Triglav, Zdravstvena zavarovalnica spreminja premijo

Rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve nad načrtovanimi in napovedanimi

Sporočilo za javnost

2. avgust 2019


V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (PDZZ), po ocenah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice za nekaj odstotnih točk presegala s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) načrtovano in napovedano 7,6 odstotno rast. Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova PDZZ, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu. Zaradi zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti za svoje zavarovance zavarovalnica s 1. septembrom 2019 spreminja mesečno premijo PDZZ. Znašala bo 35,55 eura, kar predstavlja 7,8 odstotno rast.

V zavarovalnici spremljajo stroške zdravstvenih storitev, ki jih krije PDZZ do polne vrednosti posamezne zdravstvene storitve tudi v višini do 90 odstotkov, in ugotavljajo, da naraščajo tako število opravljenih zdravstvenih storitev kot tudi cene nekaterih zdravstvenih storitev, na kar pa zdravstvene zavarovalnice nimajo vpliva. To je posledica rastočih zdravstvenih potreb zaradi starajoče populacije, ob tem gospodarska rast povečuje razpoložljiva sredstva za financiranje zdravstvenih storitev iz naslova OZZ, ki ga upravlja ZZZS. Ta so namenjena tudi programom skrajševanja čakalnih dob in povečevanju obsega zdravstvenih storitev, ki se v določenem deležu prav tako financirana iz PDZZ.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica podoben trend pričakuje tudi v drugi polovici letošnjega in v prihodnjem letu, zato s ciljem zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti za svoje zavarovance s 1. septembrom 2019 spreminja premijo PDZZ. Ta bo znašala 35,55 EUR, kar predstavlja 7,8 odstotno rast. S sklenjenim PDZZ zavarovancem ni potrebno doplačevati razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz lastnega žepa, saj to breme prevzamejo zdravstvene zavarovalnice.Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je del Skupine Triglav, vodilne zavarovalno-finančne skupine v jugovzhodni Evropi. Ustanovljena je bila leta 2002 in je najhitreje rastoč in po odličnosti v odnosu do strank prepoznaven ponudnik zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Je nosilec strokovnega razvoja zdravstvenih zavarovanj in storitev v okolju in na trgu zdravstvenih zavarovanj konec leta 2018 dosegala 26,4-odstotni tržni delež. S prenašanjem znanj in s poslovnimi partnerstvi delujejo na vseh trgih Skupine Triglav. Poslovne cilje uresničujejo na podlagi kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev, ki temelji na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih.


Skupina Triglav

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že skoraj 120 let upravičuje zaupanje strank, da bo najbolje poskrbela za njihovo varnost in prihodnost. Ključna stebra poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi posluje v šestih državah in na sedmih trgih, zaposluje pa preko 5.000 ljudi. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni "A" s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. poslanstvo pa ustvarjanje varnejše prihodnosti. Z vizijo osredotočenosti na stranke stremi k dinamičnemu razvoju novih načinov poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, dobičkonosnemu in varnemu poslovanju.