Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domen www.triglavzdravje.si, zdravstveninasvet.triglavzdravje.si in pazinase.triglavzdravje.si (v nadaljevanju spletne strani zavarovalnice) je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Te spletne strani so izključna last Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba informacij ali neupravičena raba, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletnih strani zavarovalnice.

 

Vizitka družbe
Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 50250957
Matična številka: 5848091
LEI koda: 4851000094PJJQ1E0T23
Osnovni kapital: 48.322.166,73 EUR
Število delnic: 618.801
Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok
Član uprave Tomaž Žust
Predsednik Nadzornega sveta: Uroš Ivanc
Telefon: 080 26 64
Spletni naslov: https://www.triglavzdravje.si/
Naslov e-pošte: info@triglavzdravje.si
Številka vpisa v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani

Dejavnosti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,

v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti

Dejavnost življenjskega zavarovanja

Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Vrednotenje tveganja in škode
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožene dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Dejavnosti Skupine Triglav Zavarovanje in pozavarovanje
Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ureja te spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila resnične, zanesljive in kakovostne informacije in podatke, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost, ažurnost in celovitost, prav tako ne odgovarja za morebitne tipkarske napake.

Podatki na spletnih straneh zavarovalnice, vključno z informacijami, prispevki in nasveti za zdrav način življenja in preprečevanju bolezni ali poškodb ter o simptomih, posegih, potekih zdravljenja ipd., so zgolj splošne in informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno, in niso nadomestilo za ustrezno medicinsko pomoč v primeru zdravstvenih težav niti za medicinsko diagnozo oziroma zdravljenje. Če imate oziroma sumite na kakršnekoli zdravstvene težave, se pred pričetkom telesne vadbe, diete ipd. posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem ali strokovnjakom. Vaje in diete ipd. izvajate na svojo odgovornost, za kakršnekoli poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja ne odgovarjamo. Vse slike imajo le ilustrativen namen in ne odražajo dejanskega opisa stanja.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, zato niti Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli zamude, napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Na spletnih straneh zavarovalnice so lahko tudi povezave na druga spletna mesta, ki niso del spletnih strani zavarovalnice. Za obliko in vsebino informacij in podatkov, pridobljenih prek povezav na spletna mesta, ki niso last Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ter za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah, ne odgovarjamo.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Z vstopom na spletne strani zavarovalnice soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., imetnica materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje avtorskih del v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI TRIGLAV, ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE, D.D.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d. bistvenega pomena. Zavarovalnica je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se v Politiki zasebnosti podrobneje seznanite z informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.

Veljavno pravo in reševanje sporov

Za uporabo spletnega mesta in za tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo spletnega mesta ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran www.triglavzdravje.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.

Dokumenti o varstvu osebnih podatkov

 • Druge kategorije posameznikov in informacije po 13. in 14. členu GDPR.pdf 0,47 mb
  PRENESI
 • GDPR povzetek.pdf 2,10 mb
  PRENESI
 • Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.pdf 0,12 mb
  PRENESI
 • Prijava kršitve varstva osebnih podatkov.pdf 0,86 mb
  PRENESI
 • Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov.pdf 0,20 mb
  PRENESI
 • Seznam kategorij uporabnikov osebnih podatkov.pdf 0,28 mb
  PRENESI
 • Seznanitev z informacijami v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na področju zavarovalništva..pdf 0,13 mb
  PRENESI
 • Slovarček pojmov.pdf 0,21 mb
  PRENESI
 • Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov v promocijsko prodajnih akcijah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d..pdf 0,15 mb
  PRENESI
 • Pogoji uporabe aplikacij Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d..pdf 0,24 mb
  PRENESI
 • Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.pdf 0,10 mb
  PRENESI
 • Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov.pdf 0,10 mb
  PRENESI