlage (npr. banke, ponudniki komunikacijskih storitev in družbe iz Skupine Triglav).

Glede obdelave osebnih podatkov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem zavarovanj, sklenjenih pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., so podrobnejše informacije objavljene v poglavju »Zavarovalništvo in osebni podatki«.

2.2 Ob obisku spletne strani

Spletne strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. (triglavzdravje.si), so javno dostopne in namenjene za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletnih strani zavarovalnice se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. (preko telefona, videoklica, elektronske pošte, aplikacij ali preko spletnih obrazcev). Obiskovalci spletnih strani se sami odločate tudi o tem, katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune, iskanje izvajalca zdravstvenih storitev, varno odložišče ipd.) boste uporabljali.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. podatke v zvezi z obiskom spletne strani ali uporabo mobilne aplikacije uporablja za naslednje namene:

 • spremljanje in analizo delovanja spletnih in mobilnih aplikacij,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
 • za obveščanje storitvah in produktih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev,
 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletne strani, mobilne aplikacije ali spletne aplikacije mobilne Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani ali aplikaciji Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani ali aplikaciji Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Na spletnih straneh, mobilnih aplikacijah, spletnih aplikacijah in drugih digitalnih rešitvah boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi https://www.triglavzdravje.si/piskotki, ki so sestavni del te politike zasebnosti. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

Preko spletnih strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

Področje Podatki o posamezniku Namen obdelave

Zaposlitve

Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika, ime in priimek, naslov in drugi podatki, ki jih razkrije kandidat za zaposlitve.

Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi v zvezi z razpisi za zaposlitev

Sklenitev zavarovanja in pridobitev ponudbe

Izbrano zavarovanje, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, datum začetka/trajanje zavarovanja, ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in drugi identifikacijski podatki: davčna številka in/ali EMŠO

Zagotavljanje sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb.

Pridobitev ponudbe za podjetja

Izbrano zavarovanje, ime organizacije, število članov kolektiva, elektronski naslov, telefonska številka

Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi v zvezi s sklenitvijo zavarovanja

Prijava na e-novice

Ime in priimek, elektronski naslov

Prijava na brezplačne e-novice o najpogostejših vprašanjih in dilemah, povezanih z zdravjem.

Naročilo na brezplačno e-revijo Pazi nase Ime in priimek, elektronski naslov

Prijava na brezplačno e-revijo Pazi nase

2.4 Uporaba spletnih aplikacij

Če ste uporabnik spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. lahko o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo bodisi za zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami bodisi za izvajanje drugih storitev, na katere se naročite kot obstoječa stranka z namenom uveljavljanja popustov in drugih ugodnosti.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. v sklopu mobilne aplikacije Triglav zdravje obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (ime in priimek, elektronski naslov, geslo),
 • podatke ob prijavi (ime, priimek, elektronski naslov, geslo, davčna številka, informacije o digitalnem potrdilu, pri zdravstvenih zavarovanjih številko kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o naslovu, mobilno številko),
 • podatke o zavarovalnih policah zdravstvenih zavarovanj, podatke o naročilih zastopnika, podatke na obrazcih in vlogah za sporočanje podatkov in zahtevkov v zvezi z zavarovalnimi policami, podatke o plačilih po posamezni zavarovalni polici, podatke o prijavljenih škodah,
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).

Z uporabo mobilne aplikacije Triglav zdravje se lahko seznanite v Pogojih uporabe aplikacije Triglav Zdravje.

V zvezi z uporabniki mobilnih aplikacij zbiramo naslednje osebne podatke:

 • Osnovni podatki o subjektu zavarovalcu, zavarovancu, plačniku, uporabniku ali drugih subjektih, ki na kakršen koli način sodelujejo s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.

Ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte (pri prijavi preko socialnih omrežij, npr. Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube ipd.: ID socialnega omrežja, profilna slika, seznam prijateljev, razmerja z drugimi uporabniki socialnih omrežij, starostna skupina, spol, jezik, država, ostale javno dostopne informacije s profila uporabnika socialnega omrežja), IP naslov, piškotki, osebni podatki iz komunikacij in ostalih vsebin, ki jih posameznik posreduje upravljavcu (npr. fotografije in videoposnetki).

 • Podatki o mobilni napravi ali drugi elektronski napravi, ki jo uporablja

Tip naprave, verzija operacijskega sistema in ostala programska oprema na napravi, identifikacijski podatki naprave (npr. unique device identifier), podatki iz koledar naprave in časovni žig (če je koledar nameščen), geolokacijski podatki naprave, drugi podatki posredno ali neposredno vezani na mobilno napravo ipd.

 • Podatki telemetričnih aplikacij

Npr. podatki o geolokaciji (GPS koordinate, zemljepisna višina, lokacija uporabnika, zemljepisna širina lokacije uporabnika zaradi omogočanja uporabe navigacije pri iskanju izvajalcev zdravstvenih storitev, časovni žig), podatki o delovanju telemetrične naprave (napake) ter podatki, ki jih je mogoče ekstrapolirati iz zgoraj navedenih podatkov.

 • CRM podatki, profiliranja in preference subjektov

Podatki o promocijskih kodah, podeljenih popustih in drugih prejetih ugodnostih nagradnih iger in drugih promocijskih aktivnosti, podatki o preferencah glede obveščanja, prodajnih poti ipd., podatki o priljubljenih (geo)lokacijah, drugih interesnih točkah, segmenti in profili subjektov ter razne ostale klasifikacije subjektov, podatki vezani na tveganost stranke (npr. škode, redno plačevanje računov ipd.), podatki vezani na vrednost stranke (vplačana premija, zavarovani predmeti, uporabljeni produkti, kritja ipd.), drugi poslovni podatki vezani na stranko in njene predmete zavarovanja (premijski razredi, ipd.), drugi podatki za potrebe CRM (npr. koledar opravil zastopnika, skadencar, podatki o poslovnih priložnostih ipd.).

 • Ostali podatki iz področnega podatkovnega skladišča

Za potrebe napovedne analitike, kontekstualnega potisnega obveščanja in ostale potrebe oblačnih storitev, razni interni statusi subjekta, ključi s povezavami na razne baze, podatki potrebni za administracijo baz podatkov, za potrebe preklicev obveščanja, podatki glede stikov s stranko, kdo je te stike opravil, podatki kontaktnih oseb, podatki o organizacijskih enotah in organizacijski strukturi kontaktnih oseb, njihovih aktivnostih, ipd., ostali podatki o zavarovanjih, ki niso našteti zgoraj, podatki o zavarovalnih policah in ostalih dokumentih, ki nastanejo pri sodelovanju s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., npr.: številka police, datumi na polici in spremljevalnih dokumentih, kritja, škode, plačilna disciplina, podatki o Triglav kompletu in drugih lojalnostnih programih, ipd.

 • Piškoti

Shranjujemo lahko tudi piškotke, ki lahko enolično identificirajo aplikacijo nameščeno na vaš aparat in uporabo izbrane aplikacije.

Osebne podatke, pridobljene z mobilnimi aplikacijami, uporabljamo z namenom:

 • zagotavljanja dostopa do podatkov in informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami,
 • zagotavljanja dodatnega komunikacijskega kanala za prijavo asistenčnega oziroma škodnega primera,
 • uveljavljanja, zbiranja in spremljanja ugodnosti in popustov,
 • zagotavljanja tehnične pomoči uporabnikom,
 • izvajanja oblačne in druge analitike mobilnih aplikacij,
 • razvoja in nadgradnje funkcionalnosti storitev,
 • izboljševanja uporabniške izkušnje,
 • analiziranja uporabniških trendov,
 • ocenjevanja stopnje varnosti zaradi pridobitve ugodnosti pri zavarovalni premiji in
 • izvajanja obdelave podatkov v skladu z danimi privolitvami.

2.5 Uporaba elektronske pošte in varnega odložišča

Posamezniki lahko na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.triglavzdravje.si, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

Varno odložišče omogoča varno izmenjavo dokumentov med Triglav, Zdravstveno zavarovalnica, d.d. in posamezniki. Izmenjava dokumentov preko varnega odložišča temelji na sistemu dvojne prijave uporabnika varnega odložišča in šifriranja podatkov. Pošiljatelji in prevzemniki dokumentov so lahko tako Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot tudi drugi uporabniki varnega odložišča. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. za izmenjavo dokumentov uporabi kontaktne podatke uporabnika varnega odložišča (e-naslov in telefonska številka mobilnega telefona). Zavarovalnica na e-naslov uporabnika varnega odložišča posreduje elektronsko sporočilo, ki vsebuje unikatno povezavo do spletne strani varnega odložišča. Uporabnik varnega odložišča lahko v času aktivne povezave dostopa do odložišča s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu, s katero sproži odpiranje vstopne spletne strani. S klikom na gumb za pošiljanje gesla uporabnik varnega odložišča na telefonsko številko prejme SMS sporočilo, ki vsebuje unikatno geslo za dostop do varnega odložišča in preko katerega lahko uporabnik varnega odložišča bodisi dostopa bodisi nalaga dokumente. Po 14 dneh se datoteke samodejno izbrišejo in niso več dosegljive.

2.6 Uporaba telefonov

V stik s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. ali predstavniki njenih pogodbenih obdelovalcev, kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem posebej obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora oziroma preko telefonskega odzivnika. Posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin obravnavanih primerov in s strani strank podanih informacij v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

2.7 Izvajanje snemanj ob vstopu v poslovne prostore Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in njenih zastopstev

Z namenom varovanja ljudi in premoženja zavarovalnice izvajamo snemanje vhoda v poslovne prostore Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

2.8 Nagradne igre in dogodki

Kadar sodelujete nagradnih igrah, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, lahko Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vaše podatke obdeluje kot samostojni ali kot skupni upravljavec osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad. Skladno z morebitno privolitvijo, ki je podana ločeno od prijave za sodelovanje v nagradni igri ali pri dogodku, osebne podatke obdelujemo tudi za namene, ki ste jih označili v privolitvi. Vaše osebne podatke hranimo do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade. Osebne podatke v primeru privolitve hranimo do preklica.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. lahko vaše osebne podatke obdeluje tudi za druge namene, če jo k temu zavezuje zakon ali skladno z njenimi zakonitimi interesi. Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR oziroma ste v enem letu od Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d. prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, zavarovalnica vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu. Navedene podatke zavarovalnica skladno z zakonom hrani 10 let. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. lahko v okviru vašega sodelovanje v nagradni igri ali na dogodku osebne podatke obdeluje za namen uveljavljanja, izvajanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo. V tem primeru Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vaše osebne podatke obdeluje še 6 let po izvedbi nagradne igre oz. po preklicu privolitve.

2.9 Uporaba podatkov za trženjske in druge namene

Če ste ob sklenitvi zavarovanja ali ob prijavi k udeležbi v nagradni igri ali na dogodku oziroma na drug način podali ustrezno privolitev, lahko Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., vaše osebne podatke obdeluje tudi za naslednje namene:

Namen Kaj pomeni podana privolitev in katere prednosti vam nudi?
Za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav V primeru vaše privolitve vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu). S to privolitvijo se bomo lahko tudi skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe.
Za posredovanje vaših podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, za namen obveščanja s posamezniku prilagojenimi ponudbami Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini Triglav in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. –popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.
Za prejemanja e-novic, ki lahko vključujejo tudi vam prilagojene ponudbe Z vašo privolitvijo vam bomo lahko preko elektronske pošte pošiljali novice z nasveti za zdravo življenje. S pomočjo novic vas bomo obveščali o zanimivih zgodbah, nasvetih in koristnih vsebinah ter vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu). S tem privoljenjem vam bomo lahko trženjske ponudbe in druge zanimive ter poučne vsebine posredovali le v obliki izbranih novic, ki jih boste prejemali na vaš elektronski naslov.
Za prejemanja brezplačne e-revije Pazi nase Z vašo privolitvijo vam bomo preko elektronske pošte pošiljali brezplačno e-revijo Pazi nase in vas obveščali o izdaji nove številke preko elektronske pošte.

Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi, in sicer:

 • priprava na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • pošiljanje ponudb potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe),
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami.

Več o zakonitih interesih si lahko preberete v poglavju »Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov«.

3. ZAVAROVALNIŠTVO IN OSEBNI PODATKI

Če ste pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. sklenili kakršnokoli zavarovanje, bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu s predpisi s področja zavarovalništva in osebnih podatkov. To počnemo z visoko skrbnostjo in v takšnem obsegu, ki je potreben za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju, izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanja škod, uveljavljanja povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj po Zakonu o zavarovalništvu, ter preverjanja politične izpostavljenosti oseb in izvajanja drugih ukrepov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vaše osebne podatke obdeluje tudi času, preden sklenete zavarovanje, in sicer za namene svetovanja oziroma ugotavljanja potreb in zahtev strank v okviru pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o zavarovanju, ugotavljanja potreb in zahtev strank ter ocenjevanja primernosti in ustreznosti zavarovalne storitve oziroma produkta za stranko, izdaje osebnega priporočila oziroma izvedbe svetovanja zavarovalnice na podlagi poštene in osebne analize, kot to določa veljavna zakonodaja.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi oziroma v času izvajanja zavarovanj, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. V določenih primerih pa moramo te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem zavarovanj povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave vaših podatkov v zvezi z zavarovanjem navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki jih ima Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na podlagi določil posebne zakonodaje, na primer pri poročanju nadzornim organom zavarovalnice, organom pregona, davčnim organom in podobno.

Pridobitev osebnih podatkov

Praviloma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru pogajanj za sklenitev zavarovanja oziroma med izvajanjem zavarovanja, in sicer neposredno ali preko pooblaščenih distributerjev zavarovalnih produktov. V določenih primerih, odvisno od vrste zavarovanja, pa osebne podatke lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov. Če ste sklenili zdravstveno zavarovanje, lahko določen del podatkov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. ob sklenitvi, med izvajanjem ali ob poplačilu škodnega zahtevka v skladu z zakonom, pridobi od izvajalcev zdravstvenih storitev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in podobno.

Za namen posamičnih potreb po zagotavljanja točnosti in posodabljanja osebnih podatkov o zavarovalcih, zavarovancih ter drugih upravičencih do odškodnine ali zavarovalnine, lahko Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na podlagi elektronske izmenjave brezplačno pridobi vaše osebne podatke tudi iz Centralnega registra prebivalstva, in sicer zlasti ob uvedbi izvršbe, ob uveljavljanju regresnih zahtevkov, ob obnovitvi zavarovalne pogodbe, ob reševanju zahtevkov, ob ugotavljanju sumljivih okoliščin, ob neodzivnosti pri pozivanju v okviru reševanja zahtevkov ali izplačevanju rente.

Če ste sklenili pogodbo z drugo družbo v Skupini Triglav, lahko Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve ali druge pravne podlage za posredovanje pridobi tudi od te družbe. V primerih, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, smemo vaše podatke pridobiti tudi od drugih oseb, ki z njimi razpolagajo, če jih potrebujemo pri izvajanju zavarovanja in drugih zakonskih obveznosti.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi v okviru sklepanja in izvajanja zavarovanj, v katerih nastopate kot upravičenec ali zavarovanec, ne pa tudi kot zavarovalec oz. plačnik zavarovanja. Tako lahko zavarovalnica pri sklepanju kolektivnih zavarovanj pridobi podatke o zavarovancih tudi na podlagi seznama, ki ga zavarovalnici posreduje zavarovalec. V okviru življenjskega zavarovanja za primer smrti, zavarovalnica podatke o upravičencu, ki lahko vključujejo tudi identifikacijske podatke, pridobi s strani zavarovane osebe.

Dodatne informacije po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju zavarovalništva so dostopne tukaj.

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV DRUGIH KATEGORIJ POSAMEZNIKOV

Če niste (potencialna) stranka Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d. ali z zavarovanjem povezana oseba (npr. upravičenec ali priča), obiskovalec naše spletne strani ali uporabnik naših storitev, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne tukaj.

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo tudi na podlagi naših zakonitih interesov ali tretjih oseb, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. To pomeni, da Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vaše osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov le v primeru, ko posameznik v času zbiranja osebnih podatkov in v njegovem okviru razumno pričakuje, da se bodo ti obdelali v določen namen.

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. osebne podatke obdelujemo na podlagi naslednjih zakonitih interesov:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice,
 • tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev,
 • upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank (npr. zagotavljanje aplikacij z informacijami v zvezi s sklenjenimi pogodbami in za namene zagotavljanja dodatnih popustov in ugodnosti, izdajanje bonov za plačilo premije, nagrajevanja zvestobe strank z reklamnimi darili ipd.),
 • priprava na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • pošiljanje ponudb potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe,
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja,
 • ugotavljanje potreb in zahtev potencialnih in obstoječih strank zavarovalnice, vključno s ponujanjem novih zavarovalnih produktov z novimi kritji, kadar so tekom prodajnega razgovora prepoznane takšne potrebe in zahteve stranke,
 • zagotavljanja točnosti in posodabljanja osebnih podatkov o zavarovalcih, zavarovancih ter drugih upravičencih do odškodnine ali zavarovalnine,
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov zavarovalnice ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje zavarovalnice ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zavarovalnice zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih zavarovalnice,
 • sklenitev in izvedba zavarovanj, kadar se obdelujejo osebni podatkov zakonitih zastopnikov zavarovalcev ali plačnikov zavarovanj ter upravičencev,
 • preprečevanje večkratnih (dvojnih) dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj,
 • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • za snemanje telefonskih klicev v asistenčnem center Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji,
 • ugotavljanje usposobljenosti in primernosti nosilcev ključnih funkcij in poslovnih funkcij v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.,
 • zaradi izvajanja notranjih upravnih namenov znotraj Skupine Triglav, d.d. oziroma povezanih družb,
 • zaradi izvajanja internih analiz in spremljanja strateških ciljev znotraj Skupine Triglav.

Kaj razumemo kot razumna pričakovanja posameznikov?

To so vaša upravičena pričakovanja do nas, ki jih imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Na primer pričakovanje, da vam zagotovimo delovanje informacijskih rešitev zavarovalnice ter varnost obdelave osebnih podatkov. To je tudi vaše pričakovanje, da zavarovalni zastopnik ve, katera zavarovanja imate že sklenjena in da vam na tej podlagi in na podlagi ocene vaših potreb in zahtev predlaga za vas ustrezne zavarovalne produkte (na primer bolj skladne z vašimi potrebami in zahtevami oz. z dodatnimi kritji, ki jih obstoječe zavarovanje nima). Sem spada tudi zagotavljanje vaše fizične varnosti, ko nas obiščete v naših poslovnih prostorih. Prav tako kot vaše upravičeno pričakovanje štejemo, da vas za vašo zvestobo in zaupanje nagradimo z dodatnimi popusti in ugodnostmi. Od nas upravičeno pričakujete tudi, da vaše pritožbe in predloge obravnavamo tako, da izboljšamo naše storitve in jih pripravimo na način, da bodo te bolj prijazne do strank in kakovostne ter, da vam bodo omogočale dodatne funkcionalnosti v skladu s tehnološkim napredkom.

Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov?

Obdelavi osebnih podatkov, ki jo Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. izvaja na podlagi zakonitih interesov lahko kadarkoli ugovarjate.

Če boste podali ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Ne glede na navedeno, bomo v primeru prejema ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilom (če je to povezano z neposrednim trženjem), vaše osebne podatke za te namene prenehali obdelovati.

Več o tem, kako lahko uveljavljate vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, si lahko preberete v poglavju »Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki«.

6. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov navadno v okviru izvajanja zavarovanj ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa je zavarovalnica primorana vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

Seznam kategorij uporabnikov vaših osebnih podatkov je razviden TUKAJ.

7. KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Kot večina podjetij, tudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. del obdelave osebnih podatkov zaupa izbranim izvajalcem storitev, ki za nas opravljajo določene storitve. Zavarovalnica s takšnimi izvajalci – obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajala zavarovalnica sama. Obenem ti obdelovalci vaše osebne podatke obdelujejo le na podlagi navodil zavarovalnice, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov pa določajo čigave in katere podatke, za kakšen namen in koliko časa jih obdelovalec obdeluje v imenu zavarovalnice. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov je razviden TUKAJ.

8. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Prenos podatkov v tretje države oz. izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora izvajamo le, če je to v skladu s pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Vaše osebne podatke lahko iznašamo le, če:

 • gre za iznos v eno izmed držav ali mednarodnih organizacij, za katero je bil sprejet sklep Evropske komisije o ustreznosti, ali v eno izmed držav iz seznama tretjih držav z ustrezno ravnjo varstva podatkov, ki ga vodi Informacijski pooblaščenec,
 • za prenos veljajo ustrezni zaščitni ukrepi iz 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, zavezujoča pravila podjetja),
 • so izpolnjeni pogoji za odstopanja v posebnih primerih iz 49. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. glede na konkreten prenos osebnih podatkov v tretje države sprejme dopolnilne ukrepe, s katerimi si prizadeva, da so osebni podatki kljub prenosu v tretjo državo in nakljub tamkajšnji pomanjkljivi zakonodaji oz. praksi, varovani na način, ki je v bistvu enakovreden varstvu podatkov, ki velja za Evropsko unijo.

9. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

Zakon o zavarovalništvu predpisuje, da se podatki o zavarovalcih in zavarovancih shranjujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. V primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb se podatki shranjujejo 10 let po zaključku sodnega postopka oz. 10 let po smrti zavarovanca ali prenehanju zavarovanja, če se podatki nanašajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje skladno s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Podatki v zvezi z zavarovalnimi primeri in presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec v tem roku vloži ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka.

Podatki o potencialnih zavarovalcih in zavarovancih se shranjujejo najdlje do trenutka sklenitve zavarovalne pogodbe oz. najdlje tri mesece od zaključka pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, vendar ne dlje kot šest mesecev od dneva njihove pridobitve.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do roka opredeljenega v privolitvi oz. najkasneje do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave.

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., jih hranimo do uresničitve zakonitega interesa ali do ugovora oz. najdlje do poteka rokov, ki jih določajo predpisi. Posnetki klicev se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji še tri leta po opravljenem klicu, posnetki videonadzora vhodov v poslovne prostore pa še 1 leto po nastanku. Po tem času se posnetki zbrišejo.

10. AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV TER PROFILIRANJE

Do avtomatiziranega sprejemanja odločitev pride, kadar se odločitve, ki imajo pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vplivajo, sprejemajo s tehnološkimi sredstvi in brez človekovega posredovanja. Tovrstne odločitve se lahko sprejmejo z ali brez oblikovanja profilov. Oblikovanje profilov se izvaja pri ocenjevanju osebnih vidikov za oblikovanje predvidevanj o vas, tudi če ni bila sprejeta nobena odločitev.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilom, izvajamo le tedaj, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije in ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin ali na podlagi vaše izrecne privolitve.

V teh primerih imate pravico izraziti vaše stališče oz. pravico izpodbijati odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, in sicer z zahtevo, ki jo pošljete na naslov: dpo@triglavzdravje.si. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.

11. VAROVANJE ZASEBNOSTI

11.1 Tehnični in organizacijski ukrepi

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo standardom in prakse zaščite podatkov.

Interno omrežje zavarovalnice je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Spletne in mobilne aplikacije Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. so dostopne samo po prijavi z individualno identifikacijo, kot je na primer uporabniško ime in geslo, osebni digitalni certifikat in drugo. Uporabniki imajo dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog oz. do katerih imajo upravičen dostop.

11.2 Priporočeni ukrepi za varovanje zasebnosti in odgovornost posameznikov

Posameznikom oz. vsem naslovnikom te politike priporočamo, da tudi sami sprejmejo ukrepe za varstvo osebnih podatkov in zaščitijo svojo zasebnost:

 • Zagotavljanje točnih in ažurnih podatkov

V primeru, da ste se zavarovali pri naši zavarovalnici, ste nam skladno z zavarovalnimi pogoji dolžni ažurno posredovati tako morebitne spremembe osebnih podatkov (npr. sprememba naslova prebivališča) kot tudi druge okoliščine, ki so pomembne za izvajanje zavarovanja (npr. izguba statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju).

Zavarovalnica sme pod pogoji iz Zakona o zavarovalništvu brezplačno pridobivati podatke o zavarovalcih, zavarovancih ter drugih upravičencih do odškodnine ali zavarovalnine tudi iz Centralnega registra prebivalstva, in sicer za namen posamičnih potreb po zagotavljanja točnosti in ažurnosti osebnih podatkov.

 • Elektronska pošta in varno odložišče

Preden nam pošljete nezaščiteno (nešifrirano) elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika elektronske pošte oz. spletnih storitev upoštevajte, da vsebina sporočila ali priponka oz. njun prenos preko spleta morda nista zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Varno izmenjavo dokumentov med Triglav, Zdravstveno zavarovalnica, d.d. in posamezniki zagotavlja varno odložišče, ki temelji na sistemu dvojne prijave uporabnika varnega odložišča in šifriranja podatkov. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vam lahko na vašo zahtevo pošlje povezavo, na kateri lahko oddate dokumente. Povezavo lahko uporabite tudi za prevzem dokumentov.

Sporočila in priponke nam lahko posredujete tudi preko spletnih obrazcev na naših spletnih straneh.

 • Uporaba gesel

Priporočamo vam, da poskrbite za varnost gesel ali drugih identifikatorjev, ki jih uporabljate za prijavo. Pazite, da jih ustrezno hranite in jih ne razkrivate drugim.

Kadar kot uporabnik naših storitev ugotovite zlorabo vašega uporabniškega imena in gesla ali drugega uporabniškega identifikatorja, ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., nam to čimprej sporočite na info@triglavzdravje.si. Po prejemu obvestila bomo poskrbeli za onemogočitev nadaljnje uporabe takšnega gesla. Nekaj koristnih priporočil glede močnih gesel najdete na povezavi https://www.varninainternetu.si/article/zavarujte-geslo/.

V primeru, ko izgubite oz. pozabite vaše prijavne podatke (uporabniško geslo), ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., boste uporabniško geslo lahko ponastavili preko vpisa osebnega e-naslova, ki ste ga podali kot vaš kontaktni e-naslov. Na ta e-naslov boste prejeli e-sporočilo s povezavo za ponastavitev vašega uporabniškega gesla.

 • Protivirusna zaščita

Priporočamo vam, da imate na napravi za dostop do vsebin Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., nameščeno in aktivno programsko zaščito pred škodljivo programsko kodo. Več informacij v zvezi z nevarnostmi na internetu ter priporočili za zaščito lahko pridobite tudi na povezavi https://www.varninainternetu.si/.

11.3 Pravila digitalnih socialnih omrežij in uporaba Google storitev

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. preko digitalnih socialnih omrežij Facebook, Instagram, Youtube in LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti, ki so na voljo tudi na naslednjih povezavah: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn.

Zavedati se morate tudi, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnost. S postavljanjem konkretnih vprašanj preko digitalnih socialnih omrežjih lahko razkrijete tudi občutljive podatke, ki s tem postanejo dostopni širšemu krogu uporabnikov (npr. preko sodelovanja in postavljanja vprašanja na spletnih dogodkih). Pri uporabi digitalnih socialnih omrežij je zato zelo pomembno upoštevati internetni bonton (t. i. netiketo), in sicer:

 • mnenja in stališča izražajte kulturno,
 • po nepotrebnem ne razkrivajte zaupnih in (občutljivih) osebnih podatkov,
 • ne razkrivajte podatkov, če za to nimate dovoljenja,
 • ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
 • ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe (morebitne pritožbe naslovite na vzpostavljene kanale obveščanja),
 • ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. uporablja tudi različne storitve oz. programske rešitve ponudnika Google Ireland Limited. Ko uporabljate Googlove storitve ste zavezani s Pogoji storitve (angl. Terms of Service), ki so na voljo tukaj.

 • Places API (pogoji uporabe so dostopni tukaj, politika zasebnosti je dostopna tukaj).

11.4 Povezave, do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev

Spletne strani in mobilne aplikacije Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. lahko omogočajo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

Če se odločite obiskati tako povezavo, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. ni odgovorna za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelavo kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli posredovanjem osebnih podatkov seznanite s splošnimi pogoji uporabe in politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

11.5 Otroci in osebni podatki

Osebnih podatkov otrok na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah ne zbiramo namerno, izjema je, ko otrokom omogočimo sodelovanje v nagradnih igrah in na dogodkih, ki jih (so)organizira Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., pri čemer je glavno vodilo zavarovalnice, da vse osebne podatke obdeluje skladno z načeli varstva osebnih podatkov. V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. otrok namerno ne privabljamo k ogledu spletnih strani in mobilnih aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ampak primarno komuniciramo z osebami, ki so vsaj omejeno poslovno sposobni.

S sodelovanjem otrok, mlajših od 15 let, v nagradni igrah ali na dogodkih, ki jih (so)organizira Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. se morajo strinjati starši ali skrbniki. Starši lahko dovolijo, da obdelujemo osebne podatke otroka zaradi izročitve nagrad. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše ali skrbnike otroka. Kadar se posameznega dogodka v naši (so)organizaciji udeležujejo tudi otroci, mlajši od 15 let, posnetke njihove podobe ali njihovega glasu pridobivamo in obdelujemo le ob privolitvi njihovih staršev oziroma skrbnikov.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da imajo digitalna socialna omrežja v svojih pogojih uporabe in politikah zasebnosti, za katere ni odgovorna Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., čeprav je tam prisotna, lahko določeno nižjo starostno mejo za sodelovanje otrok.

Priporočamo vam, da se glede zgoraj navedenega ter uporabe interneta in drugih storitev informacijske družbe pogovorite z otrokom in ga seznanite z varno uporabo interneta in mobilnih naprav. Staršem je lahko pri tem v pomoč tudi spletna stran https://safe.si/, .

12. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov naslednje pravice: pravica dostopa in seznanitve, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti, pravica do izbrisa in pravica do ugovora.

Če se osebni podatki v Tri, glav, Zdravstven, i zavarovalnici, d.d. obdelujejo na podlagi vaše privolitve, lahko slednjo kadarkoli prekličete. Preklic privolitev velja za naprej in ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki smo jo izvajali pred preklicem.

Poleg navedenega imate pravico zahtevati dostop in seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, popravek osebnih podatkov, pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov pa tudi omejitev obdelave, prenosljivosti, izbris osebnih podatkov ali vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi zakonitih interesov.

V primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki vas pozivamo, da čim bolj podrobno opredelite vašo zahtevo.

 

Pravica dostopa in seznanitve Kot posameznik imate pravico, da se seznanite z lastnimi osebnimi podatki. Pravica dostopa do osebnih podatkov je namenjena temu, da preverite točnost in zakonitost obdelave podatkov, ki jo izvajamo, ter da uveljavljate in izvršujete ostale pravice, ki vam pripadajo v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Od nas imate pravico zahtevati potrditev, da obdelujemo vaše osebne podatke, lahko pa zahtevate tudi dostop do osebnih podatkov ter kopijo osebnih podatkov. Uveljavljanje pravice dostopa do osebnih podatkov ne more negativno vplivati na pravice ali svoboščine drugih, lahko pa Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vašo zahtevo za uveljavljanje pravice dostopa do osebnih podatkov v določenih primerih delno ali v celoti zavrne.
Pravica do popravka Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. mora storiti vse potrebno, da o vas vodi točne in posodobljene podatke. Prav tako ste nas praviloma dolžni obvestiti o vsaki pomembni spremembi vaših osebnih podatkov (npr. preko zahtevka za spremembo podatkov v zavarovalni pogodbi). Če izkažete, da so določeni podatki, ki se nanašajo na vas pomanjkljivi ali netočni, jih moramo v okviru pravice do popravka brez nepotrebnega odlašanja popraviti ali dopolniti.
Pravica do omejitve obdelave

V času, ko uveljavljate določeno pravico v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko zahtevate tudi omejitev obdelave osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ko odločamo o utemeljenosti vaše zahteve.

Omejitev obdelave lahko zahtevate:

 • kadar ugovarjate obdelavi osebnih podatkov,

 • kadar menite, da obdelava vaših podatkov ni zakonita, vendar pa ne želite, da bi vaše osebne podatke izbrisali,

 • ko oporekate točnost osebnih podatkov, ali

 • ko osebnih podatkov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. ne potrebuje več, jih pa za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi.

Ko je obdelava osebnih podatkov omejena, lahko vaše osebne podatke obdelujemo le z vašo privolitvijo oziroma za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa.

Pravica do prenosljivosti Kadar vaše osebne podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe, lahko zahtevate, da vam izročimo kopijo osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter prenos teh osebnih podatkov drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. Pravica do prenosljivosti podatkov velja samo za osebne podatke, ki ste nam jih sami zagotovili.
Pravica do izbrisa

V določenih primerih imate pravico zahtevati, da Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. izbriše vaše osebne podatke, in sicer če/ko:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani,
 • prekličete privolitev v obdelavo osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi osebnih podatkov,
 • so osebni podatki obdelani nezakonito;
 • je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.,
 • če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Ne glede na navedeno, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. ni dolžna ugoditi vaši zahtevi za izbris osebnih podatkov, zlasti kadar za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov obstaja pravna podlaga oziroma kadar je obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi nacionalnega in EU prava, ali za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do ugovora

Obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. na podlagi zakonitih interesov lahko ugovarjate. V primeru, ko podate ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov za določen namen, potem vaših osebnih podatkov za ta namen ne bomo več obdelovali, razen če izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo osebnih podatkov, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru prejema ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilom (če je to povezano z neposrednim trženjem), bomo vaše osebne podatke brez izjeme prenehali obdelovati za navedene namene.

 

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali preklici@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, neposredno pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo nezakonito, nas o tem prosim obvestite na elektronski naslov: dpo@triglavzdravje.si. V primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

13. DRUGE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., tudi na elektronski naslov: dpo@triglavzdravje.si.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

 

14. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. si pridržuje občasno posodobiti to politiko zasebnosti. Ta politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena dne 18. 11. 2022.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.triglavzdravje.si ali v mobilnih aplikacijah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Šteje se, da ste z uporabo spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. seznanjeni z vsakokrat veljavno politiko zasebnosti.

Dokumenti o varstvu osebnih podatkov

 • Druge kategorije posameznikov in informacije po 13. in 14. členu GDPR.pdf 0,47 mb
  PRENESI
 • GDPR povzetek.pdf 2,10 mb
  PRENESI
 • Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.pdf 0,12 mb
  PRENESI
 • Prijava kršitve varstva osebnih podatkov.pdf 0,86 mb
  PRENESI
 • Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov.pdf 0,20 mb
  PRENESI
 • Seznam kategorij uporabnikov osebnih podatkov.pdf 0,28 mb
  PRENESI
 • Slovarček pojmov.pdf 0,21 mb
  PRENESI
 • Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov v promocijsko prodajnih akcijah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d..pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Pogoji uporabe aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d..pdf 0,24 mb
  PRENESI
 • Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov.pdf 0,23 mb
  PRENESI