Informativni izračun:
Vključena zavarovanja:
Zavarovalna vsota: 30.000 EUR
Zavarovanec:
Letnica rojstva:
- 1. družinski član, letnik:
- 2. družinski član, letnik:
-
-
-
Popusti:
* Za 1. leto trajanja zavarovanja.

2 družinska člana: 3%**
** Za čas trajanja zavarovanja.
Premija:
Mesečna premija s popusti (brez DPZP 8,5%): 0,0 eur
PRIDOBITE PONUDBO
Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5 %, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna. Premija za zavarovanje Specialisti+ je odvisna od starosti zavarovanca.
ODKRIJTE DODATNE UGODNOSTI

Dokumenti

Brošura Specialisti, Specialisti+ (PDF 1.43 MB)
Seznam zahtevnih diagnostičnih postopkov in seznam posegov (PDF 76 KB)
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu Specialisti+ (PDF 337 KB)
Cenik storitev Triglav zdravstvene zavarovalnice (PDF 246 KB)
Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (PDF 168 KB)