Obvestilo za zavarovance dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Novice
22.11.2023

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sklenjeno pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., je skladno z 20. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T, Ur. list RS, št. 78/23) razvezano z dnem 1. 1. 2024.

To pomeni, da vam pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici v zvezi s tem zavarovanjem ni potrebno urejati ničesar več. 

Prosimo vas, da se od 1. 1. 2024 dalje za vse informacije o izvajanju vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja obrnete na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.   

Vračilo preplačil

Zavarovanci, ki nam še niste sporočili svojega TRR za vračilo preplačil, vas prosimo, da to čimprej storite. 

Plačilo dolga (zapadle terjatve) 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je vse zapadle terjatve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s podpisom pogodbe 5. 2. 2024 odstopila družbi Damfin d.o.o. Od tega dne zavarovalnica nima več pravic in pristojnosti za podajanje pojasnil in informacij o terjatvi. Vsa plačila, ki so oziroma bodo prispela na račun zavarovalnice, bodo ustrezno prenakazana novemu upniku. 

Vse dodatne informacije glede dolga prejmete izključno pri pooblaščencu upnika Odvetniški pisarni Lepoša d.o.o., telefonska št.: 03 555 50 20, e-naslov: placila@leposa.si.