Vloge

Spodaj so navedene vse vloge, katere je možno posredovati na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.

 

Vloga za posredovanje e-računov notranje pooblaščanje

Notranje pooblaščanje zakonitim zastopnikom fizičnih ali pravnih oseb omogoča dodelitev pooblastil zaposlenim v poslovnem subjektu za delo v eRačunih. Več

 

Vloga za posredovanje e-računov zunanje pooblaščanje

Zunanje pooblaščanje izvajalcem zdravstvenih storitev omogoča, da pooblastijo drug poslovni subjekt, to je fizično ali pravno osebo za opravljanje posameznih dejanj v sistemu eRačuni. Več

 

Vloga za preklic pooblastila za posredovanje e-računov

Preklic pooblastila onemogoči pooblaščencu - fizični ali pravni osebi - opravljanje posameznih dejanj v sistemu eRačuni. Več