Informativni izračun:
Začetek:
Premija:
Spletna cena:
SKLENITE
ODKRIJTE DODATNE UGODNOSTI
DOBRO JE VEDETI

Izognite se doplačilom zdravstvenih storitev, ki vas lahko doletijo takoj, ko dopolnite 26 let, kljub temu, da še študirate.

 

Najprej obvezno zdravstveno zavarovanje, potem še dopolnilno.

Ob poteku statusa dijaka ali študenta, prvi zaposlitvi ali prijavi na Zavodu za zaposlovanje oziroma dopolnjenem 26. letu starosti si na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najprej uredite obvezno zdravstveno zavarovanje. Da pa bi se izognili doplačilom zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje  ne krije v celoti, vam svetujemo, da si pri nas uredite zavarovanje Dopolnilno.

 

Kolikšna so doplačila zdravstvenih storitev?

Obvezno zdravstveno zavarovanje stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih storitev ne krije v celoti. Zato morate za obisk zdravnika, zdravljenje v bolnišnici, zdravila in druge zdravstvene storitve doplačati od 5 do 90 % njihove vrednosti.

 

Zakaj zavarovanje Dopolnilno?

Z njim stroške doplačil zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prenesete na našo zavarovalnico. V nasprotnem primeru jih bi plačevali sami.

 

Kako hitro ga je dobro skleniti?

Če se zavarujete v 30-ih dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že naslednji dan.

Če pa boste omenjeni 30 dnevni rok zamudili, vam bo dodeljena zakonsko določena karenca treh mesecev, kar pomeni, da boste morali v tem obdobju doplačila za stroške zdravstvenih storitev plačevati sami.

Da bi se izognili trimesečni karenci, vam svetujemo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku enega mesecu po izgubi statusa.

V stiski niste sami.

Socialno ogroženim ni potrebno plačevati premije za zavarovanje Dopolnilno. Tako določa novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), sprejeta 1. 1. 2009. 

Plačevanje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (doplačil) je za upravičence do denarne socialne pomoči, ki so upravičeni do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, prevzel proračun Republike Slovenije.

 

Kaj morate storiti, če ste med socialno ogroženimi zavarovanci?

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. postavi v mirovanje vse pogodbe zavarovanja Dopolnilno zavarovancem, ki so upravičeni do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna Republike Slovenije.

Mirovanje bo vzpostavljeno tistim zavarovancem, ki nam bodo posredovali izpolnjen obrazec "Zahtevek za mirovanje", s priloženo kopijo "Odločbe do denarne socialne pomoči" iz katere je razvidno, da so upravičeni do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Zavarovanje bo v mirovanju do datuma izteka odločbe.

V času mirovanja ne plačujete zavarovanja.

Po splošnih pogojih dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja lahko na zavarovalnici ugodimo vaši zahtevi za začasno mirovanje zavarovanja Dopolnilno. V tem času zavarovanja ne plačujete. Polico lahko enostavno obnovite, ko razloga za mirovanje ne boste več imeli, oziroma bo avtomatsko obnovljena, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Zavarovanje Dopolnilno lahko miruje zaradi naslednjih razlogov:

  • izguba statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju,
  • status študenta,
  • prostovoljno služenje vojaškega roka,
  • pripor,
  • prestajanje zaporne kazni,
  • upravičenost do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna RS (socialno ogroženi).

 

Zahtevek za mirovanje police dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Pravočasno sklenite dopolnilno zavarovanje.

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Dokumenti

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Zavarovanje DOPOLNILNO (PDF 333 KB)
Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja - ZZ11 (PDF 138 KB)