O PODJETJU

O zavarovalnici

Osebna izkaznica

Ime: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 26 64
Telefonska številka za klic iz tujine: +386 566 22 000.
Uradna spletna stran: https://www.triglavzdravje.si/
E-pošta: info@triglavzdravje.si

 

Matična številka: 5848091000
Davčna številka: 50250957
Transakcijski račun: SI56 0400 1004 8781 871

 

Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok
Član Uprave: Tomaž Žust

 

Predsednik Nadzornega sveta: Uroš Ivanc
Osnovni kapital: 48.322.166,73 EUR 
Lastniška struktura: Zavarovalnica Triglav, d.d., 100 %

 

Leto registracije: november 2002
Pravni status: specializirana zavarovalnica - delniška družba
Osnovna dejavnost: razvoj produktov ter izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj
 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.

Objave

Smo zavarovalnica z dolgoletno tradicijo odličnega poslovanja.

Delujemo odgovorno, preudarno in v dobro naših strank. Prav zato nam slednje iz leta v leto izkažejo visoko zaupanje. Poglejte naše poslovne rezultate v najnovejših objavah.

Letna poročila

Poročila o solventnosti in finančnem položaju

 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2023.pdf 1,71 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2022.pdf 1,57 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2021.pdf 2,11 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2020.pdf 1,01 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2019.pdf 0,99 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2018.pdf 0,97 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2017.pdf 1,30 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2016.pdf 0,88 mb
  PRENESI

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja.

Skladnost poslovanja

Kodeks Skupine Triglav

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. kot članici Skupine Triglav spoštujemo in udejanjamo načela Kodeksa Skupine Triglav. Dokument je osrednji etični akt in temelj korporativne kulture, ki usmerja naša vedenja v razmerjih do vseh deležnikov.

Jedro Kodeksa Skupine Triglav vsebuje 12 skrbno izbranih etičnih načel, ki nas usmerjajo ter podpirajo naša štiri poglavitna sporočila: Ravnamo pošteno, Poslujemo in komuniciramo transparentno, Odgovorno skrbimo za deležnike ter Obvladujemo tveganja.

 

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic razumemo kot pomemben element sodobnega mednarodnega poslovnega okolja, zato smo se s podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju podali na pot nadaljnjega razvoja etičnega in človeku prijaznega poslovnega okolja. Zaveza temelji na Splošni deklaraciji človekovih pravic OZN in drugih relevantnih mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, na nacionalni ravni pa področje opredeljuje Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

 

Prijava suma notranjih prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav

V Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. spoštujemo etična načela pri poslovanju in zato spodbujamo k prijavi suma notranje prevare in kršitve Kodeksa Skupine Triglav.

Omejitve poslovanja

 • Omejitve poslovanja 2021.pdf 0,04 mb
  PRENESI

Dokumenti

 • Politika sistema upravljanja.pdf 0,56 mb
  PRENESI
 • Splošni nabavni pogoji nabave.pdf 0,06 mb
  PRENESI