Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja

Vaš klic pričakujemo na brezplačni številki 080 26 64 vsak dan v letu, tudi med vikendi in prazniki. Vaša vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov info@triglavzdravje.si, pogosta vprašanja pa so na voljo na spodnjih povezavah:

Za sklenitev zavarovanja potrebujete osebni dokument in davčno številko. Če ste izbrali plačilo preko direktne obremenitve TRR, potrebujete še bančno kartico.

Na plačilnem nalogu preverite datum izdaje plačilnega naloga. Zavarovalnica ob izdaji plačilnih nalogov vedno prišteje znesek neplačanih premij. V kolikor ste zapadlo premijo plačali po datumu tiskanja, se premija razlikuje od dejanskega dolga. Za pregled plačil pokličite 080 26 64.

Zavarovalnica za neplačano premijo izda plačilni nalog.

Ne, zavarovalnica ne prejme podatka, da je zavarovana oseba preminula. Za prekinitev zavarovanja je treba na zavarovalnico poslati uradni dokument.

Plačilo premije

E-račun nadomešča klasični račun v papirni obliki in je enakovreden papirnemu računu. Prejem e-računa je možen na dva načina:

 • neposredno v spletno banko (pogoj za to je uporaba spletne banke) ali
 • na izbrani elektronski naslov. V tem primeru vam bomo poslali dve datoteki - XML-datoteko, ki je skladna s standardom e-SLOG 1.5 (pripravila ga je Gospodarska zbornica Slovenije) in jo lahko uvozite v svojo spletno banko, ter PDF-datoteko, ki je po obliki enaka papirnemu računu in jo lahko, če želite, tudi natisnete.

Na prejemanje e-računa se lahko prijavi vsi zavarovalci, ki imajo odprt le transakcijski račun in uporabljajo spletno banko, ki omogoča prejemanje e-računov.

Na prejemanje e-računa se lahko prijavite preko:

 1. Zahtevka za spremembo podatkov v zavarovalni pogodbi.  Do vloge pridete preko povezave https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/. Izpolnjeno vlogo podpišite in posredujete na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.:
 • prek elektronske pošte na naslov: info@triglavzdravstvena.si (digitalni podpis);
 • po navadni pošti na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (lastnoročni podpis).
 1. Klica v klicni center s telefonsko številko 080 26 64.
 2. Spletnega obrazca (uporaba obrazca je pogojena s prejemom dopisa z nagovorom k spremembi načina plačila, na katerem se nahaja QR koda s povezavo do spletnega obrazca, le na lastnem transakcijskem računu).

Ne pozabite, da ste dolžni zavarovalnico obvestiti o spremembi vaših podatkov.

S prijavo na e-račun soglašate, da vam izdajatelj Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d. do odjave, vse račune posreduje v elektronski obliki v elektronsko banko na posredovani račun ali na e-mail naslov, ki ste ga nam posredovali. Hkrati se strinjate z odjavo papirnatih računov. S prijavo na e-račun jamčite za resničnost in pravilnost posredovanih podatkov. V primeru spremembe podatkov ste dolžni zavarovalnico nemudoma obvestiti.

SEPA direktna obremenitev je plačilni instrument, ki omogoča enostavno plačevanje zavarovalne premije, saj se mesečni obrok avtomatsko poravna z vašega osebnega računa. S soglasjem za SEPA direktno obremenitev pooblastite zavarovalnico, da odredi banki obremenitev vašega osebnega računa v višini obveznosti, ki jih imate do zavarovalnice. SEPA direktno obremenitev lahko odprete za plačilo vaših računov ali za plačevanje računov drugega zavarovanca. Plačilo se bo izvajalo z vašega osebnega računa.

S sklenitvijo SEPA direktne obremenitve se zavezujete, da boste na vašem osebnem računu zagotovili zadostno kritje za plačilo računov. V nasprotnem primeru boste morali obveznosti iz zavarovalne pogodbe poplačati s plačilnim nalogom, vključno z dodatnimi obveznostmi, ki izhajajo iz zamujenega plačila.

 • Prihranek denarja: znižali si boste stroške plačevanja s položnico, saj plačate le minimalne bančne stroške;
 • prihranek časa: sredstev vam ni treba mesečno nakazovati s položnico prek e-banke, prav tako odpade čakanje v vrsti pred bančnim ali poštnim okencem;
 • obveznosti boste poravnali brez zamude;
 • obisk banke ni potreben, saj vse potrebno uredi zavarovalnica.

Plačevanje preko SEPA direktne obremenitve lahko uredite prek:

 1. Zahtevka za spremembo podatkov v zavarovalni pogodbi.  Do vloge pridete preko povezave https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/. Izpolnjeno vlogo podpišite in posredujete na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.:
 • preko elektronske pošte na naslov: info@triglavzdravje.si (digitalni podpis);
 • po navadni pošti na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (lastnoročni podpis).
 1. Klica v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 26 64.
 2. Spletnega obrazca (uporaba obrazca je pogojena s prejemom dopisa z nagovorom k spremembi načina plačila, na katerem se nahaja QR koda s povezavo do spletnega obrazca, le na lastnem transakcijskem računu).

Ne pozabite, da ste dolžni zavarovalnico obvestiti o spremembi vaših podatkov.

S sklenitvijo SEPA direktne obremenitve pooblastite Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za periodično obremenitev vašega plačilnega računa in vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vas plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje prejemnik plačil. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun. Vaše pravice so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilnih storitev. S sklenitvijo SEPA direktne obremenitve jamčite za resničnost in pravilnost posredovanih podatkov. V primeru spremembe podatkov ste dolžni zavarovalnico nemudoma obvestiti.

Odtegljaj prek SEPA direktne obremenitve je poravnan vsakega 18. dne v mesecu. Prva SEPA direktna obremenitev se izvede v naslednjem mesecu po sklenitvi soglasja, vse naslednje pa se izvajajo mesečno vsakega 18. dne oziroma prvi naslednji delovni dan.

Zavarovalnica vas mesečno ne obvešča o uspešno izvedenem odtegljaju, v primeru neuspešno izvedenega odtegljaja pa vam bo poslala nadomestno položnico, ki jo morate plačati. V primeru treh zaporednih neuspešno izvedenih odtegljajev se bo način plačila na vaši polici samodejno preoblikoval nazaj na položnico.

Zavarovalnici morate sporočiti vsako spremembo podatkov, ki utegne vplivati na zavarovalno pogodbo oz. njeno izvajanje. Ob spremembi banke ali transakcijskega računa je treba izvesti tudi spremembo soglasja SEPA direktne obremenitve. Za novo soglasje lahko zaprosite prek:

 1. Zahtevka za spremembo podatkov v zavarovalni pogodbi.  Do vloge pridete preko povezave https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/. Izpolnjeno vlogo posredujete na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.
 • preko elektronske pošte na naslov: info@triglavzdravstvena.si (digitalni podpis);
 • po navadni pošti na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (lastnoročni podpis).
 1. Klica v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 26 64.

Če nas o morebitnih spremembah transakcijskega računa ne boste obvestili, bomo žal SEPA direktno obremenitev poslali z napačnimi podatki. Banka plačila tako ne bo izvedla, posledica pa bo neplačana premija.

Ko želite prenehati s poravnavo vseh nadaljnjih obrokov premije z vašega osebnega računa, morate ukiniti SEPA direktno obremenitev. Prekinitev lahko uredite preko:

 1. Zahtevka za spremembo podatkov v zavarovalni pogodbi s spremembo plačevanja premije. Do vloge pridete prek povezave https://www.triglavzdravje.si/obrazci-in-vloge/. Izpolnjeno vlogo posredujete na Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d.:
 • prek elektronske pošte na naslov: info@triglavzdravstvena.si;
 • po navadni pošti na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
 1. Elektronskega sporočila, ki ga pošljete na info@triglavzdravje.si.
 2. Klica v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 26 64.