O zavarovalnici

OSNOVNI PODATKI

Ime: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper
Sedež: Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Telefon: 080 26 64
Uradna spletna stran: http://www.triglavzdravje.si/
E-pošta: info@triglavzdravje.si

 

Matična številka: 5848091000
Davčna številka: 50250957
Transakcijski račun: SI56 0400 1004 8781 871

 

Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok 
Član Uprave: mag. Simon Vidmar

 

Predsednik Nadzornega sveta: Uroš Ivanc
Osnovni kapital: 25.822.143,60 EUR
Lastniška struktura: Zavarovalnica Triglav, d.d., 100 %

 

Leto registracije: november 2002
Pravni status: specializirana zavarovalnica - delniška družba

 

Osnovna dejavnost: razvoj produktov ter izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj

 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

 

Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, vl. št. 10637600, z dne 18.11.2002, srg 200601483.

 

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.

 

Cilji in vizija

POSLANSTVO

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

 

VIZIJA

Smo vodilni razvojni partner za zdravje na vseh trgih Skupine Triglav. V sodelovanju z mrežo priznanih zdravstvenih izvajalcev strankam omogočamo celostno obravnavo v različnih življenjskih obdobjih. Visoko zadovoljstvo strank dosegamo z osebnim pristopom ter z uporabo sodobnih in enostavnih rešitev.

 

VREDNOTE

DOBRO JE VEDETI

Odzovemo se takoj in učinkovito.

Smo enostavni in transparentni.

Uresničujemo obljubljeno.

 

Objave

 

Dokumenti

Izvleček Politike sistema vodenja kakovosti (PDF 259 KB)
Politika sistema upravljanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. (PDF 184 KB)
Splošni nabavni pogoji nabave (PDF 58 KB)