O PODJETJU 

O zavarovalnici

Osebna izkaznica

 

Ime: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper
Sedež: Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Telefon: 080 26 64
Uradna spletna stran: https://www.triglavzdravje.si/
E-pošta: info@triglavzdravje.si

 

Matična številka: 5848091000
Davčna številka: 50250957
Transakcijski račun: SI56 0400 1004 8781 871

 

Predsednica Uprave: mag. Meta Berk Skok
Član Uprave: mag. Simon Vidmar

Predsednik Nadzornega sveta: Uroš Ivanc
Osnovni kapital: 25.822.143,60 EUR
Lastniška struktura: Zavarovalnica Triglav, d.d., 100 %

Leto registracije: november 2002
Pravni status: specializirana zavarovalnica - delniška družba

Osnovna dejavnost: razvoj produktov ter izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, vl. št. 10637600, z dne 18.11.2002, srg 200601483.

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.

Objave

Smo zavarovalnica z dolgoletno tradicijo odličnega poslovanja.  

Delujemo odgovorno, preudarno in v dobro naših strank. Prav zato nam slednje iz leta v leto izkažejo visoko zaupanje. Poglejte naše poslovne rezultate v najnovejših objavah. 

Letna poročila

Poročila o solventnosti in finančnem položaju

 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2021.pdf 2,11 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2020.pdf 1,01 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2019.pdf 0,99 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2018.pdf 0,97 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2017.pdf 1,30 mb
  PRENESI
 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2016.pdf 0,88 mb
  PRENESI

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja.

Omejitve poslovanja

 • Omejitve poslovanja 2021.pdf 0,04 mb
  PRENESI

Dokumenti

 • Izvleček Politike sistema vodenja kakovosti.pdf 0,25 mb
  PRENESI
 • Politika sistema upravljanja.pdf 0,56 mb
  PRENESI
 • Splošni nabavni pogoji nabave.pdf 0,06 mb
  PRENESI