Pravila nagradne igre Kolo sreče

Nagradne igre
3.9.2022

Pravila nagradne igre »Kolo sreče«

  1. UVODNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre določajo način in pogoje sodelovanje ter izvedbo nagradne igre »Kolo sreče«.

Nagradne igre »Kolo sreče« bodo v času od 3. 9. 2022 do 31. 12. 2023 potekale na dogodkih in lokacijah, kjer je postavljena stojnica »Triglav zdravje« s kolesom sreče.

Organizator bo zainteresirano javnost o nagradni igri obveščal preko družabnih omrežjih »Triglav zdravje« na Facebooku in Instagramu ter na svoji spletni strani www.triglavzdravje.si.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

»Organizator« nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper. Tehnično pomoč za potrebe organizacije dogodka in žrebanja nagrajencev zagotavlja družba FUN4U, organizacija dogodkov, d.o.o., Britof 73, 4000 Kranj.

»Sodelujoči« v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

»Nagrajenec« je sodelujoči v nagradni igri, ki prejme nagrado.

  1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in družbe FUN4U d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči preko obrazca na spletni strani www.triglavzdravje.si (i) sprejeti pravila nagradne igre in (ii) podati privolitev za namen prejemanja e-novic preko elektronske pošte.

Nakup izdelkov ali storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je prijava na prejemanje e-novic. Na podlagi podane privolitve bo organizator preko elektronske pošte pošiljal novice z nasveti za zdravo življenje. Sodelujoči v nagradni igri se lahko od prejemanja e-novic kadarkoli odjavi s preklicem privolitve. Več o preklicu privolitve je navedeno v poglavju »Obdelava osebnih podatkov«.

V dvomu se domneva, da se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili nagradne igre.

  1. POTEK NAGRADNE IGRE

Sodelujoči preko aplikacije sprejme pravila nagradne igre in poda privolitev za namen prejemanje e-novic. Po izpolnitvi teh pogojev lahko oseba zavrti »kolo sreče«, na katerem je 16 polj. Sodelujoči v nagradni igri prejme nagrado, ki je navedena na polju, kjer se kolo popolnoma ustavi oz. na katerega kaže puščica. Na kolesu sreče je tudi polje »Zavrti ponovno«, ki sodelujočemu ne prinaša nobene nagrade, mu pa omogoča, da kolo ponovno zavrti.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat oz. lahko prejme le eno nagrado.

  1. NAGRADE, OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD

Sodelujoči v nagradni igri imajo možnost prejeti eno izmed naslednjih nagrad: bon v vrednosti 40 EUR za zobozdravstvene storitve, kemični svinčnik, paket obližev, steklenička za vodo, zobna ščetka, torba za obutev, krema za roke, nahrbtnik, žoga za vadbo, elastični trak za vadbo. Organizator se lahko odloči, da nagrajencu namesto ali poleg zgoraj navedenih nagrad podari drugo priložnostno darilo »Triglav zdravje« (npr. majice, kape itd.).

Nagrade se podelijo na samem dogodku. Če to ni mogoče, nagrajenec nagrado prejme po pošti.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator (naknadno) ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pravil nagradne igre oz. pogojev za sodelovanje v nagradni igri. Organizator nima obveznosti podeliti nagrado, če sodelujoči krši pravila nagradne igre ali pravočasno ne izpolni obveznosti v skladu s pravili nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, prav tako ni mogoče izplačilo protivrednosti nagrade v denarju. Nagrade niso prenosljive.

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči ali nagrajenec utrpi zaradi sodelovanja v nagradni igri oz. ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči oz. nagrajenec jamči za točnost posredovanih osebnih podatkov. Organizator ne odgovarja za napačne ali nepopolne podatke ali za kakršnekoli stvarne in pravne napake izpolnitve.

  1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočega oz. nagrajenca (ime, priimek, elektronski naslov, pogojno tudi naslov in davčno številko) za spodaj navedene namene:

Preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izvedba nagradne igre ter podelitev nagrad

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema pravil nagradne igre oz. sodelovanja v nagradni igri, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do zaključka nagradne igre.

Pošiljanja e-novic

S tem, ko se sodelujoči preko aplikacije ali na spletni strani www.triglavzdravje.si prijavi na prejemanje e-novic, organizator osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) obdeluje na podlagi privolitve v smislu točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov za namen pošiljanja e-novic, ki lahko vključujejo tudi njemu prilagojene ponudbe. Sodelujoči lahko svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, in sicer ob vsakem prejemu e-novic s pomočjo spletnega obrazca, ki je na voljo v nogi elektronskega sporočila ali s pisno zahtevo (glej spodaj). Preklic privolitve velja za naprej in ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala pred preklicem.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do preklica privolitve.

Uveljavljanja, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

Organizator skladno s svojimi zakonitimi interesi v smislu točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov osebne podatke obdeluje tudi za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ter zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje še šest let po zaključku nagradne igre oz. preklicu privolitve.

Sodelujoči v nagradni igri svojih osebnih podatkov niso dolžni zagotoviti, vendar pa v tem primeru ne morejo sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi. Posameznik lahko pravice uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani organizatorja www.triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/politika-zasebnosti/.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  1. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

  1. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre so v veljavi do 31. 12. 2023.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si. Fizični izvod pravil nagradne igre je na voljo pri organizatorju na stojnici »Triglav zdravje«.

Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro oz. spremeni pravila nagradne igre. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre sodelujoče obvestil na samem dogodku oz. na svojih spletnih straneh.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil nagradne igre je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@triglavzdravje.si.

V Ljubljani, dne 3. 9. 2022

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.