O zavarovalnici

OSNOVNI PODATKI

Ime: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper
Sedež: Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Telefon: 080 26 64
Uradna spletna stran: http://www.triglavzdravje.si/
E-pošta: info@triglavzdravje.si

 

Matična številka: 5848091
Davčna številka: 50250957
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 1704 885

 

Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok 
Član Uprave: mag. Simon Vidmar

 

Predsednik Nadzornega sveta: Uroš Ivanc
Osnovni kapital: 25.822.143,60 EUR
Lastniška struktura: Zavarovalnica Triglav, d.d., 100 %

 

Leto registracije: november 2002
Pravni status: specializirana zavarovalnica - delniška družba

 

Osnovna dejavnost: razvoj produktov ter izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj

 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

 

Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, vl. št. 10637600, z dne 18.11.2002, srg 200601483.

 

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.

 

Cilji in vizija

POSLANSTVO

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

 

VIZIJA

Smo najhitreje rastoč in po odličnosti v odnosu do strank prepoznaven ponudnik zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Na trgu zdravstvenih zavarovanj dosegamo 25-odstotni tržni delež. S prenašanjem znanj in s poslovnimi partnerstvi delujemo na vseh trgih Skupine Triglav. Učinkovito in uspešno uporabljamo vire v interesu vseh naših deležnikov. 

 

VREDNOTE

DOBRO JE VEDETI

Uresničujemo poslovne cilje na podlagi kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev v okolju.

Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naša zavarovanja in zavarovalniške storitve so kakovostne ter povečujejo finančno varnost naših strank v primeru ogroženosti zdravja.

Za naše stranke razvijamo enostavna zavarovanja ter poenostavljamo procese zavarovalniških storitev ob upoštevanju visoke ravni naše strokovnosti.

Naš trajnostni razvoj (usklajevanje ljudi, ekološke zavesti in donosnosti) temelji na družbeni odgovornosti, kjer uveljavljamo ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost.

 

Objave

 

Dokumenti

Izvleček Politike sistema vodenja kakovosti (PDF 259 KB)
Politika sistema upravljanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. (PDF 142 KB)
Splošni nabavni pogoji nabave (PDF 58 KB)