Posvetovalni odbori

Posvetovalni odbori Triglav zdravje so neodvisne strokovne posvetovalne skupine, ki jih je uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. vzpostavila z namenom posvetovanja pri razvoju storitev.

Člani odborov so strokovnjaki na svojem področju, ki z interdisciplinarnim mnenjem, diskusijo ter vpogledom v strokovne oziroma klinične protokole in procese pomagajo Triglav, Zdravstveni zavarovalnici pri presoji ustreznosti določenih konkretnih razvojnih rešitev ali predlogov. Na ta način je razvoj storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice relevanten proces, ki zadovoljuje dejanske potrebe in hkrati upošteva tako izvajalce zdravstvenih storitev (bolnišnice, zdravnike, medicinske sestre) kot zavarovance (paciente, bolnike) Triglav, Zdravstvene zavarovalnice.

Posvetovalni odbori so del zagotavljanja kakovosti razvoja storitev Triglav zdravje.

Posvetovalni odbor za zobozdravstvo Triglav Zdravje

Ustanovitev: 26. 6.2018

Člani:

 • dr. Gašper Fortuna, dr. dent. med., specialist oralne kirurgije
 • Klemen Garbajs, dr. dent. med.
 • Matevž Janc, dr. dent. med., spec. paradontologije
 • mag. Aleksandra Križaj Dumić, dr. dent. med.
 • Matej Praprotnik, dr. dent. med.
 • Matjaž Recelj, dr. dent. med.

Posvetovalni odbor za primarno zdravje Triglav Zdravje

Ustanovitev: 22. 9. 2020

Člani:

 • asist. dr. Anja Černe, dr. med., spec. družinske medicine
 • mag. Edith Jošar, mag. far., spec.
 • Zlatka Kralj, dr. med., spec. družinske medicine
 • Primož Kus, dr. med., spec. družinske medicine
 • dr. Zvezdana Snoj, dr. med., spec. psihiatrije
 • izr. prof. dr. Nataša Tul Mandič, dr. med., spec. ginekologije

Posvetovalni odbor za celovito nego Triglav Zdravje

Ustanovitev: 14. 10. 2021

Člani:

 • mag. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.
 • mag. Gabrijela Valenčič, mag. zdravstvene nege
 • Nena Veber, coach, trener in supervizor

Posvetovalni odbor za preventivo in rehabilitacijo v športu Triglav Zdravje

Ustanovitev: 10. 11. 2021

Člani:

 • izr. prof. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije
 • Gregor Kavaš, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
 • prof. dr. Nejc Šarabon, spec. kineziologije
 • dr. Martin Zorko, dr. med., specialist fiziatrije in rehabilitacijske medicine
 • Petra Zupet, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, prof. šp. vzg.

Vsi vključeni člani delujejo kot neodvisni strokovnjaki. Ključna naloga oziroma vloga posameznega člana posvetovalnega odbora je ta, da v diskusijo in izmenjavo mnenj vključi svojo ekspertizo. Pravzaprav gre za številne zelo specifične, strokovne in usmerjene diskusije, zelo odvisne od tematik in izzivov.

Pomembno vlogo članov posvetovalnega odbora priznavajo tudi mediji. V časniku Delo si preberite pogovor s članico posvetovalnega odbora dr. Anjo Černe, o izzivih družinske medicine v Sloveniji.

Vsi člani posvetovalnih odborov imajo sklenjeno pogodbeno razmerje. Vsak odbor ima dvakrat letno delovno srečanje, še eno srečanje pa je organizirano kot skupno srečanje vseh odborov. To srečanje je tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks in mnenj. Vsak odbor ima svojega predstavnika, ki ob primernih strokovnih priložnostih predstavlja stališča posvetovalnega odbora tudidrugim deležnikom.

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici ustvarjamo varnejšo prihodnost za svoje zavarovance, vrednote pa nas zavezujejo, da smo pri tem odzivni, enostavni in zanesljivi. Posvetovalni odbori nam nudijo prostor za strokovno diskusijo, kjer vključimo ekspertize in celovite poglede na razvoj zavarovanj in storitev ter tako z njihovo pomočjo uresničujemo svoje poslanstvo. Z neodvisnimi mnenji članov izboljšujemo naše razumevanje stroke ter nadgrajujemo naše storitve. Cenimo dejstvo, da člani posvetovalnih odborov razumejo poslanstvo Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, ki je, poleg zagotavljanja varne prihodnosti in skrbi za zavarovance, tudi razvoj zdravstvenih zavarovanj.