Novosti pri plačilu zdravstvenih zavarovanj


V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., sledimo sodobnim načinom poslovanja ter želimo prispevati k hitrejšemu in cenejšemu načinu izvedbe plačilnih obveznosti naših strank. Zato z mesecem majem uvajamo poenostavljeno plačevanje zavarovalnih premij za stranke, ki pri nas na enak način plačujejo premijo za več zavarovanj.


Z novostmi pri plačilu omogočamo boljši pregled nad vsemi zavarovanji, prihranek pri plačilu provizije, skupaj pa smo tudi okolju prijaznejši.


Kaj prinašajo novosti?


Vsa vaša zavarovanja odslej na eni položnici

  • Odslej boste plačniki zavarovanj prejemali samo eno položnico na mesec, kjer bodo združena vsa zdravstvena zavarovanja, za katere plačujete premijo.
  • Na položnici bodo, poleg novo obračunanih premij, prikazane tudi morebitne neplačane premije (kot opomin) ali preplačila.
  • Referenca/sklic bo odslej na vsaki položnici drugačen, zato vas prosimo, da zaradi pravilnega evidentiranja plačil dosledno upoštevate navedeno referenco/sklic.
  • S plačilom položnice se najprej zapirajo najstarejše neplačane premije.
  • Izpis premije na dveh ali več položnicah ne bo več možen. Plačnikom premije lahko izpišemo le eno, združeno položnico.

Vsa zavarovanja odslej združena v eno direktno obremenitev na banki
  • Plačnikom zdravstvenih zavarovanj, ki premijo plačujete z direktnimi obremenitvami na banki (SDD), bomo odslej za plačilo obveznosti izvajali enkratno oz. skupno bremenitev za vsa zdravstvena zavarovanja v enem znesku.

Vsa vaša zavarovanja odslej združena v en e-račun
  • Na pogodbah, kjer ste navedeni kot plačnik prek e-računa, boste odslej za vsa zdravstvena zavarovanja prejemali le en e-račun.


*****************************************************************************************************NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


Premijo plačujem z direktno obremenitvijo (SDD). Ali bom sedaj vsa svoje zavarovanja prejemal v eni skupni obremenitvi?


Tako je. Stranke, ki premijo plačujete z direktnimi obremenitvami (SDD), boste po novem prejemale le eno skupno obremenitev za vsa dopolnilna in dodatna zdravstvena zavarovanja, pri katerih ste v zavarovalnih pogodbah navedeni kot plačnik premije.


Premije za več družinskih članov plačujem prek položnic. Ali lahko še naprej dobivam ločene položnice?


Stranke, ki premijo plačujete po položnici, boste odslej prejemale samo eno skupno položnico na mesec za vse zavarovalne pogodbe, kjer ste navedeni kot plačnik premije. Na položnici bodo združena vsa zdravstvena zavarovanja (tako dopolnilno kot dodatna). Izpis premije na dveh ali več položnicah ne bo več na voljo.


Kako bo odslej z opomini za neplačane premije ali za morebitna preplačila?


Na položnici s tekočo premijo bodo odslej prikazane tudi morebitne neplačane premije (velja kot opomin o neplačilu) ali preplačila.

Pomembno:

V primeru neplačanih zapadlih premij sklenjenih zdravstvenih zavarovanj vam zavarovalnica do poplačila celotne zapadle premije ne bo nudila organizacije termina pri izbranem izvajalcu zdravstvenih storitev, ali krila stroškov zdravstvenih storitev.

Zaradi neplačanih zapadlih premij za Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam, ob obisku zdravnika, zavarovalnica ne bo samodejno krila stroškov doplačil k zdravstvenim storitvam in jih boste morali plačati sami. Za ponovno vzpostavitev kritja stroškov doplačil k zdravstvenim storitvam boste morali kontaktirati zavarovalnico in poravnati vse neplačane zapadle premije.


Na kaj moram biti posebej pozoren pri plačevanju premij?


Referenca/sklic za plačilo bo odslej na vsaki položnici drugačen. Prosimo vas, da zaradi pravilnega evidentiranja plačil dosledno upoštevate navedeno referenco/sklic.